mandag 21. juni 2021

La ilden brenne

Ilden skal alltid brenne på alteret, den må ikke slukkes. (3. Mosebok 6,6) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 4-6

Teologen skriver
For øvrig hørte det med til prestenes plikter å holde alterilden ved like. Som et ledd i dette var det også han skulle fjerne asken, som ellers hadde kommet til å kvele flammen. Videre skal han sørge for at det stadig er ved nok på alteret. Ny ved skal han legge på det hver morgen. "En stadig ild skal holdes tent på alteret; den må ikke slukke." Ilden var jo hellig. Den var et uttrykk for Israels trosliv og bønneliv, som alltid måtte være i levende virksomhet. Derfor trengte den stadig tilsyn, og måtte ikke dø hen som en følge av likegyldighet og mangel på ny næring, eller kveles av gammel aske.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Jesus har tent en ild i hjertene hos alle som er født på ny. Denne må holdes ved like. Det skjer best ved de 4 B-er: Bibelen, brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene (se Apostelgjerningene 2,42). 

Dikteren ber:
Jeg er jo skjult i dine sår og vunder.
Ditt ord er blitt en lykte for min fot.
Når du meg fører inn i prøvens stunder,
din Hellig Ånd skal gi meg kraft og mot.
La ilden alltid i mitt hjerte brenne.
Fyll du meg mere med din kjærlighet!
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne
i brann for deg, som skjenker liv og fred.
(Aage Samuelsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 623)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper med å nøre ilden i hjertet mitt. Amen!

søndag 20. juni 2021

Fyll og fanteri

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. (Efeserne 5,18-19) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Efeserne 4-6

I forbindelse med at samfunnet nå åpner opp mer etter å ha vært koronastengt, så utvides også skjenketidene. Flere har uttrykt bekymring for at det kan føre til økt smittefare. En av de som uttalte seg sa at når alkoholen går inn så forsvinner vettet ut. Det er jo en folkelig måte å si det på. En ting som er sikkert er at inntak av alkohol reduserer våre hemninger og det kan føre til dårlige ting. Paulus beskriver noe som er bedre enn å drikke vin sammen. Vi bør bli fylt av Ånden og synge for Herren! Det oppbygger!

Dikteren sier:
Jeg elsker sang om Jesus, 
den gjør mitt hjerte godt. 
Jeg elsker sang om Jesus, 
i ham jeg alt har fått. 
Jeg elsker sang om Jesus, 
den er så ren og god, 
den bringer sorgfullt hjerte 
til livsens skjønne flod.
(Klaus Østby, Frelsesarmeens Sangbok nr. 288)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at jeg kan ha den vidunderlige opplevelsen av felleskap med andre som hører deg til. Amen!

lørdag 19. juni 2021

Til bords

Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste. (Lukas 13,29-30) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 13-14

Som enslig spiser jeg de fleste måltider alene. Det er veldig hyggelig å spise lunsj eller middag sammen med venner, men det aller hyggeligste jeg vet er noe som skjer relativt sjelden. Når jeg er på overnattingsbesøk hos familie eller venner er det fantastisk for meg å sitte til bords og spise frokost sammen med vertskapet. Uansett er måltidsfelleskap flott å oppleve og det hører med til fellesskap, fest og hygge. Når jeg kommer til himmelen skal jeg få sitte til bords sammen med Jesus samt liten og stor fra hele kloden.

Dikteren sier:
De kommer fra øst og vest,
de kommer fra syd og nord,
skal sitte til bords med Jesus en gang
og høre hans velkomstord,
ja, skue hans skjønne trekk
og mettes av salighet, 
synge Guds og Lammets sang
hos ham i evighet.
---
De kommer fra stormfullt hav,
de kommer fra tornfull veg,
de kommer fra berg,
de kommer fra dal, 
de kommer, å Gud, til deg.
De kledes i bryllupsskrud
og møter sin brudgom skjønn,
ham som hist på korsets tre
dem vant som seierslønn.
(Amanda Sandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 25)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for festen jeg skal få være med på i himmelen. Amen!

fredag 18. juni 2021

Hjertetransplantasjon

Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. (Esekiel 11,19-20) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Esekiel 7-12

Et nytt hjerte! Det ble en forandring i hjertet når jeg møtte Jesus. Jesus selv beskriver det som å bli født på ny. Forandringen i det indre gjorde at jeg fikk andre prioriteringer, ønsker og drømmer enn før.

Dikteren vitner:
Mitt hårde hjerte ble
av deg så ømt berørt, 
din stemme talte mildt,
og bønnen den ble hørt.
---
Min, min, min,
jeg vet du er min. 
Jesus, min Frelser,
jeg vet du er min.
(R. F. Lehman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 544)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg holde hjertet varmt. Amen!

torsdag 17. juni 2021

Formaning

Hold fast ved formaningen, slipp den ikke, ta vare på den, for den er ditt liv. (Ordspråkene 4,13) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 4

Hvis jeg spiser feil eller lite variert så kan jeg bli feilernært. Jeg kan få fysiske plager og mangelsykdommer. På samme måte kan jeg få åndelige mangelsykdommer hvis jeg ikke spiser variert åndelig kost fra Guds Ord. Mitt åndelige liv næres ved Guds eget Ord og der hører også formaninger med.

Dikteren ber:
Bryt, Herre, livets brød, stig til meg ned,
som du det en gang brøt ved sjøens bredd.
I Ordets dyre skatt søker jeg deg,
min lengsel roper ut: Vis deg for meg!
(M. A Lathbury / Alexander Groves, Frelsesarmeens Sangbok nr. 17)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg ta til meg av hele Skriften. Amen!

onsdag 16. juni 2021

Liv

Og dere som søker Gud, deres hjerter skal leve. (Salme 69,33b) BGO 1997

Dagens Bibellesning: Salmene 69-71

Mitt åndelige liv skapes og styrkes ved at jeg søker Gud. Stopper mine bønner og søken etter Guds nærvær så hemmes livet og etter hvert kan det kveles helt. Men slik behøver det ikke å gå. Livets kilde er åpen for meg.

Dikteren sier:
Til livsflodens herlige kilde vi går, 
der styrke og legedom alltid vi får. 
En himmel av salighet finner vi der, 
og kilden er åpen og fri for enhver.
---
Dra kun opp! Dra kun opp! 
Det er fritt. Det er fritt. 
La ditt kar bli fullt, for du kan fritt  
av livets kilde drage opp.
(Fredrik Engelke, Frelsesarmeens Sangbok nr. 558)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du holder meg levende i deg. Amen!

tirsdag 15. juni 2021

Frafall

Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. (1. Kongebok 11,4) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 10-13

Det er tragisk å lese om hvordan det gikk med Salomo da han ble gammel. Denne mannen som hadde vært Guds nære venn og fortrolige. Denne mannen som Gud skjenket så stor visdom. Denne mannen lot sitt hjerte bli delt. Han var ikke lenger helt med Herren.

Det er en realitet at mitt forhold til Jesus kan kjølne. Jeg kan slippe andre ting til i hjertet som svekker min hengivenhet til Jesus. Jeg kan falle fra troens liv. Det er også en realitet at Jesus gang på gang har gitt meg en ny sjanse. Jesus er mektig til å bevare meg hos seg.

Dikteren ber og takker:
Herre, nå til deg jeg bringer meg og alt jeg kaller mitt, 
for du, store, gode Fader, vil det – alt er ditt. 
Du min kjærlighet skal eie, ta, behold den du, min Gud. 
Med din allmakts kraft bevar du meg i dine bud.
---
Ære være deg, min Frelser! 
Alt er på ditt alter lagt, 
hjertet renset og bevaret 
ved din guddomsmakt.
(Lowell Mason, Frelsesarmeens Sangbok nr. 228)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din nåde som gjenoppretter og bevarer. Amen!