mandag 8. august 2022

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 25-27

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 25 3 Mosebok 25 3 Mosebok 25 3 Mosebok 25
3 Mosebok 26 3 Mosebok 26 3 Mosebok 26 3 Mosebok 26
3 Mosebok 27 3 Mosebok 27 3 Mosebok 27 3 Mosebok 27

Fordi

Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre, men du skal frykte din Gud. For jeg er Herren deres Gud. (3. Mosebok 25,17) Bibel 2011

Gang på gang i tredje mosebok gjentas ordene "Jeg er Herren deres Gud." I forbindelse med både lover og løfter så står det gjerne "For jeg er Herren deres Gud".

Årsaken til at jeg vil holde hviledagen hellig er at Herren er min Gud. Årsaken til at jeg stadig forsøker å gjøre det som er rett er at Jesus er min Herre. Jeg feiler nok oftere enn jeg selv vet, men jeg forsøker igjen. Årsaken til at jeg ønsker å følge Bibelens veiledning for livet er at Jesus er min Gud.

Dikteren erklærer:
Jesus kaller, og da går jeg
fram til nådens rike flod
og blir renset ren og hellig
gjennom Jesu dyre blod.
Selvet vil vel motstand gjøre,
bli fra korsets byrde fri,
men min frelser gir meg seier,
stund for stund han står meg bi.
---
Jeg vil følge deg, å Jesus,
du som gav ditt liv for meg.
Om enn andre deg forlater,
gi meg kraft til å følge deg!
(Lewis Hartsough, Frelsesarmeens Sangbok nr. 346)

BØNN: Kjære Jesus. Fordi du er Herren min Gud så vil jeg følge deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 25
3 Mosebok 26
3 Mosebok 27


søndag 7. august 2022

Dagens bibellesning: 2 Tessalonikerne 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Tessalonikerne 1 2 Tessalonikerne 1 2 Tessalonikerne 1 2 Tessalonikerne 1
2 Tessalonikerne 2 2 Tessalonikerne 2 2 Tessalonikerne 2 2 Tessalonikerne 2
2 Tessalonikerne 3 2 Tessalonikerne 3 2 Tessalonikerne 3 2 Tessalonikerne 3

Styringsrett

Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. (2. Tessaloniker 3,5) NB 1988

Paulus formaner til lydighet og ber at Gud skal lede hjertene til å elske Gud og være tålmodige. Gud kunne tvinge mitt hjerte. Han har makt til det.

Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd; han leder det dit han vil. (Ordspråkene 21,1) Bibel 2011

Gud gir meg et valg og leder meg ved sin kjærlighet, lokker og drar. Er jeg motvillig kan det hende at Gud gjør det trangt rundt meg, alt for å lede meg inn i den friheten som er Guds vilje. Dersom jeg elsker Gud burde det vise seg i måten jeg vandrer på. Det beste for meg er å samtykke til Guds styringsrett over sin skapelse. Jeg vil forsøke å være Gud til behag - leve hellig - og gjøre mitt beste for å leve i tråd med Guds påbud. Gud bud eksisterer fordi Gud vil det beste for meg og mine medmennesker. Kjærlighet fra Gud er motivasjonen.

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Johannes' brev 4,18-19 (Bibel 2011)

Dikteren ber:
Herre, du hører meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!
(Ole Theodor Moe, Frelsesarmeens Sangbok nr. 331)

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg å elske deg. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Tessalonikerne 1
2 Tessalonikerne 2
2 Tessalonikerne 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Tessalonikerne 1
2 Tessalonikerne 2
2 Tessalonikerne 3

lørdag 6. august 2022

Dagens bibellesning: Johannes 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 3 Johannes 3 Johannes 3 Johannes 3
Johannes 4 Johannes 4 Johannes 4 Johannes 4

Gjenfødt

Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike." (Johannes 3,3) Bibel 2011

Den viktigste erfaringen et menneske kan ha er å bli født på ny. Det er snakk om en åndelig fødsel. Uten å være født ovenfra, fra himmelen - født av Guds Ånd - kan jeg ikke se Guds rike, ei heller komme inn i Guds rike.

Dikteren vitner:
Hvilken herlig forandring i livet fant sted
da Jesus i hjertet kom inn.
Jeg ble gjenfødt av Ånden og fylt med Guds fred
da Jesus i hjertet kom inn.
---
Da Jesus i hjertet kom inn
ble det fred i min sjel.
Nå er allting blitt vel
for Jesus i hjertet kom inn.
(R. H. McDaniel, Frelsesarmeens Sangbok nr. 252)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg fikk bli født på ny. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 3
Johannes 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 3
Johannes 4

fredag 5. august 2022

Dagens bibellesning: Esekiel 43-48

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 43 Esekiel 43 Esekiel 43 Esekiel 43
Esekiel 44 Esekiel 44 Esekiel 44 Esekiel 44
Esekiel 45 Esekiel 45 Esekiel 45 Esekiel 45
Esekiel 46 Esekiel 46 Esekiel 46 Esekiel 46
Esekiel 47 Esekiel 47 Esekiel 47 Esekiel 47
Esekiel 48 Esekiel 48 Esekiel 48 Esekiel 48

Regelmessig tilbedelse

Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene. (Esekiel 46,3) Bibel 2011

I Esekiel 46 gis regler for tilbedelsen og tempeltjenesten. En ting som går igjen er at det skal skje regelmessig. Det er viktig også i dag. Da jeg var nyfrelst lærte jeg om å ha en daglig stille stund, en andaktsstund. Gjerne om morgenen, ved inngangen til den nye dagen. En stund hvor jeg vier tid til å lese Guds Ord, tilbe og be. Jeg tror ikke lengden på stunden er avgjørende, men regelmessigheten bygger en god vane.

Dikteren vitner:
Ved Jesu føter ei stille stund,
når ordi kjem frå hans eigen munn,
når eg og Jesus åleine er,
då er det hugnad å leva her.
(Matias Orheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 567)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for bønnens vei til deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 43
Esekiel 44
Esekiel 45
Esekiel 46
Esekiel 47
Esekiel 48


torsdag 4. august 2022

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 14-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 14 Ordspråkene 14 Ordspråkene 14 Ordspråkene 14
Ordspråkene 15 Ordspråkene 15 Ordspråkene 15 Ordspråkene 15

Mildhet

Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme. (Ordspråkene 15,1) Bibel 2011

Jesus var mild mot de hjelpeløse og de som var ydmyke, men han var hard mot de egenrettferdige og de som mente at de var bedre enn andre. Mildhet er ikke svakhet. Mildhet er å ligne Jesus. Det er legedom for meg å møte mennesker som viser meg godhet, som taler mildt og vennlig til meg. Det er godt for min neste om jeg kunne lære meg å bruke milde ord.

Dikteren spør:
Har vi sten i våre hender
når vi møter den som falt?
Har vi dom i våre øyne,
så vårt blikk blir hardt og kaldt?
Har vi glemt vår egen krise
og vårt eget nederlag
og det regnskap vi må vise
på vår egen oppgjørsdag?
---
Vi vil slippe våre stener.
Vi vil rekke frem vår hånd.
Kristus mildner våre øyne
når han gir oss av sin ånd.
Vi har alle falt i støvet.
Alle trenger vi en bror.
Han som elsker, ber oss prøve
å gi varme til vår jord.
(Liv Nordhaug, Frelsesarmeens Sangbok nr. 205)

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg mildhet. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 14
Ordspråkene 15


onsdag 3. august 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 90-92

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 90 Salme 90 Salme 90 Salme 90
Salme 91 Salme 91 Salme 91 Salme 91
Salme 92 Salme 92 Salme 92 Salme 92

Sunt og godt

Herre, du har gledet meg med ditt verk, jeg jubler over det dine hender har gjort. (Salme 92,5) Bibel 2011

Salme 92 er en lovsang skrevet for hviledagen. Den forteller oss at det er godt og sunt å prise og takke Gud. Godt gjennom takksigelsen å forkynne om Guds godhet, dag for dag, livet igjennom. Salmisten har en personlig erfaring med Gud. Han jubler over det gode Gud har gledet ham med og presiserer at selv når høy alder nås er lovpriseren - den sanne tilbederen - frisk og fruktbar.

Dikteren vitner:
Å, glede stor som Herren gir
alt her på denne jord.
Av bare nåde barnet blir
nå mettet ved hans bord.
Vi gledes hvert minutt som går,
og nåden aldri ende får.
---
Halleluja, halleluja,
Halleluja, vår Gud!
(Nils Frykman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 610)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for alt det gode du har gjort for meg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 90
Salme 91
Salme 92


tirsdag 2. august 2022

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 21-25

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 21 2 Kongebok 21 2 Kongebok 21 2 Kongebok 21
2 Kongebok 22 2 Kongebok 22 2 Kongebok 22 2 Kongebok 22
2 Kongebok 23 2 Kongebok 23 2 Kongebok 23 2 Kongebok 23
2 Kongebok 24 2 Kongebok 24 2 Kongebok 24 2 Kongebok 24
2 Kongebok 25 2 Kongebok 25 2 Kongebok 25 2 Kongebok 25

Ydmykhet

Du har hørt disse ordene. Da ble ditt hjerte mykt, og du ydmyket deg for Herrens åsyn da du hørte hva Jeg talte... Derfor har Jeg også hørt deg, sier Herren. (2. Kongebok 22,18-19) BGO 1997

Guds ord skaper en reaksjon. Kong Josjia bøyde seg for Gud i ydmykhet. Hvilken reaksjon skaper Guds ord i meg?

Dikteren sier:
Å, Jesus, jeg vet du har noe å si meg.
Jeg vet at du vil jeg skal virke for deg.
Å, gjør meg så ydmyk at jeg kan forstå deg,
forstå hva du vil jeg skal gjøre for deg.
---
Tal til meg, Gud, tal til meg Gud.
Tal så jeg hører din stemme, Gud.
For jeg vil lytte til det du vil si meg,
tal til min sjel, å, Gud!
(Ethel Gjøsund, Frelsesarmeens Sangbok nr. 624)

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg å bøye meg for din vilje. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 21
2 Kongebok 22
2 Kongebok 23
2 Kongebok 24
2 Kongebok 25