lørdag 8. mai 2021

Se Guds frelse

Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, (Lukas 2,29-30) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 1-2

Simeon var gudfryktig og ble ledet av Guds Ånd. Han hadde et forhold til Gud. Gud hadde sagt til ham at han skulle få se Messias før han døde.  Dette var oppfyllelsen av profetier i Skriften som Simeon kjente godt til. Nå står han der med et lite barn i armene og takker Gud for det han ser. 

I dag trenger vi å få øye på Jesus og hvem han er for oss. Guds Ånd vil lede oss.

Dikteren forteller:
Profeter forkynte hans fødsel,
Guds Ånd talte herlige ord
om Israels trøst og gjenløser,
Immanuel, fredsfyrsten stor.
---
Og ned gjennom tidene sangen
om barnet i Betlehem lød.
I Jesus har slektene funnet
sin frelser i liv og i død.
(R. N. Turner, Frelsesarmeens Sangbok nr. 627)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du har latt meg se deg med troens øyne. Amen!

fredag 7. mai 2021

Ufattelige ting

Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. (Jeremia 33,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jeremia 32-36

Når vi roper på Gud så kommer han til oss for å frelse oss. Men gjenfødelsen/frelsen er bare begynnelsen. Det er starten på et forhold hvor Gud vil gi oss mer og vise oss frelsens hemmeligheter, altså ting vi ikke kjenner til før vi lærer Gud å kjenne. Noe av dette er det som Paulus kaller Åndens frukt:  Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Galaterne 5,22-23) Bibel 2011

Frelsesarmeens grunnlegger ber:
Å Jesus, allmektig og god,
min tørstige sjel søker deg.
Døp meg i den rensende flod
og kom med din fylde til meg.
Din herlighets lys i min sjel
fordriver alt mørke, all tvil.
Å, kom nå og bli selv min del,
deg evig tilhøre jeg vil.
(William Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 622)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din herlighets lys. Amen!

torsdag 6. mai 2021

Løgn

Det er løgn at Gud ikke hører, at Den veldige ikke ser. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham! (Job 35,13-14) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 35-36

Det er ikke noe nytt at det fortelles løgner om Gud. Noen påstår at Gud ikke finnes. Noen påstår at om Gud finnes så viser han ingen interesse for oss mennesker. Bibelens budskap er at Gud ser, hører og griper inn i menneskers liv. Jesus kom for å gi oss liv, liv i overflod, evig liv. Denne jordiske tilværelsen er ikke det endelige stoppestedet. Vi trenger åndelig syn for å se og forstå sannheten om hva Gud vil gi oss.

Dikteren ber:
Konge, rens vårt sinn
helt fra løgn og skinn!
La av sannheten oss være, 
la oss korsets visdom lære!
Konge, kom her inn!
Rens vårt hele sinn!
(Gustav Jensen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 373)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du renser meg slik at jeg kan se deg klart. Amen!

onsdag 5. mai 2021

Tåpelig

Dårene sier i hjertet: "Det finnes ingen Gud." Ond og avskyelig er deres urett, det er ingen som gjør det gode. (Salme 53,2) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 51-53

Det er mange som sier at Gud ikke finnes. Bibelen sier at de er dårer, selv om de i verden kan regnes for både intelligente og kloke. Ordboken definerer en dåre som en enfoldig, uforstand eller tåpelig person. I tillegg er det av det onde. Det er å gjøre andre urett å lære dem at Gud ikke finnes.

Det er også mulig å si at Gud finnes, men å leve som om han ikke finnes. Da sier man jo egentlig i sitt hjerte at Gud ikke finnes. Guds eksistens får konsekvenser for mitt liv. 

Jeg kan ikke overbevise noen om Guds eksistens, jeg kan bare vitne om at jeg har erfart ham.

Dikteren ber:
Du Far og Herre, du som rår,
å gløym vår dårskaps vis;
forny vårt hjarte og vårt sinn,
lat opp vår munn ved Anden din
til heilag lov og pris.
(J. G. Whittier, Frelsesarmeens Sangbok nr. 82)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du er! Amen!

tirsdag 4. mai 2021

Dans og trommer

David og hele Israels hus danset og lekte for Herrens ansikt, og de sang til toner fra lyrer og harper, trommer, kastanjetter og symbaler. (2. Samuelsbok 6,5) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Samuelsbok 5-9

Dans er et naturlig og instinktivt uttrykk for glede. Og slagverk er de enkleste instrumenter for å lage en rytme. Dans og trommer har vært stridstema på mange bedehus, siden mange har ment at det var ugudelig. 

Men her finner vi David og hele Israels hus som danser og bruker bl.a. trommer "for Herrens ansikt". Min enkle logikk er at trommer og dans er helt greit - så lenge det brukes til Guds ære.

Børudgjengen sang:
Hosianna! 
Kongen toger inn for å vise sin herlighet. 
Hosianna! 
Seieren er Hans. 
Opphøy Ham med dans og med sang, med dans og sang.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at også trommene og dansen tilhører deg. Amen!

mandag 3. mai 2021

Gode hjelpere

Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, fikk amalekittene overtaket. Men da Moses ble trett i hendene, fant de en stein og plasserte den under ham. Han satte seg på den, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. (2. Mosebok 17,11-12) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 17-20

En troens helt er ikke det samme som en superhelt. En troshelt er et menneske som trenger hjelp av andre mennesker for å nå målet. Vi behøver hverandre.

Dikteren sier:
Gå omkring i Jesu navn, 
hjelpe, trøste, stille savn, 
vise medynk, tørre tårer, 
lege alt som hjertet sårer. 
Virke sådan i det stille, 
det var det jeg gjerne ville.
---
Lokke smil av tårer frem, 
for en hjemløs skape hjem, 
dele noens savn og smerte, 
tenne håp i motløst hjerte, 
virke sådan i det stille, 
det var det jeg gjerne ville.
(Helga Ingebrigtsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 187)

BØNN:  Kjære Jesus. La meg hjelpe andre og lær meg å ta imot hjelp. Amen!

søndag 2. mai 2021

Leirkrukker

Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. (2. Korinterbrev 4,7) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Korinterne 4-5

Evangeliet er dyrebart, men bæres verden rundt av syndere. Skatten Paulus taler om er kostbar og bedre enn noe annet, men innpakninga er så som så.

Dikteren vitner:
Herre, ditt rike ble fremmet
ved noe som ingen ting var.
Skatten fra deg er blitt båret
i skjøre og dårlige kar.
Tapere vant ved din seier.
Falne ble reist av din hånd.
Svake fant kraften du eier.
Den feige fikk mot ved din ånd.
(Liv Nordhaug, Frelsesarmeens Sangbok nr. 216)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du kan bruke meg. Amen!