torsdag 21. september 2023

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 25

Styringsdyktig

Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn. (Ordspråkene 25,28) Bibel 2011


Selvdisiplin er viktig.

Teologen skriver:
Å ha herredømmet over sitt sinn er som å leve i en befestet by. Ingen kan komme en til livs. Men å miste selvbeherskelsen er som å bryte forsvarsmurene ned. Man blir sine motstanderes bytte.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Jeg trenger å kunne styre mine tanker og handlinger slik at jeg kan leve på best mulig måte og nå mine mål - både praktisk og åndelig.

Frelsesarmeens grunnlegger ber:
Å Jesus, jeg kommer i dag,
la viljen din fremmes i meg.
Jeg søker kun ditt velbehag,
jeg lenges å vandre med deg.
(William Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 622)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg ha orden i mitt liv. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Ordspråkene 25


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 25


onsdag 20. september 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 111-113

Den gudfryktige

Han er ikke redd for onde rykter, hans hjerte er rolig og trygt i Herren. Hans hjerte er grunnfestet, uten frykt. (Salme 112,7-8a) Bibel 2011


Salme 112 forteller om den som frykter Gud og finner sin glede i Guds ord. Et nært forhold til den levende Gud - Bibelens Gud - gir meg trygghet i livet, fred og ro i hjertet, stødighet og fryktløshet.

Dikteren vitner:
Hvor underfullt å tale ut med Gud
når motgang, sorg og stormer bryter ut.
Hvor underfullt å høre Herrens røst,
hans ord meg bringer kraft og fred og trøst.
(Theodor H. Kitching, Frelsesarmeens Sangbok nr. 262)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg alltid er trygg hos deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 111
Salme 112
Salme 113


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 111
Salme 112
Salme 113


tirsdag 19. september 2023

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 1-5

Et stort hus

Det huset jeg vil bygge, skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder. Men hvem er i stand til å bygge et hus for ham når himmelen og himlenes himmel ikke kan romme ham? Og hvem er vel jeg? Kan jeg bygge et hus for ham, annet enn for å tenne offerild for hans ansikt? (2. Krønikebok 2,5-6) Bibel 2011


Salomo visste at han ikke kunne bygge et hus som kunne romme Gud, men han ville at det huset som ble bygd skulle være av beste sort. De beste håndverkere og materialer skulle brukes.

I våre dager ønsker vi også at våre kirker og møtelokaler skal være bra, selv om vi vet at de ikke rommer Gud. Vi ønsker at de husene vi bygger skal være til ære for Gud og til gavn for mennesker. Vi vet at Jesus ikke bor i disse husene, men i våre hjerter (Efeserne 3,17).

Dikteren ber:
Se, alle himlers himler, å Gud, deg rommer ei,
langt mindre da det huset vi her innvier deg.
Men kom dog som du fordum til Salems tempel kom,
med Åndens sakte susen i templets helligdom.
(H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 495)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du bor i mitt hjerte. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Krønikebok 1
2 Krønikebok 2
2 Krønikebok 3
2 Krønikebok 4
2 Krønikebok 5


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 1
2 Krønikebok 2
2 Krønikebok 3
2 Krønikebok 4
2 Krønikebok 5


mandag 18. september 2023

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 21-24

Kobberslangen

Da sa Herren til ham: "Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve." Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve. (4. Mosebok 21,8-9) Bibel 2011


Det var ikke kobberslangen som var selve redningen. Det var det at de trodde på Guds ord, løftet blikket og så på slangen slik Gud hadde befalt.

Kobberslangen er er bilde på Jesus som ble løftet opp på korset. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. (Johannes 3,14-15) Bibel 2011

Dikteren sier:
Det er liv i et blikk på det blødende lam,
denne stund er det frelse for deg.
Derfor se og bli frelst, synder se nå på ham
som av kjærlighet har ofret seg.
---
Se, se, se og lev!
Det er liv i et blikk på det blødende lam.
Det er frelse, å, synder, for deg.
(Amalia Hull, Frelsesarmeens Sangbok nr. 53)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg finner frelse hos deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
4 Mosebok 21
4 Mosebok 22
4 Mosebok 23
4 Mosebok 24


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 21
4 Mosebok 22
4 Mosebok 23
4 Mosebok 24


søndag 17. september 2023

Dagens bibellesning: Filemon

Ikke av tvang

Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør, skal ikke skje av tvang, men frivillig. (Filemon 1,14) Bibel 2011


Brevet til Filemon er en inderlig bønn fra Paulus om at Filemon må vise godhet mot en rømt slave som nå kommer tilbake som en ny skapning i Jesus. Paulus har en klar formening om hva Filemon bør gjøre, men understreker at den gode gjerningen han forventer av Filemon må gjøres av et villig hjerte, ikke av tvang.

Dikteren sier:
Dog ditt rike er
ei av verden her.
Du med sverd ei seier vinner,
ei med tvang ditt folk du binder.
For av verden her
ei ditt rike er.
(Gustav Jensen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 373)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg villig gjøre det gode. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Filemon


Studiespørsmål av Phil Layton:
Filemon


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Filemon


lørdag 16. september 2023

Dagens bibellesning: Johannes 16-18

Det evige liv

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. (Johannes 17,3) Bibel 2011


Jeg vet hva den norske statsministeren heter, jeg vet en del om ham fordi det fortelles en del på TV, i aviser og blader, men jeg kjenner ham ikke. Jeg vet hva den norske kongen heter, jeg vet en del om ham fordi det fortelles en del på TV, i aviser og blader, men jeg kjenner ham ikke. Jeg kjenner ingen av disse to fordi de er ikke en del av min omgangskrets.

Jeg har lært mye om Jesus, men det viktigste er at jeg er blitt kjent med Jesus. Jeg ba og ble født på ny som Bibelen kaller det. Jeg blir mer og mer kjent med Jesus fordi jeg omgås med ham ved å lese i Bibelen og be. Det er forskjell på å vite noe om en person og å kjenne en person. Evig liv er ikke å vite mye om Gud og Bibelen. Evig liv er å kjenne Jesus.

Dikteren sier:
Vi kan lære Gud å kjenne
i Guds sønn som kom til jord.
Ved sin gjerning viste Jesus
at Guds kjærlighet er stor.
Mennesker korsfester Jesus
og de vraker Herrens bud.
Likevel beviser korset
at vi har en nådig Gud.
(John Gowans, Frelsesarmeens Sangbok nr. 581)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at det går an å kjenne deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18


Studiespørsmål av Phil Layton:
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18


fredag 15. september 2023

Dagens bibellesning: Amos 1-4

Profetene

Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. (Amos 3,7) Bibel 2011


Også i dag trenger vi å høre Guds Ord. Gud både handler og taler i dag. Han holder ikke sin vilje hemmelig, men åpenbarer seg for sitt folk. Å profetere er å formidle Guds tanker og planer, altså Guds vilje. Hvem er profetene? Hvor er profetene? Som kristen kan jeg være med å profetere. Paulus sa "dere kan alle tale profetisk," (1 Kor 14,31a)

Dikteren sier:
Herre, nå vil jeg høre stemmen din,
høre alt du har å si.
Selv om det kan være vanskelig
vil jeg det videre gi.
---
Tal, Herre, jeg er din tjener.
Tal, Herre, din tjener hører.
Tal, Herre, tal.
(Jostein Nielsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 474)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å høre og tale ditt ord. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4