onsdag 28. september 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 114-116

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 114 Salme 114 Salme 114 Salme 114
Salme 115 Salme 115 Salme 115 Salme 115
Salme 116 Salme 116 Salme 116 Salme 116

God råd?

Det koster Herren mye at hans trofaste dør. (Salme 116,15) Bibel 2011

I sorg og frustrasjon har jeg ofte hørt det sagt at Gud har god råd. I dette uttrykket oppfatter jeg ofte en antydning om at Gud ikke helt vet hva han gjør, at han ikke bryr seg om tomrommet som oppstår både i familien og i menigheten. Men som dagens vers sier så koster det Herren mye at hans trofaste dør eller som det står i en annen oversettelse: Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. (Salme 116,15) Norsk Bibel 1988

Mitt jordiske liv slik jeg kjenner det i dag, bundet av tiden, det må ta slutt, men i evigheten skal jeg, sammen med alle gjenfødte, leve med og hos Gud.

Dikteren klager og ber:
Hvor det er tungt å miste
en vi så høyt har elsket!
Å, hvilken tomhet over alt,
vårt savn er så vondt og sårt.
---
Mange er våre tårer,
her, blant de tusen spørsmål.
Gud, du som ser vår dype sorg,
vi ber deg: Vær du vår trøst!
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 7)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at også min sjel er dyrebar for deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 114
Salme 115
Salme 116


tirsdag 27. september 2022

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6
2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7
2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8
2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9
2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10

Ydmyk bønn

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. (2. Krønikebok 7,14) Bibel 2011

Det er ikke nok å be for å få tilgivelse og legedom fra syndens konsekvenser. Jeg må også vende meg bort fra ondskapen og synden. Omvende meg. Synd ses ofte sammen med stolthet og egenhet. "Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre!" Derfor begynner min omvendelse med ydmykhet. Jeg innrømmer at jeg ikke vet best.

Dikteren ber:
Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!
(Elias Blix, Frelsesarmeens Sangbok nr. 177)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for omvendelsens mulighet. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 6
2 Krønikebok 7
2 Krønikebok 8
2 Krønikebok 9
2 Krønikebok 10


mandag 26. september 2022

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 25-28

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

4 Mosebok 25 4 Mosebok 25 4 Mosebok 25 4 Mosebok 25
4 Mosebok 26 4 Mosebok 26 4 Mosebok 26 4 Mosebok 26
4 Mosebok 27 4 Mosebok 27 4 Mosebok 27 4 Mosebok 27
4 Mosebok 28 4 Mosebok 28 4 Mosebok 28 4 Mosebok 28

Syndebukken

En geitebukk skal dere bære fram som syndoffer til soning for dere. (4. Mosebok 28,22) Bibel 2011

Instruksjoner om geitebukker som syndoffer finner vi i 3. Mosebok kapittel 16. Fra denne praksisen har vi fått begrepet syndebukk.

I hebreerbrevet ser vi at dette er et forbilde på Jesus som er det fullkommne offer som en gang for alle har sonet all verdens synder.

Dikteren vitner:
Jeg vil synge om den sannhet
for min sjel så dyrebar,
at for meg han hang på korset
og et soningsoffer var.
---
Syng, å, syng om min gjenløser!
Med sitt blod han kjøpte meg!
Jeg ble fri da han frivillig
tok min skyld og straff på seg.
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 325)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du bar mine synder opp på korset. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 25
4 Mosebok 26
4 Mosebok 27
4 Mosebok 28


søndag 25. september 2022

Dagens bibellesning: Hebreerne 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hebreerne 1 Hebreerne 1 Hebreerne 1 Hebreerne 1
Hebreerne 2 Hebreerne 2 Hebreerne 2 Hebreerne 2
Hebreerne 3 Hebreerne 3 Hebreerne 3 Hebreerne 3
Hebreerne 4 Hebreerne 4 Hebreerne 4 Hebreerne 4

Se på Jesus

Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner. (Hebreerne 2,18 og 3,1) Bibel 2011

Jesus vet hva det vil si å være menneske. Han har kjent på smerte, både kroppslig og sjelelig. Han ble utsatt for fristelser og han overvant dem. Han skjønner hva jeg går igjennom. Jesus kan hjelpe meg!

Dikteren ber:
Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
still deg foran meg,
så at mine trette øyne
hvile kan på deg.
(Jonas Pettersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 507)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du kan hjelpe meg. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Hebreerne 1
Hebreerne 2
Hebreerne 3
Hebreerne 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hebreerne 1
Hebreerne 2
Hebreerne 3
Hebreerne 4

lørdag 24. september 2022

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 1 Apostlenes gjerninger 1 Apostlenes gjerninger 1 Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2 Apostlenes gjerninger 2 Apostlenes gjerninger 2 Apostlenes gjerninger 2

Til jordens ende

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Apostelgjerningene 1,8) Bibel 2011

Den Hellige Ånd kom over de første disiplene på en spektakulær måte, det var ildtunger, språkunder og mye mer. Det sensasjonelle tiltrekker og vi vil gjerne "føle" Åndens kraft og nærvær. Kraften er ikke der for at vi skal føle oss vel, det er en arbeidsutrustning som har brakt disipler ut på farefull ferd til jordens ender med budskapet om at Jesus har tatt vår synd og åpnet veien til himmelen.

Dikteren sier:
Høstens herre, når du sender
dine ut i arbeidsdrakt,
noen helt til jordens ender,
andre inn i bønnevakt –
går de alle i det kallet
du på hver av dem har lagt.
(Bjørn Braun, Frelsesarmeens Sangbok nr. 269)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg får være med på laget. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 1
Apostlenes gjerninger 2

fredag 23. september 2022

Dagens bibellesning: Amos 5-9

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Amos 5 Amos 5 Amos 5 Amos 5
Amos 6 Amos 6 Amos 6 Amos 6
Amos 7 Amos 7 Amos 7 Amos 7
Amos 8 Amos 8 Amos 8 Amos 8
Amos 9 Amos 9 Amos 9 Amos 9

Sult

Se, dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult i landet, ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. (Amos 8,11) Bibel 2011

Jeg gjør dagens vers til en av mine daglige bønner. Herre Jesus, send en sult etter ditt ord over Norge.

Dikteren ber:
Åpenbar deg, Gud, for meg,
gjenoppliv meg ved ditt ord.
Hjertet lengter etter deg
som til regn den tørre jord.
Kom, å Herre, kom til meg,
lengselsfullt jeg ser til deg.
(Charles Wesley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 646)

BØNN: Kjære Jesus. Gjør meg sulten etter ditt ord. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9


torsdag 22. september 2022

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 25

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 25 Ordspråkene 25 Ordspråkene 25 Ordspråkene 25

Styringsdyktig

Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn. (Ordspråkene 25,28) Bibel 2011

Selvdisiplin er viktig.

Teologen skriver:
Å ha herredømmet over sitt sinn er som å leve i en befestet by. Ingen kan komme en til livs. Men å miste selvbeherskelsen er som å bryte forsvarsmurene ned. Man blir sine motstanderes bytte.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Jeg trenger å kunne styre mine tanker og handlinger slik at jeg kan leve på best mulig måte og nå mine mål - både praktisk og åndelig.

Frelsesarmeens grunnlegger ber:
Å Jesus, jeg kommer i dag,
la viljen din fremmes i meg.
Jeg søker kun ditt velbehag,
jeg lenges å vandre med deg.
(William Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 622)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg ha orden i mitt liv. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 25