mandag 6. desember 2021

Fra minus til pluss

Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg fordi han elsket deg. (5. Mosebok 23,5b) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 23-25

Kongen i Moab hadde bestilt forbannelse over israelsfolket, men han fikk ikke det han ville ha. Gud tillot det ikke. Istedet sto velsignelsen fast. Guds pluss vil alltid beseire verdens minus. Også i dag er det politiske ledere som gjerne vil bestemme hva Guds menighet og dens ledere skal mene. De sier frimodig hva vi skal være for og hva vi skal være mot. Lytter jeg til Gud og spør jeg hva han vil?

Dikteren sier:
Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!
(H. F. Lyte, Frelsesarmeens Sangbok nr. 604)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg stå for det som er rett. Amen!

søndag 5. desember 2021

Guds kjærlighet

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. (1. Johannes' brev 4,9) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Johannes 4-5

Jesus kom til vår verden for å gi oss liv. Det at Jesus kom til jorden er et resultat av Guds kjærlighet til deg og meg!

Dikteren vitner:
Bunnløs kjærlighet så stor er bevist mot meg.
Jesus selv kom ned til jord, vandret korsets veg. 
Tenk om verden kjente til denne salighet!
Fyll, å Herre, i min sjel din kjærlighet!
(William H. Howard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 20)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du elsker meg. Amen!

lørdag 4. desember 2021

En vanskelig bønn

Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa: «La Herrens vilje skje!» (Apostelgjerningene 21,14) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 21-22

Menneskehjertet er svikefullt og ikke sjelden har jeg hørt bønner bedt på bønnemøter som egentlig er et forsøk på å manipulere både Gud og mennesker. Ikke sjelden har jeg selv forsøkt å overbevise både Gud og mennesker om hva som må bli gjort. Det kan være vanskelig å overgi enkelte situasjoner i Guds hånd, men det er alltid best, selv når alt i meg helst vil motarbeide den bønnen.

Dikteren sier:
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
er bønnen: La din vilje skje!
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
Men, Herre, gi meg motet til å be:
La din vilje skje!
(Vidar Kristensen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 44)

BØNN:  Kjære Jesus. La din vilje skje! Amen!

fredag 3. desember 2021

Snart

Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! (Åpenbaringen 3,11) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 1-6

Jesus kommer igjen, ingen av oss vet når. Jeg oppfordres til å være påpasselig slik at jeg er klar uansett når han kommer. 

Dikteren sier:
Hvor stort i denne siste tid, 
å eie løftet i Gud ord 
at snart vår Jesus komme skal, 
og som konge han regjere skal på jord.
---
Han kommer snart, han kommer snart! 
Med glede venter vi hans gjenkomst. 
Blir det ved natt, ved gry, ved midnattstid, 
vi vet at Jesus kommer snart!
(Thoro Harris, Schibboleth [1997] nr. 103)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du kommer snart! Amen!

torsdag 2. desember 2021

Meningsløst?

Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. (Forkynneren 11,1) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Forkynneren 11-12

Jeg har selv kastet brød på vannet. Da jeg var barn synes jeg det var veldig spennende å mate endene som svømte rundt på Lille Lungegårdsvannet i Bergen. Brødet jeg kastet ut på vannet ble spist av fuglene, jeg så det aldri igjen. 

Teologen skriver:
"Send ditt brød bort over vannet." Uttrykket er meningsløst. Å kaste sitt brød på vannet synes å være helt hensiktsløst. Det er å kaste det fra seg for bestandig. Men det er nettopp dette meningsløse i uttrykket som er tilsiktet. Om det du gjør for menneskene kan synes like absurd og unyttig som det å kaste brød på vannet, skal du likevel gjøre det. "I tidens løp skal du finne det igjen." Det som er gjort i tro, skal bære sin frukt, selv om det synes aldri så meningsløst.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

En hjelpende hånd rakt ut i Jesu navn kan ha mye større verdi enn det jeg ser og forstår.

Dikteren sier:
Å  tro det er å bygge
sitt liv på Herrens ord
og søke fred og lykke
kun der hvor Jesus  bor.
(Emilie Thorup, Frelsesarmeens Sangbok nr. 639)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg tjene deg trofast selv når det ser ut som om det ikke nytter. Amen!

onsdag 1. desember 2021

Styrke

Du svarte meg den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke. (Salme 138,3) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 137-139

Gud har lovet å komme meg til hjelp. Noen ganger opplever jeg at problemene jeg så bare forvitrer og ikke blir til noe mer. Andre ganger, ja kanskje oftest, opplever jeg at Gud gir styrke og viser en vei gjennom både problemer og smerte.

Dikteren vitner:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du gir meg styrke. Amen!

tirsdag 30. november 2021

Be og arbeid

De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. (Nehemja 4,17) Norsk Bibel 1988

Dagens bibellesning: Nehemja 1-4

En mur skulle gjenoppbygges, men det var fiender som truet. Det ble nødvendig for arbeiderne at de også var bevæpnet og klar til å slåss. Som kristen har jeg arbeidsoppgaver som er helt jordiske, de må utføres, men samtidig er jeg i en åndelig krig, der trengs bønn.

Paulus skriver: Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, (Efeserne 6,13-18) Bibel 2011

Dikteren sier:
Ut til strid! Hør ropet gjaller, 
kjemp, og du skal få din lønn. 
Ut til strid! Vår Herre kaller 
alt sitt folk til tro og bønn. 
Selviskhet har ingen rett 
oss fra krigens post å drage, 
frykten flyr i striden lett, 
troens kraft skal tvil forjage.
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 566)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg både arbeide og be. Amen!