onsdag 20. oktober 2021

Bønnhørt

Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. (Salme 120,1b) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 120-121

Denne tanken går stadig igjen i bibelteksten: Gud svarer på bønn. Jeg har erfart at Gud svarer på min bønn. Det betyr ikke at jeg får alt jeg synes jeg bør ha. Det betyr ikke at han sparer meg for smertefulle opplevelser. Det betyr ikke at kroppen min er fullstendig helbredet. Det betyr at Jesus er med og hjelper meg.

Dikteren oppfordrer:
Gud hører bønner i dag som før,
bønnen er nøk'len til nådens dør.
Bønnen kan smelte selv is og sne,
glem derfor aldri å be.
---
Dypere inn i bønnen,
fylle den må ditt sinn.
Skal du framgang få,
må i bønn du gå,
dypere, dypere inn.
(Sverre A. Nielsen, Frelsesarmeens Sangbok (1977) nr. 806)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du svarer på min bønn. Amen!

tirsdag 19. oktober 2021

Profetene advarer

Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til seg. Profetene advarte dem, men de ville ikke høre. (2. Krønikebok 24,19) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 21-24

Også i dag sender Gud profetrøster til oss for å advare og føre oss på rett vei. Vil jeg høre?

Dikteren ber:
Jesus, Frelser, vi er her,
for din sannhets ord å høre,
lukk nå opp å Herre kjær,
selv vårt hjerte og vårt øre,
at vi må i hu og sinne
lukke deg og himlen inne!
(Tobias Clausnitzer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 339)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg høre advarslene. Amen!

mandag 18. oktober 2021

Omgitt av fiender

Vær ikke redd for dem! For Herren deres Gud vil selv kjempe for dere. (5. Mosebok 3,22) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 1-3

Josva beroliger folket og sier at Herren skal kjempe for dem. På den veien de skulle gå var de omgitt av fiender, men landet de var på vei til var godt. Jeg skal til himmelen, men her på jorden møter meg vanskeligheter. Sjelefienden prøver å ta fra meg motet og vil ødelegge for meg, men han er beseiret. Jesus kjemper for meg.

Dikteren vitner:
Når Satan meg vegen vil sperre 
og utspenne fristelsens garn, 
jeg vet at jeg eier en Herre 
som hjelper sitt kjempende barn.
(Carrie E.  Breck, Frelsesarmeens Sangbok nr. 109)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du slåss for meg. Amen!

søndag 17. oktober 2021

Bitterhet ødelegger

Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. (Hebreerne 12,15) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Hebreerne 11-13

Bitterhet er ikke bare stygt, det er skadelig, for en selv og for omgivelsene. Jeg tror et godt vern mot bitterhet er takknemlighet. Paulus oppfordrer: Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. (Efeserne 5,20) Bibel 2011

Dikterens takksigelse:
Takk for hva du åpenbarte.
Takk for hva jeg ei forstår.
Takk for bønn som du besvarte.
Takk for hva jeg ikke får.
Takk for livets dunkle gåte.
Takk for hjelp i nødens stund.
Takk for fri og bunnløs nåde.
Takk for blodets fredsforbund.
(August  Storm, Frelsesarmeens Sangbok nr. 546)

BØNN:  Kjære Jesus. Vern meg mot bitterhet. Amen!

lørdag 16. oktober 2021

Kalt til den ene

"Hvordan skal jeg kunne forstå", sa han, "når ingen forklarer det for meg?" (Apostelgjerningene 8,31a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 7-8

Midt i vekkelsen ble Filip kalt til et øde sted. Han viste ikke hva som ventet der, men var lydig mot Gud. Gud ledet ham fra mengden til den ene som trengte hjelp for å forstå ordet. Gud ser den enkelte - også meg! Han har mange ganger sendt et menneske i min vei som hjelper meg videre. Han vil fortsatt hjelpe meg, helt fram til himmelen. Han vil også bruke meg til å hjelpe et medmenneske videre. Er jeg lydig når jeg blir tatt bort fra begivenhetenes sentrum og sendt til et øde sted?

Dikteren sier:
Gud, din skaper, gav deg livet, lot ditt hjerte slå. 
Og sin egen sønn han ofret, så du frelses må. 
Lille menneske – Gud har deg i sin tanke stor. 
Han har staket kursen for ditt korte liv på jord. 
Med en evig kjærlighet hans hjerte for deg slår. 
Har selv du valgt den retning for veien som du går?
(Åse Kjølner, Frelsesarmeens Sangbok nr. 250)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg følge ditt kall, så ditt rike kan vokse. Amen!

fredag 15. oktober 2021

Lenkene fjernes

For nå bryter jeg åket og tar det av deg, lenkene dine river jeg av. (Nahum 1,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Nahum 1-3

Jesus setter fri!

Dikteren sier:
Det kommer en ny tid i dette land. 
Ånden skal falle, sette hjerter i brann. 
Lenkene sprenges, fanger blir fri. 
Ja, det kommer en ny tid, det er miraklenes tid.
(Sven A. Lysgård)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du setter meg fri. Amen!

torsdag 14. oktober 2021

På villspor

Uten åpenbaring kommer folket på villspor, lykkelig er den som holder loven. (Ordspråkene 29,18) DNB 1978/85

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 29-30

Dagens vers understreker betydningen av åpenbaring. Kristen tro er på mange måter avhengig av åpenbaring. Gud åpenbarer seg i sitt ord, Bibelen. Gud åpenbarer seg også i møte med det enkelte menneske. Jeg trenger åpenbaringen av Guds kjærlighet til meg. Uten gudsåpenbaringen drives jeg lett på villspor i søken etter andre ting. Det kan være så mye forskjellig, både åndelige og materielle ting, men fellesnevneren er avstand til eller opprør mot Gud.

Dagens vers gjengis litt ulikt i forskjellige oversettelser:
Uten åpenbaring blir folket ustyrlig, (Bibel 2011)
Uten åpenbaring (profetiske syn) kaster folket fra seg alle hemninger. (Bibelen Guds Ord 1997)
Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. (Norsk Bibel 1988)
Dikteren ber:
Kjære Jesus, åpenbar meg 
klart din store kjærlighet. 
Fra all selviskhet bevar meg, 
la meg minnes hva du led. 
Skriv det dypt inn i mitt hjerte 
hvilken kval min synd deg gav, 
hån og lidelse og smerte, 
tornekrone, kors og grav.
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 321)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du har åpenbart deg for meg. Amen!