fredag 2. juni 2023

Dagens bibellesning: Jeremia 47-52

Skapt

Han laget jorden med sin kraft, han grunnla verden i sin visdom og spente ut himmelen ved sin innsikt. (Jeremia 51,15) Bibel 2011


Jeremia formidler en påminnelse om hvem Gud er. Den allmektige lever og virker, men avgudene er menneskelig dårskap.

Det kan være godt å reflektere over at Gud er skaperen av himmel og jord. Han er også den som har skapt meg.

Dikteren sier:
Himmelske Far, du har skapt oss
i kraft av ditt levende ord.
Evner og krefter du gav oss
og myndighet over din jord.
Hele vårt liv skulle tjene
andre til nytte og gavn.
Herre, gjør hjertene rene
og gi oss å ære ditt navn.
(Patrick Appelford, Frelsesarmeens Sangbok nr. 236)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at det er din vilje at jeg er til. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Jeremia 47
Jeremia 48
Jeremia 49
Jeremia 50
Jeremia 51
Jeremia 52


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Jeremia 47
Jeremia 48
Jeremia 49
Jeremia 50
Jeremia 51
Jeremia 52


torsdag 1. juni 2023

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 1

Begynnelsen

Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom. (Ordspråkene 1,7) Bibel 2011


Alt har en begynnelse. Gudsfrykt er en god begynnelse.

Syndsbekjennelsen:
Se i nåde til meg arme, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker ord og gjerninger
og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg
og tilgi meg alle mine synder
og gi meg å frykte og elske deg alene.
Herre, miskunn deg over meg. Amen.

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg sann gudsfrykt. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Ordspråkene 1


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 1


onsdag 31. mai 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 63-65

I skyggen

Jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten. For du har vært en hjelp for meg, jeg jubler i skyggen av dine vinger. (Salme 63,7-8) Bibel 2011


Da jeg var liten var jeg sjenert og sky. Den gang var det vanlig at folk på bygda stakk innom hverandre uten invitasjon. Gjestene ble vanligvis tilbudt kaffe ved kjøkkenbordet. Jeg hadde en fast plass ved slike anledninger. Jeg lå på gulvet under pappas stol. Når nysgjerrigheten tok overhånd stakk jeg hodet ut mellom beina hans og betraktet gjestene samtidig som jeg hadde et godt grep om en av pappas legger. Jeg var i en skygge, der holdt jeg meg fast og der var jeg trygg.

David er trygg i det han beskriver som skyggen av Guds vinger. Der i Guds nærhet er han trygg, der jubler han og der holder han seg fast.

Dikteren vitner:
I skyggen av det kors, der vil jeg stå,
der er balsam for min sjel å få.
Mange tusener står der,
men det er plass for en og hver,
så kom til Golgata med hjertets begjær.
(Wiggo Abrahamsen)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at hos deg er jeg trygg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 63
Salme 64
Salme 65


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 63
Salme 64
Salme 65


tirsdag 30. mai 2023

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 1-4

Villig og oppmerksom

I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: "Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!"
Salomo svarte:
Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. 
(1. Kongebok 3,5 og 6a og 9a) Bibel 2011


Salomo ber en bemerkelsesverdig bønn. Han ber om en hjerteendring, om evne til å kunne skille mellom godt og ondt. Trenger jeg det i dag?

Lydhør. Hva betyr det? Det norske akademis ordbok definerer lydhør som følger: som villig og oppmerksomt hører på noe(n) ; som lytter spent og interessert ; fintmerkende ; skarp

Dikteren ber:
Herre, nå vil jeg høre stemmen din,
høre alt du har å si.
---
Tal, Herre, jeg er din tjener.
Tal, Herre, din tjener hører.
Tal, Herre, tal.
(Jostein Nielsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 474)

BØNN: Kjære Jesus. Gjør meg lydhør. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Kongebok 1
1 Kongebok 2
1 Kongebok 3
1 Kongebok 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Kongebok 1
1 Kongebok 2
1 Kongebok 3
1 Kongebok 4


mandag 29. mai 2023

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 33-36

Barmhjertig

Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet! (2. Mosebok 34,6b) Bibel 2011


Gjennom hele Bibelen åpenbarer Gud seg som en nådig Gud.

Dikteren sier:
Stor er din trofasthet, Herre og Fader,
skiftende skygge når aldri din sti.
Du er den samme, din miskunn er evig,
slik som du var, skal du alltid forbli.
(Thomas O. Chisholm, Frelsesarmeens Sangbok nr. 527)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din tålmodighet og nåde. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Mosebok 33
2 Mosebok 34
2 Mosebok 35
2 Mosebok 36


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 33
2 Mosebok 34
2 Mosebok 35
2 Mosebok 36


søndag 28. mai 2023

Dagens bibellesning: Galaterne 1-3

Likestilling

Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. (Galaterne 3,27-28) Bibel 2011


Vi mennesker har en lei tendens til å rangere hverandre. Utseende, alder, kjønn, hudfarge, rikdom, fattigdom, utdanningsnivå, intelligens, musikalitet, talent, idrettsprestasjoner, talegaver. Disse tingene er bare noe av det som vi rangerer hverandre etter.

Når jeg kommer til Jesus spiller ikke noe av dette noen rolle. Han spør bare etter hva som er i mitt hjerte og så lukker han meg inn i sin kjærlighet.

Dikteren sier:
Vårt banner er Guds kjærlighet,
vårt sverd er Herrens ord.
Den vei vi går – det alle vet,
er Kristi spor på jord.
Med troens skjold vi fremad går,
hver kvinne og hver mann.
Og under jubel snart vi når
vårt rette fedreland.
(Philip P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 478)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at din kjærlighet også favner meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Galaterne 1
Galaterne 2
Galaterne 3


Studiespørsmål av Phil Layton:
Galaterne 1
Galaterne 2
Galaterne 3


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Galaterne 1
Galaterne 2
Galaterne 3


lørdag 27. mai 2023

Dagens bibellesning: Lukas 5-6

Bak kulissene

Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. (Lukas 5,16) Bibel 2011


Jesus stod fram og lærte folket med myndighet. Men han hadde behov for å søke sin himmelske Far jevnlig. Han fikk gjennom bønnen kontakt med det himmelske og fikk styrke til tjenesten. På den måten gir han oss et eksempel til etterfølgelse. Kraften hentes alltid bak kulissene, i det skjulte. Også jeg får søke Gud i bønn og på den måten gi det himmelske plass i mitt liv.

Dikteren vitner:
Meg bønnen løfter til Jesu hjerte,
fra jordens uro til Jesu favn.
Min synd, min vantro, min sorg og smerte
på ham jeg kaster i Jesu navn.
(W. Palmer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 702)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at bønnen løfter meg inn i din nærhet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Lukas 5
Lukas 6


Studiespørsmål av Phil Layton:
Lukas 5
Lukas 6


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Lukas 5
Lukas 6