lørdag 18. september 2021

Han der

Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus: "Herre, hva skal skje med ham?" Jesus svarte: "Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!" (Johannes 21,21-22) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Johannes 19-21

Peter ble opptatt av feil ting. Han lurte fælt på hva som skulle skje med han der andre, altså Johannes. Jesus setter det hele på plass og sier til Peter at han skal passe sine egne saker. 

Noen ganger kan jeg henge meg opp i hvordan andre mennesker oppfører seg. Jeg kan kritisere dem og bli opptatt av hvordan det skal gå med dem. Jesus ønsker at jeg skal fokusere på min egen oppførsel og etterfølgelse av ham.

Dikteren sier:
Og se ei på andre! Hva angår det deg, 
om de synes vandre en lettere veg? 
Se du kun på Jesus igjen og igjen 
og gjennomkjemp striden og løpet fullend!
(H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 179)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å se på deg og følge deg. Amen!

fredag 17. september 2021

Sult

Se, dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult i landet, ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. (Amos 8,11) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Amos 5-9

Jeg gjør dagens vers til en av mine daglige bønner. Herre Jesus, send en sult etter ditt ord over Norge.

Dikteren ber:
Åpenbar deg, Gud, for meg,
gjenoppliv meg ved ditt ord.
Hjertet lengter etter deg
som til regn den tørre jord.
Kom, å Herre, kom til meg,
lengselsfullt jeg ser til deg.
(Charles Wesley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 646)

BØNN:  Kjære Jesus. Gjør meg sulten etter ditt ord. Amen!

torsdag 16. september 2021

Smarte kjøp

Kjøp deg sannhet og selg den ikke, kjøp visdom, formaning og innsikt! (Ordspråkene 23,23) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 23-24

Jeg kan ikke gå i butikken for å kjøpe sannhet og visdom. Jeg kan kjøpe bøker, jeg kan kjøpe en bibel, men hvis de bare blir stående i bokhylla så er jeg ikke kommet noe videre. Jeg må lese og studere før det blir til gavn for meg. Studier krever tid og innsats. 

Hvis jeg vil tilegne meg himmelske dyder og verdier krever også det tid og innsats. Kjøp i denne sammenheng er et spørsmål om hvordan jeg disponerer tid og krefter. Hva får min oppmerksomhet? Hva investerer jeg i? Jeg må rydde plass i livet mitt til det som er viktig. 

Dikteren sier:
Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt, 
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
---
Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
(Mary Byrne / Eleanor Hull, Frelsesarmeens Sangbok nr. 31)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg investere i guddommelige verdier. Amen!

onsdag 15. september 2021

Underveis

Han drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt. (Salme 110,7) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 108-110

Uansett forholdene som møter meg på livets vei så kan jeg bli forfrisket underveis. Planlegging og gode vaner spiller inn her. Planlegging er å ha med seg matpakke, ha Guds Ord tilgjengelig i tanke og sinn. Regelmessig lesing av og meditering over Guds Ord er en god vane. En annen god vane er å ta tid til å stanse opp ved rasteplassene, hvile der og drikke av det levende vannet som Jesus gir.

Dikteren ber:
Lær meg å komme til kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
Lær meg å drikke av kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
Lær meg å hvile ved kilden, å, Gud.
Lær meg, å, Gud.
(ukjent forfatter)

BØNN:  Kjære Jesus. Lær meg å bruke rasteplassene du tilbyr. Amen!

tirsdag 14. september 2021

Den allvitende

... tjen ham helhjertet og villig! For Herren ransaker hvert hjerte og kjenner alle tanker og planer. Søker du ham, lar han seg finne. (1. Krønikebok 28,9b) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Krønikebok 25-29

Det er overveldende å tenke på at Gud vet alt om meg. Alt jeg har opplevd og opplever. Alt jeg har gjort og gjør. Alt jeg har tenkt og tenker. Alt jeg har følt og føler. Ingen ting er en overraskelse for ham. Han kjenner hjertet mitt på godt og vondt. Likevel innbyr han meg til seg.

Dikteren sier:
Til de såre, knuste hjerter 
som de harde og de kalde 
og de tankeløse skarer 
lyder Herrens: Kom nå alle!
---
Hvem som vil får komme nå 
og i bønn ved korset falle. 
Ikke noen støtes ut, 
for vår Gud har innbudt alle.
(William McAlonan, Frelsesarmeens Sangbok nr. 125)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at jeg får være hos deg til tross for at du kjenner meg til bunns. Amen!

mandag 13. september 2021

Hva sa han?

Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven sin. Da fosset vannet fram, og både folket og buskapen deres drakk. Men Herren sa til Moses og Aron: "Dere trodde ikke på meg og helliget meg ikke foran øynene på israelittene. Derfor skal dere ikke få føre denne forsamlingen inn i landet som jeg har gitt dem." (4. Mosebok 20,11-12) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 17-20

Det manglet vann og folket klaget og kranglet. Moses og Aron ba til Herren og fikk svar. Det skjedde et under fordi Gud har omsorg for sitt folk. Likevel var noe galt. Moses hadde fått nøye instruksjoner fra Herren, men fulgte dem ikke. Han hadde fått beskjed om å tale til klippen, men han talte til folket og slo med staven sin på klippen. Moses og Aron var vantro, de så på seg selv og sa "kan vi få vann til å strømme?". De æret ikke Herren. Dette fikk konsekvenser. Hverken Moses eller Aron fikk gå inn i det lovede landet. Også jeg kan miste noe ved min ulydighet og manglende vilje til å gi Gud ære.

Dikteren gir Gud ære:
Pris skje Gud, pris skje Gud, jeg vil synge det ut. 
Pris skje Gud, pris skje Gud, jeg vil lovsynge Gud. 
For Gud er min Fader og Jesus min  bror, 
jeg gir ham all ære for frelsen så stor.
(Fanny J. Crosby, Frelsesarmeens Sangbok nr. 596)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg høre og gjøre rett. Amen!

søndag 12. september 2021

Egeninnsats?

Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. (Titus 3,4-5a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Titus 1-3

I frelsen har egeninnsats ingen plass. Frelsen bygger ene og alene på at Gud elsker meg.

Dikteren sier:
Guds kjærlighet er langt, langt større
enn penn og tunge tolke kan.
Den når høyt over himlens stjerner
og ned til dødens mørke land.
Så dypt vi falt, den sonet alt,
da Jesus døden led.
Sitt fangne barn i syndens garn
Gud frelste og gav fred.
(Frederick Martin Lehman, Schibboleth, 1997 nr. 183)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du har frelst meg. Amen!