onsdag 25. mai 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 60-62

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 60 Salme 60 Salme 60 Salme 60
Salme 61 Salme 61 Salme 61 Salme 61
Salme 62 Salme 62 Salme 62 Salme 62

Gudsfrykt beskytter

Du reiste en fane for dem som frykter deg. Dit kan de flykte for buen. (Salme 60,6) Bibel 2011

Gud har reist en fane! Denne fanen, også kalt banner eller hærmerke i andre bibeloversettelser, angir et sted som er trygt for angrep. Med andre ord et sikkert skjulested. I andre bibeloversettelser gjengis slutten av verset helt annerledes: Det står at hærmerket skal løftes for sannhets skyld. Trygghet og sikkerhet i livet med Gud henger altså nøye sammen med at sannheten fastholdes. Den som frykter Gud, altså har respekt for eller ærefrykt for Gud, vil holde fast ved sannheten som er Guds Ord og dermed ha tilgang til det trygge stedet.

Dikteren sier:
Under Guds kjærlighets banner
du Frelseshær, dra frem!
Drikk nå av gledens kilde!
Bli styrket for striden igjen!
Herren til kamp deg nå kaller,
ber deg ta stridsdrakten på!
Kledd i Guds fulle rustning
med mot du i striden kan gå!
---
For Jesus er med sitt folk enn i dag,
styrker, bevarer, gir kraft i hvert et slag!
Ja, Jesus er med sitt folk enn i dag,
styrker, bevarer, gir seier!
(Olav Lande Pedersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 562)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for tryggheten jeg finner hos deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 60
Salme 61
Salme 62


tirsdag 24. mai 2022

Dagens bibellesning: 2 Samuelsbok 20-24

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Samuelsbok 20 2 Samuelsbok 20 2 Samuelsbok 20 2 Samuelsbok 20
2 Samuelsbok 21 2 Samuelsbok 21 2 Samuelsbok 21 2 Samuelsbok 21
2 Samuelsbok 22 2 Samuelsbok 22 2 Samuelsbok 22 2 Samuelsbok 22
2 Samuelsbok 23 2 Samuelsbok 23 2 Samuelsbok 23 2 Samuelsbok 23
2 Samuelsbok 24 2 Samuelsbok 24 2 Samuelsbok 24 2 Samuelsbok 24

Mitt mørke

For du er min lampe, Herre, Herren lyser opp mitt mørke. (2. Samuelsbok 22,29) Bibel 2011

Herren er lys i mørket. Ja, det vet jeg jo, men her blir det veldig personlig. Herren er min lampe og lyser opp mitt mørke. Det trenger jeg å vite. Det kan ofte bli mørkt på vandringen og da er det godt å vite at Jesus ikke bare er resten av verdens lys, men mitt lys.

Dikteren sier:
Du sjel som er tynget av synden,
i mørket ei lysglimt du ser.
Et blikk på din Frelser, og lyset
vil fylle ditt sinn mer og mer.
(Helen Howarth Lemmel, Frelsesarmeens Sangbok nr. 89)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du lyser inn i mitt mørke. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Samuelsbok 20
2 Samuelsbok 21
2 Samuelsbok 22
2 Samuelsbok 23
2 Samuelsbok 24


mandag 23. mai 2022

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 29-32

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Mosebok 29 2 Mosebok 29 2 Mosebok 29 2 Mosebok 29
2 Mosebok 30 2 Mosebok 30 2 Mosebok 30 2 Mosebok 30
2 Mosebok 31 2 Mosebok 31 2 Mosebok 31 2 Mosebok 31
2 Mosebok 32 2 Mosebok 32 2 Mosebok 32 2 Mosebok 32

Annen slags sang

Moses svarte: «Dette er ikke lyden av seierssang og ikke lyden av klagesang; det er lyden av en annen slags sang jeg hører.» (2. Mosebok 32,18) Bibel 2011

Både seierssang og klagesang er greit innfor Gud. Jeg får komme fram for ham med både jubel og klage.

Sangen som lød ved denne anledningen var av et annet slag. Det var avgudsdyrkelsens sang og det er ikke greit.

Dikteren vitner:
I mitt hjerte toner nå en sang så herlig
som et ekko av et himmelsk hallelujakor.
Jesusnavnet er det tema tonen griper,
beste navn jeg vet på jord.
(William J. Brand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 58)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg får lov å stemme i dine sanger. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 29
2 Mosebok 30
2 Mosebok 31
2 Mosebok 32


søndag 22. mai 2022

Dagens bibellesning: 2 Korinterne 11-13

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Korinterne 11 2 Korinterne 11 2 Korinterne 11 2 Korinterne 11
2 Korinterne 12 2 Korinterne 12 2 Korinterne 12 2 Korinterne 12
2 Korinterne 13 2 Korinterne 13 2 Korinterne 13 2 Korinterne 13

Svakhet

Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2. Korinterbrev 12,8-9) Bibel 2011

Dette er en vanskelig lekse å lære. Guds kraft virker i min svakhet. Jeg liker ikke å være svak, det gjorde ikke Paulus heller, så han ba om å bli kvitt plagen. Men når jeg handler i egen kraft og styrke så hemmes Guds rike. Når jeg innser at jeg er svak, da kan Gud slippe til.

Dikteren ber:
Vi rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.
---
Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp!
---
Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.
Å Gud, all godhets giver: Kom, Ta bolig i vår fattigdom.
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 583)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at i min svakhet åpenbarer du din styrke. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Korinterne 11
2 Korinterne 12
2 Korinterne 13


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Korinterne 11
2 Korinterne 12
2 Korinterne 13

lørdag 21. mai 2022

Dagens bibellesning: Lukas 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 5 Lukas 5 Lukas 5 Lukas 5
Lukas 6 Lukas 6 Lukas 6 Lukas 6

Bak kulissene

Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. (Lukas 5,16) Bibel 2011

Jesus stod fram og lærte folket med myndighet. Men han hadde behov for å søke sin himmelske Far jevnlig. Han fikk gjennom bønnen kontakt med det himmelske og fikk styrke til tjenesten. På den måten gir han oss et eksempel til etterfølgelse. Kraften hentes alltid bak kulissene, i det skjulte. Også jeg får søke Gud i bønn og på den måten gi det himmelske plass i mitt liv.

Dikteren vitner:
Meg bønnen løfter til Jesu hjerte,
fra jordens uro til Jesu favn.
Min synd, min vantro, min sorg og smerte
på ham jeg kaster i Jesu navn.
(W. Palmer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 702)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at bønnen løfter meg inn i din nærhet. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 5
Lukas 6

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 5
Lukas 6

fredag 20. mai 2022

Dagens bibellesning: Jeremia 37-41

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jeremia 37 Jeremia 37 Jeremia 37 Jeremia 37
Jeremia 38 Jeremia 38 Jeremia 38 Jeremia 38
Jeremia 39 Jeremia 39 Jeremia 39 Jeremia 39
Jeremia 40 Jeremia 40 Jeremia 40 Jeremia 40
Jeremia 41 Jeremia 41 Jeremia 41 Jeremia 41

Adlyd

Jeremia svarte: "De kommer ikke til å overgi deg. Adlyd bare Herrens ord som jeg taler til deg, så skal det gå deg godt, og du skal få leve. (Jeremia 38,20) Bibel 2011

Kong Sidkia var redd, men profeten forsikret ham om at dersom han gjorde som Gud sa så ville det gå ham godt og han skulle få leve.

Jeg får evig liv ved å adlyde evangeliet, det vil si at jeg tror på Jesus. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Johannes 3,16) Bibel 2011

Dikteren ber:
Kall meg så ved navn, å Mester, så jeg vet det gjelder meg.
Hjelp meg at jeg lydig følger der du lede vil min veg,
til det stille hvilested,
der din hjord får bo i fred.
(Frances R. Havergal, Frelsesarmeens Sangbok nr. 419)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg gjøre det du sier jeg skal gjøre. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jeremia 37
Jeremia 38
Jeremia 39
Jeremia 40
Jeremia 41


torsdag 19. mai 2022

Dagens Bibellesning: Job 39-40

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 39 Job 39 Job 39 Job 39
Job 40 Job 40 Job 40 Job 40

Jeg er så liten

Da svarte Job Herren og sa: "Jeg er så liten, hva kunne jeg svare deg? Jeg legger hånden over munnen. En gang har jeg talt og tar ikke mer til orde, to ganger, men nå sier jeg ikke mer." (Job 39,36-38) Bibel 2011

Job har fått et møte med Gud og innser at han selv er liten og nå vil han ikke si noe mer. I møte med Gud så blir også jeg liten. Men når jeg føler meg liten og svak så finner jeg en ledig plass i den allmektiges favn.

Dikteren vitner:
No kjem eg til deg, Jesus, slik som eg er.
Eg kjenner meg veik og så liten,
for nett no, eg vil berre vera deg nær,
få kvila hos deg, eg er sliten.
---
Så slepp eg å streva, i eiga kraft gå,
eg treng ikkje leita og tvila
Og når eg er veik, eg fullt lita kan på
hos deg kan eg trygt finna kvila.
(Jan Risan, Frelsesarmeens Sangbok nr. 440)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du holder meg fast. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 39
Job 30