mandag 27. mars 2023

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 48-50

Onde hensikter

Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. (1. Mosebok 50,20) Bibel 2011


Jakob var død og Josefs brødre ble engstelige for at Josef nå ville ta hevn for det onde de hadde gjort mot ham. Josefs brødre ville drepe ham og det var bare fordi den eldste var litt sindigere enn de andre at Josef i stedet ble solgt som slave. Josef hadde lidd mye og var blitt svært urettferdig behandlet. Men hele tiden holdt han hjertet mykt og åpent for Gud. Nå kunne han se at i alle lidelsene og prøvelsene så hadde Gud en overordnet plan. Josef var kommet til det stedet hvor Gud kunne bruke ham til å redde både sin egen slekt og folket i Egypt.

Hva vet vi om våre lidelser og prøvelser? Det kan hende at vi møter mennesker som har onde hensikter. De vil oss vondt og det kan hende at deres ondskap rammer oss hardt. La oss holde oss nær til Gud. Lenger fram kan det hende at han gjennom disse omstendighetene får oss inn på et sted hvor han kan bruke oss til å redde en sjel for himmelen.

Dikteren proklamerer og ber:
Herre, du hører meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!
(Ole Theodor Moe, Frelsesarmeens Sangbok nr. 331)

BØNN: Kjære Jesus. Gi meg å bøye meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Mosebok 48
1 Mosebok 49
1 Mosebok 50


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 48
1 Mosebok 49
1 Mosebok 50


søndag 26. mars 2023

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 9-10

Kardemommeloven

Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. (1. Korinterbrev 10,23-24) Bibel 2011


Mulig at jeg er uærbødig i møte med bibelteksten, men disse versene får meg til å tenke på Kardemommeloven:
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. (Folk og røvere i Kardemomme by av Thorbjørn Egner, 1955)

Den eneste loven som finnes i Kardemomme by understreker at så lenge ingen blir skadet kan man gjøre hva man vil. Det burde jo være en enkel regel å leve etter, men så vet vi at livet er ikke så enkelt. Menneskers egoisme, grådighet og ondskap lar seg ikke undertrykke så lett.

Vårt bibelord i dag taler om det som er tjenlig og det som bygger opp, først og fremst for min neste. I bibelsk sammenheng så er det jo ikke mennesker, men Gud som må definere hva som er tjenlig og hva som i sannhet er oppbyggelig.

Kardemommeloven kommer til kort, den kan ikke endre det grunnleggende i menneskenes hjerter, men Guds kjærlighet har makt til å endre menneskers hjerter.

Dikteren forteller:
Jeg ville selv bli god og gjøre rett,
og du vil kanskje tro at det var lett.
Ja, prøv, så skal du se hvor vanskelig det ble.
Men du kan og få se Guds kjærlighet.
---
Guds kjærlighet kom jeg aldri fra.
Hele livets rikdom jeg vet,
var det Gud som gav.
(Kjell Lyster, Frelsesarmeens Sangbok nr. 632)

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg hva som er tjenlig. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Korinterne 9
1 Korinterne 10


Studiespørsmål av Phil Layton:
1 Korinterne 9
1 Korinterne 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 9
1 Korinterne 10


lørdag 25. mars 2023

Dagens bibellesning: Markus 3-4

Bryr du deg?

Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham: "Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?" Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: "Stille! Vær rolig!" Vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem: "Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?" (Markus 4,38-40) Bibel 2011


Jesus var i båten, men disiplene var redde. Slik kan det også være med oss her i livet. Vi har lært og vi vet at Jesus er med oss, men så skjer det noe som gjør oss redde. Det kan skje noe som vi ikke forstår eller noe som vi synes er dypt urettferdig. Da dukker gjerne spørsmålet opp. Gud, bryr du deg virkelig om hva som skjer her?

Svaret er at Gud bryr seg. Når troen vår prøves så bryr han seg fortsatt om oss. Selv om vi tenker at Gud sover eller ikke er til stede så har han situasjonen under kontroll. Velger jeg å tro ham? Velger jeg å takke ham for at han er i båten selv om bølgene er truende?

Dikteren vitner:
Mitt skip er lite – og havet stort,
det rommer tusene farer.
Men storm og bølger ei skyller bort
det skip som Herren bevarer.
For ennå skjer det som før det gjorde
når Jesus selv kommer innen borde:
da legger havet seg igjen.
(H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 291)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du er ombord i båten. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Markus 3
Markus 4


Studiespørsmål av Phil Layton:
Markus 3
Markus 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Markus 3
Markus 4


fredag 24. mars 2023

Dagens bibellesning: Jesaja 62-66

Morskjærlighet

Som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere. (Jesaja 66,13a) Bibel 2011


Da Børudgjengen sang om Gud at "hjertet ditt har en Mammas kjærlighet" var det befriende. Guds hjerte speiles både i mor og far sin omsorgsevne. Gud skapte oss i sitt bilde til mann og kvinne. Bildet er ikke fullstendig uten både det kvinnelige og mannlige. I mye av historien er Gud alltid framstilt som mannlig, det blir feil. Feil er også trenden med å skulle kalle Gud kvinnelig og omtale Gud som "hun". Gud er ikke menneske og ikke kjønn slik mennesker er. Gud er Gud! Vi kan forsøke å beskrive hans kjærlighet med menneskelige eksempler, men Guds kjærlighet vil alltid overgå menneskers evne til å elske.

Dikterens vitnesbyrd:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
for en trøst hva enn som kommer på!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Av min Faders hånd jeg alt kan få.
Han som har for meg et moderhjerte*,
gir meg alt av nåde dag for dag,
hver en times mål av fryd og smerte,
både prøvelser og velbehag.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 13)
*I sangboken står det faderhjerte, men forfatterens opprinnelige ordvalg var moderhjerte.

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din kjærlighet og omsorg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Jesaja 62
Jesaja 63
Jesaja 64
Jesaja 65
Jesaja 66


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Jesaja 62
Jesaja 63
Jesaja 64
Jesaja 65
Jesaja 66


torsdag 23. mars 2023

Dagens Bibellesning: Job 23-24

Grensesteiner

Folk flytter grensesteiner. De stjeler småfe og sender dem på beite. (Job 24,2) Bibel 2011


Job beskriver et klart lovbrudd og en enorm frekkhet. Tyvene forsøker ikke å skjule sin synd. Dyrene de har stjålet beiter helt åpent så alle kan se.

Flytting av grensesteiner skjer også i det åndelige. Allerede i skapelsen satte Gud grenser. Fristeren kom og sådde tvil om Guds bud. Har Gud virkelig sagt...? Menneskene ble ulydige mot Guds bud og vi lider fortsatt under konsekvensene.

Kampen om Guds ord og bud står stadig. Grensesteinene flyttes og urettferdigheten blomstrer.

Den eneste "motgiften" er Jesus. Han er den eneste som kan forandre hjerter. Jo mer jeg omgås ham, jo mer ønsker jeg urettferdigheten til livs, både i meg selv og i mine omgivelser.

Dikteren sier:
En stille stund med Jesus, hva kraft den har med seg.
Hva lyst den gir å vandre på Herrens budords veg.
Den gir meg mot å leve og lide for hans navn,
en søt og salig forsmak på hvilen i hans favn.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 108)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å respektere dine grensesteiner. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Job 23
Job 24


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Job 23
Job 24


onsdag 22. mars 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 33-35

Smak og se

Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham. (Salme 34,9) Bibel 2011


Dagens vers er en oppfordring om å slippe Gud til i livet. Smak og se... Gi Gud en sjanse. Samtidig sier det noe om at Gud kan oppleves, sanses og erfares og at belønningen for å søke Gud er stor.

Dikteren vitner:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg har erfart din godhet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 33
Salme 34
Salme 35


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 33
Salme 34
Salme 35


tirsdag 21. mars 2023

Dagens bibellesning: 1 Samuelsbok 6-10

Hjelpesteinen

Der tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Sjen. Han kalte steinen Eben-Eser - "Hjelpesteinen" - og sa: "Så langt har Herren hjulpet oss." (1. Samuelsbok 7,12) Bibel 2011


Denne minnesteinen over Guds hjelp har satt sine spor i mer moderne navnetradisjoner. Skrivemåten kan variere, men det er blant annet et guttenavn som har fått litt oppsving med innvandrere f.eks. fra Afrika. Det er mange bedehus som bærer navnet Eben-Eser. Man har kanskje ønsket å identifisere seg som et sted hvor du kan finne Guds hjelp?

Poenget er uansett ikke selve navnet, men påminnelsen om at Gud har hjulpet fram til nå. Den erfaringen og overbevisningen skaper en forventning om Guds hjelp også i dag og i dagene som ligger foran.

Dikteren vitner:
Hitinntil Herren har hjulpet så vel,
Inntil i dag, inntil i dag.
Trofast han sørget for legem´ og sjel
Inntil i dag, inntil i dag.
Skjønt jeg har syndet i stort og i smått,
Har jeg fra Herren tilgivelse fått,
Han i sin nåde har gjort meg kun godt
Inntil i dag, inntil i dag.
(Anders Olsen, Frelsesarmeens Sangbok fra 1977 nr. 431)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg alltid kan regne med din hjelp. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Samuelsbok 6
1 Samuelsbok 7
1 Samuelsbok 8
1 Samuelsbok 9
1 Samuelsbok 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Samuelsbok 6
1 Samuelsbok 7
1 Samuelsbok 8
1 Samuelsbok 9
1 Samuelsbok 10