mandag 11. desember 2023

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 26-28

Gjør rett

Forbannet er den som fordreier retten for innflyttere, farløse og enker! Og hele folket skal si: Amen. (5. Mosebok 27,19) Bibel 2011


I 5. Mosebok kapittel 27 oppfordres folket til lydighet mot Gud. Så kommer en lang liste forbannelser, en liste med handlinger Gud ikke bifaller. Blant dem finner vi dagens vers som fortsatt er aktuelt i vår tid. Kapittel 28 starter med en liste over velsignelser som de som er lydige får del i. Jeg ønsker å gjøre det som er rett og verne om de som er svake og utsatt i samfunnet.

Dikteren sier:
Form meg, å Gud, så jeg tjene kan.
Lydig mot deg, følge din vei,
så jeg i gjerning og ord er sann,
og mitt liv, alt det jeg er, lovpriser deg.
(Howard Davies, Frelsesarmeens Sangbok nr. 499)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg gjøre rett. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
5 Mosebok 26
5 Mosebok 27
5 Mosebok 28


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 26
5 Mosebok 27
5 Mosebok 28


søndag 10. desember 2023

Dagens bibellesning: 2 Johannes 1

Guds bud

Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. (2. Johannes' brev 1,6) Bibel 2011


Vi er kalt til å ha Guds kjærlighet til hverandre. Kjærligheten defineres her som å leve etter og følge Guds bud.

Dikteren sier:
Med Gud jeg går hans budords vei,
mot løftets høyland higer jeg.
Min bønn og lengsel er hver stund: "Sett, Gud, min fot på høy’re grunn!"
(Johnson Oatman jr., Frelsesarmeens Sangbok nr. 408)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg leve etter ditt bud. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Johannes


Studiespørsmål av Phil Layton:
2 Johannes


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Johannes


lørdag 9. desember 2023

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 21-22

En vanskelig bønn

Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa: «La Herrens vilje skje!» (Apostelgjerningene 21,14) Bibel 2011


Menneskehjertet er svikefullt og ikke sjelden har jeg hørt bønner bedt på bønnemøter som egentlig er et forsøk på å manipulere både Gud og mennesker. Ikke sjelden har jeg selv forsøkt å overbevise både Gud og mennesker om hva som må bli gjort. Det kan være vanskelig å overgi enkelte situasjoner i Guds hånd, men det er alltid best, selv når alt i meg helst vil motarbeide den bønnen.

Dikteren sier:
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
er bønnen: La din vilje skje!
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
Men, Herre, gi meg motet til å be:
La din vilje skje!
(Vidar Kristensen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 44)

BØNN: Kjære Jesus. La din vilje skje! Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Apostlenes gjerninger 21
Apostlenes gjerninger 22


Studiespørsmål av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 21
Apostlenes gjerninger 22


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 21
Apostlenes gjerninger 22


fredag 8. desember 2023

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 1-6

Snart

Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! (Åpenbaringen 3,11) Bibel 2011


Jesus kommer igjen, ingen av oss vet når. Jeg oppfordres til å være påpasselig slik at jeg er klar uansett når han kommer.

Dikteren sier:
Hvor stort i denne siste tid,
å eie løftet i Gud ord
at snart vår Jesus komme skal,
og som konge han regjere skal på jord.
---
Han kommer snart, han kommer snart!
Med glede venter vi hans gjenkomst.
Blir det ved natt, ved gry, ved midnattstid,
vi vet at Jesus kommer snart!
(Thoro Harris, Schibboleth [1997] nr. 103)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du kommer snart! Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6


Studiespørsmål av Phil Layton:
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6


torsdag 7. desember 2023

Dagens Bibellesning: Høysangen 1-2

Hev fanen høyt!

hans banner over meg er kjærlighet. (Høysangen 2,4b) Norsk Bibel 1988


Et banner eller en fane var opprinnelig et merke eller flagg som man bar med seg i krig. I nyere tid her i Norge er nasjonaldagen den store dagen for faner. Skoler, foreninger og organisasjoner har egne faner som de gjerne går bak i 17. mai-toget. Faner og bannere markerer identitet.

Guds banner over meg er kjærlighet og i frelseskrigen er korset mitt merke.

Dikteren sier:
Se, vi hever banneret høyt,
den blodrøde korsets fane.
Vi følger den, hvor hen enn veien går,
og vi seirer i Herrens navn.
(W. T. Giffe, Frelsesarmeens Sangbok nr. 597)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg holde fanen høyt. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Høysangen 1
Høysangen 2


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Høysangen 1
Høysangen 2


onsdag 6. desember 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 140-142

Dørvakt

Herre, sett vakt for min munn, vern leppenes dør! (Salme 141,3) Bibel 2011


David ber Gud om hjelp i sin nød. Han ber om hjelp til å leve rent. Han nevner spesielt at han trenger dørvakt når det gjelder hva han sier. Det trenger jeg også.

Dikteren sier:
Hva skal jeg gi til min Frelser?
Lepper som priser hans navn,
føtter som går på han stier,
dyrt kjøpte sjeler til gagn.
---
Jesus, meg selv jeg deg bringer,
legger meg ned for din fot.
Så du meg evig skal eie,
jeg er jo kjøpt med ditt blod.
(Lizzie De Armond, Frelsesarmeens Sangbok nr. 244)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg velge mine ord med omhu. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 140
Salme 141
Salme 142


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 140
Salme 141
Salme 142


tirsdag 5. desember 2023

Dagens bibellesning: Nehemja 5-9

Forkynnelse

De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå. (Nehemja 8,8) Bibel 2011


Bibelen består av flere typer tekster inkludert poesi og profetier. Da må jeg forstå noe av billedspråket som brukes for å tolke skriften riktig. Jeg må vite litt om hvordan folk på den tiden forsto bildene og metaforene som finnes. Også i de mer historiske tekstene må jeg forstå noe av situasjonen og kulturen den ble skrevet i. Dagens mennesker har behov for å høre Bibelens ord, men som Esra og levittene gjorde i Jerusalem, så kreves det også i dag at det som står skrevet blir fortolket og forklart. Jeg mener at Guds frelsesplan er det viktigste å forklare.

Dikteren sier:
Evangeliet om Jesus
for all verden klart må gjalle,
for i Ordet står det skrevet
at Guds frelse er for alle.
---
Ja, for alle folk og slekter
på vår jord forkynnes skal det
at Guds fulle, frie frelse
uten unntak gjelder alle.
(William McAlonan, Frelsesarmeens Sangbok nr. 125)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg forstå Bibelen og gi det videre. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Nehemja 5
Nehemja 6
Nehemja 7
Nehemja 8
Nehemja 9


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Nehemja 5
Nehemja 6
Nehemja 7
Nehemja 8
Nehemja 9