tirsdag 18. januar 2022

Dagens bibellesning: Josva 11-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 11 Josva 11 Josva 11 Josva 11
Josva 12 Josva 12 Josva 12 Josva 12
Josva 13 Josva 13 Josva 13 Josva 13
Josva 14 Josva 14 Josva 14 Josva 14
Josva 15 Josva 15 Josva 15 Josva 15

Gammel

Josva var nå gammel og langt oppe i årene. Herren sa til ham: Du er nå gammel og langt oppe i årene, men ennå er det mye land som det gjenstår å innta. (Josva 13,1) Bibel 2011

Alder er ingen hindring for tjeneste i Guds rike. Alder er heller ingen unnskyldning for ikke å søke å finne sin plass i Guds plan. Mange av våre menigheter preges nå av høy gjennomsnittsalder på de som deltar på møter og i gudstjenester. Det kan se ut som om det går under, men så lenge de troende vil ta Gud på alvor og søke hans plan og vilje er det håp.

Vi tenker gjerne at vi må ha de unge og friske for å drive arbeidet videre og det er jo sant. Men i den tenkningen ligger ofte også en undervurdering av bønnens makt. Vi tenker gjerne at det må være de som orker en viss mengde aktivitet og arbeide hardt som trengs mest. Mange eldre opplever at kreftene svinner og at de kanskje ikke kommer seg ut lenger til møter og samlinger. Til dem vil jeg si at så lenge det er liv kan man fortsatt delta. Først og fremst kan man delta i den viktige bønnetjenesten. Dessuten kan man gi av sine midler til menighetens arbeid og til misjonen.

La oss ikke glemme at Guds kjærlighet favner alle aldre!

Dikteren sier:
Gud elsker gamle og unge,
hver menneskesjel på jord.
Gud elsker gamle og unge,
så sier jo Herrens ord.
Enn møter han angrende sønnen
som bøyet mot hjemmet går,
enn svarer han bevende bønnen
fra den som er syk og sår.
(Carl Breien, Frelsesarmeens Sangbok nr. 169)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at alderen min ikke hindrer deg i å bruke meg i ditt rike. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 11
Josva 12
Josva 13
Josva 14
Josva 15


mandag 17. januar 2022

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 8-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 8 1 Mosebok 8 1 Mosebok 8 1 Mosebok 8
1 Mosebok 9 1 Mosebok 9 1 Mosebok 9 1 Mosebok 9
1 Mosebok 10 1 Mosebok 10 1 Mosebok 10 1 Mosebok 10
1 Mosebok 11 1 Mosebok 11 1 Mosebok 11 1 Mosebok 11

Pakten

Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. (1. Mosebok 9,13) Bibel 2011

Gud gjorde en pakt, en avtale med menneskeheten etter syndefloden. Han vil ikke ødelegge alt levende på jorden på den måten igjen. Regnbuen skulle være et tegn på denne avtalen. Legg merke til at det er Gud som gir noe her, det kreves ikke noe av menneskene. Det er en nådepakt. Dette speiler Guds frelsesplan, den er det også Gud som har tatt initiativ til og det er han som gir. Vi må bare akseptere vilkårene: Tro på Jesus!

De svarte: "Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst." (Apostelgjerningene 16,31) Bibel 2011

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. (Romerne 10,9) Bibel 2011

Gud viser med regnbuen at han ikke ønsker å ødelegge det han har skapt, tvert imot ønsker han å ta vare på det. Han ønsker å ta vare på deg og meg. Slik han frelste Noah og familien hans fra vannflommen slik vil han frelse oss fra vår synd.

Jeg ber med dikteren:
Klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!
La det vann og blod som går
fra din sides åpne sår,
rense meg i nådens pakt
fra all syndens skyld og makt.
(A. M. Toplady, Frelsesarmeens Sangbok nr. 363)

BØNN: Kjære Jesus. Jeg tror på deg! Takk for at jeg er frelst. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 8
1 Mosebok 9
1 Mosebok 10
1 Mosebok 11


søndag 16. januar 2022

Dagens bibellesning: Romerne 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Romerne 5 Romerne 5 Romerne 5 Romerne 5
Romerne 6 Romerne 6 Romerne 6 Romerne 6

Håpefull

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss. (Romerne 5,5) Bibel 2011

Det håpet jeg eier som kristen henger nøye sammen med at jeg har erfart Gud. Troen min er ikke en intellektuell øvelse, det er erfaring av Guds kjærlighet og kraft i mitt liv. Fordi jeg har erfart, har jeg håp for i morgen, framtiden og evigheten.

Jeg kan istemme sangen:
Fortrøstningsfullt jeg venter morgendagen,
min skjulte sti for Gud er åpenbar,
han trofast våker over veg og skjebne,
ved Herrens trofasthet jeg trygghet har.
Min framtid er i Herrens hender,
i mørke natt han lyset tenner,
for hvert et skritt han hjelp meg sender
på veg til himlens land.
(Kai og Thorsten Kjäll, Frelsesarmeens Sangbok nr. 426)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du lar meg erfare din kjærlighet, igjen og igjen. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Romerne 5
Romerne 6


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Romerne 5
Romerne 6

lørdag 15. januar 2022

Dagens bibellesning: Matteus 5-7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 5 Matteus 5 Matteus 5 Matteus 5
Matteus 6 Matteus 6 Matteus 6 Matteus 6
Matteus 7 Matteus 7 Matteus 7 Matteus 7

Bekymringer

Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. (Matteus 6,34) Bibel 2011

Jesu ord er så klare og tydelige, vær ikke bekymret. Ta ikke sorgene på forskudd. Lev en dag av gangen! Bekymringer gjør ikke noe godt, de øker ikke livskvaliteten, de forlenger ikke livet. (Matt 6,27) Dessuten er bekymringer en fare for troslivet, bekymringer kan kvele det. (Matt 13,22) Bekymringer kan sammenlignes med å ruse seg (Luk 21,34), de gjør at jeg ikke kan se ting klart.

Jeg må lære å la livet mitt - dagene mine - ligge i Guds hånd slik at jeg får hvile.

Dikteren formulerer det så fint:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
for en trøst hva enn som kommer på!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Av min Faders hånd jeg alt kan få.
Han som har for meg et faderhjerte,
gir meg alt av nåde dag for dag,
hver en times mål av fryd og smerte,
både prøvelser og velbehag.
Selv han alle dager nær vil være,
han vil stå meg bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet for alle sorger råd.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 13)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å styre mine tanker slik at jeg lever en dag av gangen. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 5
Matteus 6
Matteus 7

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 5
Matteus 6
Matteus 7

fredag 14. januar 2022

Dagens bibellesning: Jesaja 7-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 7 Jesaja 7 Jesaja 7 Jesaja 7
Jesaja 8 Jesaja 8 Jesaja 8 Jesaja 8
Jesaja 9 Jesaja 9 Jesaja 9 Jesaja 9
Jesaja 10 Jesaja 10 Jesaja 10 Jesaja 10
Jesaja 11 Jesaja 11 Jesaja 11 Jesaja 11

Mangelvare?

Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt. (Jesaja 7,9b) Bibel 2011

Uten tro vil vi ikke kunne stå når stormen kommer. Troen gis av Gud og kultiveres ved det som gjerne kalles de 4 B-er: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. (Apostelgjerningene 2,42) Bibel 2011
1) apostlenes lære er Bibelen
2) fellesskapet eller menigheten som fra gammelt av kaltes Broderfellesskapet
3) Brødsbrytelsen (nattverden)
4) Bønn
Alle punktene er viktige for å bygge troen. I dag spør jeg meg selv om det er noen av disse jeg forsømmer?

Dikteren proklamerer:
Tro er vår seierskraft,
Tro er vår seierskraft,
ja, herlige seierskraft,
for den må det onde fly.
(Philip P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 478)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for troens gave. Hjelp meg slik at min tro vokser. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 7
Jesaja 8
Jesaja 9
Jesaja 10
Jesaja 11


torsdag 13. januar 2022

Dagens Bibellesning: Job 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 3 Job 3 Job 3 Job 3
Job 4 Job 4 Job 4 Job 4

Menneskelig

Kan vel et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? (Job 4,17) Bibel 2011

Jobs venn, Elifas fra Teman, stiller retoriske spørsmål. Svaret er gitt. Det er NEI! Mennesket klarer det ikke! Rent menneskelig er det umulig. Men Gud hadde en plan som nå er åpenbart. En frelsesplan. Paulus forklarer det slik: Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Romerne 3,21-24) Bibel 2011

Jeg kom til å tenke på refrenget på en pop-sang:
Eg e bare ein mann som gjør så godt han kan
men eg får det'kje te, det e bare sånn det e,
eg e bare ein mann, bare ein mann
(Bjørn Eidsvåg)

Jeg får det heller ikke til. Jeg er ikke rettferdig for Gud i meg selv. Jeg er ikke ren for skaperen i meg selv. Men fordi jeg tror på Jesus så er jeg frikjøpt, ren og rettferdig i ham!

Dikteren vitner:
Ren og rettferdig, himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri –
fri ifra nøden, dommen og døden,
amen, halleluja!
(Ole Brattekaas, Frelsesarmeens Sangbok nr. 489)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du har frelst meg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 3
Job 4


onsdag 12. januar 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 3-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 3 Salme 3 Salme 3 Salme 3
Salme 4 Salme 4 Salme 4 Salme 4
Salme 5 Salme 5 Salme 5 Salme 5

Aftenbønn

I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt. (Salme 4,9) Bibel 2011

Avslutningsverset i Salme 4 retter naturlig nok tankene mot aftenbønnen. Hva med resten av salmen? Den speiler troslivet slik det er i all sin ufullkommenhet. David etterlyser bønnesvaret, klager over sine omstendigheter, minner seg selv om Guds storhet og løfter, formaner om å te seg rett framfor Gud, ber om at Guds lys må skinne over Guds folk og lovpriser Gud for hans gaver. Så kommer den store tillitserklæringen til Gud om den rolige og trygge søvnen som venter.

Teologen har kommentert dette verset slik:
 "I fred vil jeg legge meg ned og sove inn, for du, Herre, lar meg bo i trygghet." - Søvn er i grunnen en underlig ting. Bevisstheten slukner, tankekraft og handlingsevne lammes. For noen timer opphører jeg å eksistere - som våkent og villende vesen. I søvnen er jeg like lite herre over meg selv som jeg er det i døden. Allikevel er vi ikke redd søvnen. Hvordan kan vi våge å gi det bevisste liv fra oss på denne måten, kan vi være sikre på å få oss selv tilbake? Jo, vi er vant med at slik er det. Enda før vi fant på å stille spørsmålet, var vi for vår egen del fortrolige med søvnen. Den store fornyer av liv og krefter. Vi hadde lært å sovne tillitsfullt.
(Per Lønning)

Jeg kan legge dagens hendelser og følelser fram for Jesus og takke for at jeg skal få hvile.

Dikteren ber:
Den dag du gav oss, er til ende,
og mørket faller på ditt bud.
Du lot oss dagens krefter kjenne,
gi nå oss nattens fred, å Gud.
(John Ellerton, Frelsesarmeens Sangbok nr. 35)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du lar meg sove godt og trygt. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 3
Salme 4
Salme 5