tirsdag 5. juli 2022

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 1 2 Kongebok 1 2 Kongebok 1 2 Kongebok 1
2 Kongebok 2 2 Kongebok 2 2 Kongebok 2 2 Kongebok 2
2 Kongebok 3 2 Kongebok 3 2 Kongebok 3 2 Kongebok 3
2 Kongebok 4 2 Kongebok 4 2 Kongebok 4 2 Kongebok 4
2 Kongebok 5 2 Kongebok 5 2 Kongebok 5 2 Kongebok 5

Har jeg det?

Josjafat sa: "Ja, hos ham er Herrens ord." Så gikk han ned til profeten sammen med kongene i Israel og Edom. (2. Kongebok 3,12) Bibel 2011

Kongene trengte råd fra en representant for Gud. Elisja ble nevnt og Josjafat erklærte at hos ham ville de finne Herrens ord.

Hvis noen trenger råd fra Herren vil de da finne Guds ord hos meg?

Dikteren sier:
Guds ord, det er vårt arvegods,
det våre barns skal være.
Gud, gi oss i vår grav den ros,
vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død,
O Gud hvordan det går, la dog mens verden står,
det i vår ætt nedarves!
(N. S. F. Grundtvig, Frelsesarmeens Sangbok nr. 182)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å ta vare på ditt ord. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 1
2 Kongebok 2
2 Kongebok 3
2 Kongebok 4
2 Kongebok 5


mandag 4. juli 2022

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 10-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 10 3 Mosebok 10 3 Mosebok 10 3 Mosebok 10
3 Mosebok 11 3 Mosebok 11 3 Mosebok 11 3 Mosebok 11
3 Mosebok 12 3 Mosebok 12 3 Mosebok 12 3 Mosebok 12

Fremmed ild

Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sin glopanne, tente ild i dem, la røkelse på ilden og bar uinnviet ild fram for Herrens ansikt. Det hadde han ikke befalt dem. Da fór det ild ut fra Herren og fortærte dem, og de døde foran Herrens ansikt. (3. Mosebok 10,1-2) Bibel 2011

Uinnviet ild, eller fremmed ild som det står i noen bibeloversettelser, ser ikke annerledes ut enn annen ild. Den brenner tilsynelatende likt, men det er et stort problem. Det er ikke Guds ild. Gud vil ha ild, men kun av det slag som han selv har gitt, ikke noe mennesker har fått til på egen hånd.

Frelsesarmeens grunnlegger ber og vitner:
Å sett vår sjel i hellig brann,
send din ild! Send din ild!
Den ild vårt hjerte rense kan,
send din ild! Send din ild!
Den styrker oss i prøvens tid,
den gir oss seier i hver strid,
bevarer sjelens kledning hvit,
send din ild! Send din ild!
(William Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 630)

BØNN: Kjære Jesus. La det være din ild som brenner. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 10
3 Mosebok 11
3 Mosebok 12


søndag 3. juli 2022

Dagens bibellesning: Filipperne 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Filipperne 3 Filipperne 3 Filipperne 3 Filipperne 3
Filipperne 4 Filipperne 4 Filipperne 4 Filipperne 4

Alt jeg trenger

Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. (Filipperne 4,19) Bibel 2011

Det er vidunderlig å vite at Gud vil sørge for at jeg får alt jeg trenger her i livet. Ikke alt jeg ønsker meg eller har lyst på, men alt jeg trenger.

Dikteren vitner:
Jesus er livet for meg,
Lyset han er på min veg.
Alt jeg behøver, det har jeg i ham.
Jesus er livet for meg.
(Frelsesarmeens Sangbok fra 1977 nr. 885)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du passer på meg og sørger for meg. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Filipperne 3
Filipperne 4


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Filipperne 3
Filipperne 4

lørdag 2. juli 2022

Dagens bibellesning: Lukas 17-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 17 Lukas 17 Lukas 17 Lukas 17
Lukas 18 Lukas 18 Lukas 18 Lukas 18

Jeg er en synder

Gud, vær meg synder nådig! (Lukas 18,13b) Bibel 2011

Det sitter langt inne å erkjenne, men jeg er en synder. Jeg er frelst og født på ny, men fortsatt har jeg evne til å synde, krenke Gud og min neste. Da jeg var ung og medlem i skolelaget hadde vi t-skjorter hvor det sto med store bokstaver: "Jeg er en TS". Med liten skrift sto TS forklart som TILGITT SYNDER! Hos Jesus finner jeg nåde, tilgivelse og liv i Gud. Uten Jesus er jeg fortapt!

Dikteren bekjenner:
Du som freden meg forkynner,
du en frelser, jeg en synder,
du med Amen, jeg med bønn,
du med nåden, jeg med skammen,
å, hvor vi to passer sammen,
du, Guds salvede, Guds Sønn!
(Christian Richardt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 90)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din nåde. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 17
Lukas 18

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 17
Lukas 18

fredag 1. juli 2022

Dagens bibellesning: Esekiel 13-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 13 Esekiel 13 Esekiel 13 Esekiel 13
Esekiel 14 Esekiel 14 Esekiel 14 Esekiel 14
Esekiel 15 Esekiel 15 Esekiel 15 Esekiel 15
Esekiel 16 Esekiel 16 Esekiel 16 Esekiel 16
Esekiel 17 Esekiel 17 Esekiel 17 Esekiel 17
Esekiel 18 Esekiel 18 Esekiel 18 Esekiel 18

Den urettferdige

Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve. (Esekiel 18,23) Bibel 2011

Den urettferdige, også kalt synderen, er dømt av Gud. Men Gud har ikke noe ønske om at evig død skal ramme synderen. Det finnes en mulighet til å unnslippe Guds dom. Det heter omvendelse. Jeg kan snu meg bort fra min synd og søke tilflukt hos Gud, be om tilgivelse og vandre videre i et nytt liv.

Jesus har sonet for min synd og han kaller meg også i dag til å følge ham i livet! Han setter meg fri fra det som binder og hjelper meg framover steg for steg.

Dikteren ber:
La himlens sluser åpne seg
for nådestrømmens flod,
la syndere omvende seg
og tro på Kristi blod.
---
Å, send oss Åndens pinseild,
velsignede Guds Lam!
Oppliv oss igjen, frels syndere
fra evig død og skam!
(Thomas McKie, Frelsesarmeens Sangbok nr. 173)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg kan følge deg i og til livet. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 13
Esekiel 14
Esekiel 15
Esekiel 16
Esekiel 17
Esekiel 18


torsdag 30. juni 2022

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 7 Ordspråkene 7 Ordspråkene 7 Ordspråkene 7

Som nær slekt

Si til Visdommen: "Du er min søster", kall innsikt for din nære slektning. (Ordspråkene 7,4) Bibel 2011

Visdommen er mye omtalt i Ordspråkene. Her oppfordres jeg til å holde visdommen tett til meg på samme måte som søsken og nær familie. En forbindelse preget av nærhet, tilhørighet og fortrolighet.

Paulus understreker at Jesus er blitt vår visdom fra Gud (1 Kor 1,30).

Dikteren ber:
Frelser, hold meg nær til deg,
hele vegen før du meg!
I din nærhet trygg jeg er,
bli hos meg, min Frelser kjær!
(Frank M. Davis, Frelsesarmeens Sangbok nr. 146)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du er visdom. Vær meg nær! Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 7


onsdag 29. juni 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 75-77

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 75 Salme 75 Salme 75 Salme 75
Salme 76 Salme 76 Salme 76 Salme 76
Salme 77 Salme 77 Salme 77 Salme 77

Bønneinspirasjon

På nødens dag søker jeg Herren. (Salme 77,3a) Bibel 2011

Ingenting ansporer til bønn som nødens dag. Nødens dag lærer oss å søke Gud. Jeg holder fortsatt på å lære å be til Gud hver dag, ja hele tiden, uavbrutt slik Paulus sier (1 Tess 5,17) og stadig slik Judas oppfordrer til (Judas 1,20).

Dikteren vitner:
Han forstår, han forstår,
Gud forstår ditt liv og dine byrder her.
Han forstår, han forstår,
selv når bønnen bare hviskes, er han der.
(John Gowans, Frelsesarmeens Sangbok nr. 159)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du lærer meg å leve i bønn. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 75
Salme 76
Salme 77