søndag 17. januar 2021

Håpefull

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss. (Romerne 5,5) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Romerne 5-6

Det håpet jeg eier som kristen henger nøye sammen med at jeg har erfart Gud. Troen min er ikke en intellektuell øvelse, det er erfaring av Guds kjærlighet og kraft i mitt liv. Fordi jeg har erfart, har jeg håp for framtiden.

Jeg kan istemme sangen:
Fortrøstningsfullt jeg venter morgendagen,
min skjulte sti for Gud er åpenbar,
han trofast våker over veg og skjebne,
ved Herrens trofasthet jeg trygghet har.
Min framtid er i Herrens hender,
i mørke natt han lyset tenner,
for hvert et skritt han hjelp meg sender
på veg til himlens land.
(Kai og Thorsten Kjäll, Frelsesarmeens Sangbok nr. 426)

Jeg har håp for i morgen, framtiden og evigheten.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du lar meg erfare din kjærlighet, igjen og igjen. Amen!

lørdag 16. januar 2021

Bekymringer

Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. (Matteus 6,34) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 5-7

Jesu ord er så klare og tydelige, vær ikke bekymret. Ta ikke sorgene på forskudd. Lev en dag av gangen! Bekymringer gjør ikke noe godt, de øker ikke livskvaliteten, de forlenger ikke livet. (Matt 6,27) Dessuten er bekymringer en fare for troslivet, bekymringer kan kvele det. (Matt 13,22) Bekymringer kan sammenlignes med å ruse seg (Luk 21,34), de gjør at jeg ikke kan se ting klart.

Jeg må lære å la livet mitt - dagene mine ligge i Guds hånd slik at jeg får hvile.

Dikteren formulerer det så fint:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen, 
for en trøst hva enn som kommer på!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Av min Faders hånd jeg alt kan få. 
Han som har for meg et faderhjerte, 
gir meg alt av nåde dag for dag,
hver en times mål av fryd og smerte,
både prøvelser og velbehag.
Selv han alle dager nær vil være,
han vil stå meg bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet for alle sorger råd.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 13)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å styre mine tanker slik at jeg lever en dag av gangen. Amen!

fredag 15. januar 2021

Kilder

Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. (Jesaja 12,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jesaja 12-17

Troslivet kan ligne en ørkenvandring. Ørkenen er tørr og ugjestmild, men Gud har sørget for at det er ressurser for oss underveis. Bibelen, felleskapet og bønnen er viktige kilder for meg som troende.

Om frelsens kilder sier teologen:
Frelsen er altså sammenliknet med kildevann. 
a. Det er klart, rent, uten smuss. 
b. Det er friskt, alltid nytt, - en kilde. 
c. Det tørrer ikke bort som mange bekker og elver, men veller fram også i tørre tider og egner. 
d. Det er rikelig. De skal "øse", - ikke måle et begrenset kvantum, men bare øse så meget de vil; kilden er alltid like full.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamente)

Jeg vil øse av kildene. Vil du?

Dikteren sier:
Nå øser vi flittig med lyst dagen lang 
av livskildevellet med fryd og med sang. 
Vi meget behøver, men  mere vi får, 
det kveger vår sjel når i ørk’nen vi går.
Dra kun opp! Dra kun opp! 
Det er fritt. Det er fritt. 
La ditt kar bli fullt, for du kan fritt  
av livets kilde drage opp.
(Fredrik Engelke, Frelsesarmeens Sangbok nr. 558)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for det levende vannet som jeg kan øse av. Amen!

torsdag 14. januar 2021

Menneskelig

Kan vel et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? (Job 4,17) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 3-4

Jobs venn, Elifas fra Teman, stiller retoriske spørsmål. Svaret er gitt. Det er NEI! Mennesket klarer det ikke! Rent menneskelig er det umulig. Men Gud hadde en plan som nå er åpenbart. En frelsesplan.

Paulus forklarer det slik:
Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Romerne 3,21-24) Bibel 2011

Jeg kom til å tenke på refrenget på en pop-sang:
Eg e bare ein mann
som gjør så godt han kan
men eg får det'kje te
det e bare sånn det e
eg e bare ein mann
bare ein mann
(Bjørn Eidsvåg, Bare ein mann)

Jeg får det heller ikke til.  Jeg er ikke rettferdig for Gud i meg selv.  Jeg er ikke ren for skaperen i meg selv. Men fordi jeg tror på Jesus så er jeg frikjøpt, ren og rettferdig i ham!

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du har frelst meg. Amen!

onsdag 13. januar 2021

Aftenbønn

I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt. (Salme 4,9) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 3-5

Avslutningsverset i Salme 4 retter naturlig nok tankene mot aftenbønnen. Hva med resten av salmen? Den speiler troslivet slik det er i all sin ufullkommenhet. David etterlyser bønnesvaret, klager over sine omstendigheter, minner seg selv om Guds storhet og løfter, formaner om å te seg rett framfor Gud, ber om at Guds lys må skinne over Guds folk og lovpriser Gud for hans gaver. Så kommer den store tillitserklæringen til Gud om den rolige og trygge søvnen som venter.

Teologen har kommentert dette verset slik:
 "I fred vil jeg legge meg ned og sove inn, for du, Herre, lar meg bo i trygghet." - Søvn er i grunnen en underlig ting. Bevisstheten slukner, tankekraft og handlingsevne lammes. For noen timer opphører jeg å eksistere - som våkent og villende vesen. I søvnen er jeg like lite herre over meg selv som jeg er det i døden. Allikevel er vi ikke redd søvnen. Hvordan kan vi våge å gi det bevisste liv fra oss på denne måten, kan vi være sikre på å få oss selv tilbake? Jo, vi er vant med at slik er det. Enda før vi fant på å stille spørsmålet, var vi for vår egen del fortrolige med søvnen. Den store fornyer av liv og krefter. Vi hadde lært å sovne tillitsfullt.
(Per Lønning)

Jeg kan legge dagens hendelser og følelser fram for Jesus og takke for at jeg skal få hvile.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du lar meg sove godt og trygt. Amen!

tirsdag 12. januar 2021

Bibeltroskap

Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik det var skrevet i lovboken. Ikke ett ord av alt det Moses hadde påbudt, unnlot Josva å lese opp for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og de innflytterne som bodde blant dem. (Josva 8,34-35) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Josva 6-10

Bibeltroskap er å forholde seg til hele Bibelen. Det er mye i Bibelen som er vanskelig å forstå for et moderne menneske. Det er en del i fortellingene som er direkte frastøtende og det er en del vi ganske enkelt ikke liker fordi det ikke passer inn i hvordan vi synes Gud eller livet skal være.

En nøkkel til å forstå er å se Bibelen i sammenheng.
Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig. (Salme 119,160 ) Bibel 2011

Det finnes mange bøker og oppslagsverk som kan hjelpe oss i vår forståelse. En viktig ting er å la skrift tolke skrift. Det gamle testamentet (GT) må tolkes i lys av Det nye testamentet (NT). NT lærer oss f.eks. at vi ikke lenger skal ofre dyr for våre synder. Det tok Jesus hånd om en gang for alle. Vi må be Gud hjelpe oss forstå når vi leser og studerer Guds ord.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for Bibelen. Hjelp meg å holde fast ved hele Skriften og forstå mer dag for dag. Amen!

mandag 11. januar 2021

Lydighet

Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han. (1. Mosebok 6,22) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 4-7

Noah er et eksempel til etterfølgelse. Han fikk en stor og alvorlig oppgave. Jorden var full av vold og urett og Gud hadde fått nok. En ny start måtte til. Noah var den Gud inngikk pakt med for å bevare menneskeslekten og dyrelivet. Noah var lydig og gjorde nøyaktig det Gud hadde pålagt ham.

Peter kaller Noah rettferdighetens talsmann:
Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. (2. Peters brev 2,5) Bibel 2011
Også i vår tid trenger vi mennesker som vil være lydige mot Gud.  Menn og kvinner som tror Guds ord og som både vil gjøre og tale etter Guds vilje.

Dikteren sier dette om lydighet og tro:
Når vår vei over jord er i lys av Guds ord,
i hans hellighets glans vi da bor.
Vi får kraften til alt som vår Gud har befalt,
alt er vel når vi lyder og tror.
Lyde og tro, det gir hvile og ro.
Om hans kraft vi vil kjenne,
må vi lyde og tro.
(John Henry Sammis, Frelsesarmeens Sangbok nr. 471)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du har åpenbart din vilje for meg. Hjelp meg å være lydig mot deg. Amen!