mandag 6. februar 2023

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 20-23

Hun fikk se

Så åpnet Gud øynene hennes, og hun fikk se en brønn med vann. Hun gikk og fylte skinnsekken med vann og lot gutten drikke. (1. Mosebok 21,19) Bibel 2011


Hagar var fortvilet. Hun så for seg at sønnens død var uunngåelig. Så kom Guds engel. Guttens stemme var hørt. Hagars øyne ble åpnet og hun så løsningen. Det var vann der.

Når vi er fortvilet eller deprimert så er vi ofte ute av stand til å se den åpenbare løsningen. Vi trenger å få renset sinnet og å få åpent øynene. Gud kan!

Dikterne ber:
Å, send din Ånd til meg, la det nå skje.
Salv mine øyne du, så jeg kan se.
Skjult i ditt sannhetsord, gjemt i ditt bud
du treder til meg nær, jeg ser min Gud.
(M. A Lathbury / Alexander Groves, Frelsesarmeens Sangbok nr. 17)

BØNN: Kjære Jesus. Åpne min øyne så jeg kan se sannheten om min situasjon. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Mosebok 20
1 Mosebok 21
1 Mosebok 22
1 Mosebok 23


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 20
1 Mosebok 21
1 Mosebok 22
1 Mosebok 23


søndag 5. februar 2023

Dagens bibellesning: Romerne 11-12

Glade - tålmodige - utholdende

Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. (Romerne 12,12) Bibel 2011


Romerbrevet 12 er en lang liste av formaninger om hva den kristne skal gjøre og ikke gjøre. Sentralt i opplistingen står glede, tålmodighet og utholdenhet.

Være GLADE i håpet,
Det vi håper på er himmelen. Vi kan glede oss over dette uansett hvilke omstendigheter vi lever i. Her formanes vi til å være glade, legge vinn på det.

TÅLMODIGE i motgangen,
Motgang er uunngåelig her på jorden, her sies det at vi skal møte den med tålmodighet. Ikke alltid lett, men nødvendig.

UTHOLDENDE i bønnen.
Bønnen er det som holder oss oppe og bærer oss gjennom dagene. La oss ikke gi opp. Hold bønnekanalen åpen under alle omstendigheter.

Dikteren sier:
Vel blir det mørke mang en gang,
og solen ei vi ser.
Vel kan vi merke tidens tvang
men samme hva som skjer:
Det blir ei mørkt i himmelen,
og reisen, hva betyr vel den!
(Nils Frykman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 610)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for et levende håp. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Romerne 11
Romerne 12


Studiespørsmål av Phil Layton:
Romerne 11
Romerne 12


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Romerne 11
Romerne 12


lørdag 4. februar 2023

Dagens bibellesning: Matteus 11-13

Hvile

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. (Matteus 11,28-30) Bibel 2011


Dette er en av de mest kjente invitasjonene fra Jesus. Åk har gjerne en negativ klang, men har gjennom tidene vært et uunnværlig hjelpemiddel for å bære med seg for eksempel vann. På småbruket hvor jeg vokste opp var det en gammel tregjenstand kalt en vassele. Den var fra tiden før man hadde innlagt vann. Det var et åk til å legge over skuldrene. På den måten kunne man enklere bære med seg to tunge vannbøtter fra bekken og inn til huset eller fjøset.

Å komme til Jesus gjør ikke nødvendigvis livet mitt enklere, men han vil lære meg den beste vei og gi meg fred og hvile for sjelen.

Dikteren beskriver dette slik:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for hjertefred og sjelero. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Matteus 11
Matteus 12
Matteus 13


Studiespørsmål av Phil Layton:
Matteus 11
Matteus 12
Matteus 13


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Matteus 11
Matteus 12
Matteus 13


fredag 3. februar 2023

Dagens bibellesning: Jesaja 23-28

Hastverk

Derfor, så sier Herren Gud: Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Den som tror, har ingen hast. (Jesaja 28,16) Bibel 2011


Hastverk er lastverk sier ordtaket. Jesaja sier at den troende ikke har det travelt. Ligger det muligens en dypere mening i det hebraiske ordet som er oversatt hast?

Noen andre oversettelser og kommentarer:

Den engelske bibeloversettelsen New International Version sier:
"the one who trusts will never be dismayed." = den som tror skal ikke bli forferdet.

Svensk Bibel 2000 sier:
"Den som har tro förhastar sig inte." = Den som tror forhaster seg ikke.

Øivind Andersen (Ved Kilden) kommenterer:
Å haste betyr etter grunntekstens ord egentlig å flykte i panikk. Det kunne best oversettes slik: Den som tror, flykter ikke i panikk.

Fredrik Wisløff (Det Gamle Testamente) kommenterer:
"Den som tror, haster ikke". Det er konklusjonen av det hele. Er Guds frelse så prøvet, fast og trygg som denne grunnstein, kan enhver i tro stole på den. Ingen skal behøve "å haste" omkring i angst for å søke menneskelig hjelp - slik som nå Juda gjorde ved å inngå forbund med Egypt. - Tro er ro, stillhet og hvile. Vi står atter her ved en av grunntankene i Esaias forkynnelse. Til Akas lød den samme tanke tidligere: "Vil I ikke tro, skal I ikke bestå." (Jes 7,9)

Så skal jeg ikke frykte, forhaste meg, stresse eller få panikk. Jeg kan hvile i tro på det Jesus har gjort.

Dikteren vitner:
Alene i håp til Gud, min sjel, vær stille.
Han fører meg sikkert ut, meg arme lille.
Han ene min klippe er til hvem jeg iler;
og stormer det om meg her, der trygg jeg hviler.
(Jonas Pettersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 2)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg til troens hvile. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Jesaja 23
Jesaja 24
Jesaja 25
Jesaja 26
Jesaja 27
Jesaja 28


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Jesaja 23
Jesaja 24
Jesaja 25
Jesaja 26
Jesaja 27
Jesaja 28


torsdag 2. februar 2023

Dagens Bibellesning: Job 9-10

Under ingen kan telle

Han gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle. (Job 9,10) Bibel 2011


Gud gjør store under. Skaperverket kan fylle oss med ærefrykt og vi kan glede oss over rikdommen og variasjonen i dyre- og planteliv. Naturen vitner om Guds storhet.

Det aller største under er at Gud kan forandre menneskehjerter. I gjenfødelsen får vi et nytt hjerte og en ny ånd. I livet med Gud bør vårt hjerte stadig forandres og vi skal på vår vandring bli mer og mer lik Jesus.

Samfunnet kan ikke endre menneskehjerter og må forsøke å begrense de onde tendensene i menneskene ved å vedta lover. Rettsprinsipper i Norge er fundert på at landet skal bygges ved lov. Man har i henhold til loven rettigheter og plikter i samfunnet. Brudd på loven straffes. Guds rike har også lover, men bygges ikke med døde lovregler. Guds rike bygges med levende stener - menneskehjerter som Gud forandrer. Frelsen som Gud gir er virkelig et stort under.

Dikteren formulerer seg slik:
Vår store Gud gjør store under;
med glede vi det ofte så.
- - -
Guds ord går fram og stort det seirer,
så vantros murer faller ned,
Så synd’re seg om korset leirer,
med ydmykt hjerte ber om fred.
De renset blir i Jesu blod
og synger høyt: «Vår Gud er god!»
(Nils Frykman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 598)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for det største av alle under. Jeg er født på ny. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Job 9
Job 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Job 9
Job 10


onsdag 1. februar 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 12-14

Han har gjort godt mot meg

Men jeg setter min lit til din miskunn, mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. (Salme 13,6) Bibel 2011


Det er godt å kunne si at Gud har gjort godt mot meg! I denne verden risikerer vi at vonde ting rammer oss. I Salme 13 klager David over at Gud skjuler seg for ham og at lidelsen varer så lenge uten at Gud gjør noe for ham. David trygler Gud om å bli sett, om å få svar og at Gud må tenne motet i ham igjen. Men som så ofte i Salmenes bok så avsluttes klagen med en frimodig bekjennelse av tillit til Gud, glede over frelsen og takknemlighet for Guds godhet som salmisten har erfart.

Jeg hørte for mange år siden om forskjellen mellom å søke Guds hånd og Guds ansikt. Ber vi om en materiell velsignelse eller en form for tjeneste så søker vi Guds hånd, vi søker ham for det han gjør. Å søke Guds ansikt er å søke selskap, hans nærvær. Da søker vi Gud for den han er. Denne erfaringen av Guds kjærlighet går dypere enn gleden og takknemligheten over Guds gaver. Denne erfaringen er det som bærer meg gjennom de virkelig tunge tidene.

Jeg gjør dikterens ord til mine:
Du kommer, Jesus, til meg inn,
og så er solen tent.
Da flykter skyggen fra mitt kinn,
og hvert et savn er endt.

Du kommer som den første natt
da jeg deg ga min tro.
Du stiller stormens ville sang,
og det blir fred og ro.

Du kommer, så er allting glemt
og godt hva enn som skjer.
Og trengslene som har meg skremt,
er ikke trengsler mer.

Du kommer, og så svinner alt
som ellers gjør meg redd,
så kan jeg stå hvor før jeg falt,
og takke hvor jeg stred.

Du kommer, Jesus, selv med fred.
Og når jeg skal herfra,
til herlighet du tar meg med,
til deg, halleluja!
(N. P. Madsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 86)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du alltid er god mot meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 12
Salme 13
Salme 14


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 12
Salme 13
Salme 14


tirsdag 31. januar 2023

Dagens bibellesning: Josva 21-24

De fremmede gudene

Da sa Josva: "Skill dere av med de fremmede gudene som finnes hos dere, og vend deres hjerte mot Herren, Israels Gud!" Folket sa til Josva: "Herren vår Gud vil vi tjene, hans stemme vil vi lyde." (Josva 24,23-24) Bibel 2011


De fremmede gudene finnes også i dag. De trenger seg inn i blant oss i form av andre religioner, men de kommer også i lett forkledning i bl.a. yoga og horoskoper med påstander om at det er jo bare ufarlig gymnastikk og lek.

Når de fremmede gudene kommer som guder, gjerne i form av religioner som hevder å være eldre enn kristendommen så er det forholdsvis enkelt for den kristne å avvise dem. Vår Gud er også eldre enn kristendommen for å si det slik. Men når de kommer forkledd som kristen yoga eller mindfullness så er det litt vanskeligere å skille. Indiske kristne ledere har fortalt meg at det er en bevisst strategi blant hinduer å støtte utbredelsen av yogastudioer til resten av verden. At disse studioene gjerne nedtoner den åndelige læren i yoga betyr ingenting. Yoga er ikke en nøytral gymnastikk, hver enkelt øvelse er designet for å åpne kroppen og dermed sinnet for åndsmakter. Denne advarselen fra indiske kristne gjør vi vel i å lytte til.

Som kristne trenger vi hverken yoga eller mindfullness for å finne roen. Vi trenger å gi Jesus plass i våre liv. Her kan vi støte på et annet problem. De moderne avgudene som stjeler vår tid og vårt fokus: TV, dataspill og sosiale medier. Det kan være verre å innse at disse tidstyvene er et problem. Det kan være verdt å undersøke hvor mye plass vi gir dem.

Dikteren proklamerer:
Jesus alene mitt hjerte skal eie,
Jesus alene der inne skal bo.
Ingen ting her kan hans godhet oppveie,
kun hos min Jesus min sjel finner ro
(Gustaf Blom, Frelsesarmeens Sangbok nr. 330)

BØNN: Kjære Jesus. Vis meg det som vil ta din plass i mitt hjerte. Hjelp meg å skille meg av med det. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Josva 21
Josva 22
Josva 23
Josva 24


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Josva 21
Josva 22
Josva 23
Josva 24