Mannakorn

GT GT (poesi) NT Annet
1. Mosebok 1,3
1. Mosebok 4,7
1. Mosebok 9,13
1. Mosebok 12,1-3
1. Mosebok 16,13
1. Mosebok 22,7-8
1. Mosebok 26,18
1. Mosebok 28,3
1. Mosebok 32,26
1. Mosebok 39,5
1. Mosebok 41,15-16
1. Mosebok 45,7-8a
1. Mosebok 50,20
4. Mosebok 6,24-26
5. Mosebok 25,15-16
5. Mosebok 27,19a
5. Mosebok 30,14
5. Mosebok 33,27a
Josva 1,9
Josva 8,34-35
Josva 13,1
Josva 18,3
Josva 21,45
Dommerne 5,3
Dommerne 10,15-16
Dommerne 13,24-25a
Dommerne 20,26-27a
Rut 2,12
1. Samuelsbok 3,10
1. Samuelsbok 7,12
1. Samuelsbok 12,24
1. Samuelsbok 16,7
Nehemja 8,8
Nehemja 13,14
Ester 4,13-14
Ester 10,3
Jesaja 1,18
Jesaja 11,1-2
Jesaja 12,3
Jesaja 19,22
Jesaja 26,4
Jesaja 30,15
Jesaja 35,3-4
Jesaja 41,10
Jesaja 45,2-3
Jesaja 53,4-6
Jesaja 61,10a
Jesaja 63,7
Jeremia 6,16
Jeremia 9,24
Job 2,11
Job 4,17
Job 6,14
Job 7,17
Job 9,10
Job 11,7
Job 13,8-9
Job 16,19
Job 17,9
Job 19,25
Job 21,22
Job 23,12b
Job 26,7-8 og 10
Job 28,28
Salme 1,1-2
Salme 3,9
Salme 8,4-5
Salme 11,5
Salme 14,1a
Salme 16,11
Salme 20,8
Salme 23
Salme 25,16-18
Salme 27,4
Salme 31,16a
Salme 34,19
Salme 36,8
Salme 40,8-9
Salme 141,3
Salme 144,15
Salme 147,11
Salme 150,6
Høysangen 2,4b
Høysangen 4,7
Høysangen 6,10
Høysangen 8,7a


Matteus 1,20b-21
Matteus 4,4
Matteus 6,9-13 (1930)
Matteus 6,9-13 (1978/85)
Matteus 6,9-13 (2011)
Matteus 7,12
Matteus 9,12-13
Matteus 11,28-30
Matteus 16,15-16
Matteus 18,21-22
Matteus 22,29
Matteus 24,4-5
Matteus 28,18-20
Markus 2,16b-17
Markus 4,30-32
Markus 5,36b
Markus 7,20-23
Apostelgjerningene 21,14b
Apostelgjerningene 24,14-15
Apostlenes gjerninger 26,19-20
Apostlenes gjerninger 28,30-31
Romerne 1,16
Romerne 3,22-24
Romerne 6,23
Romerne 8,1-2
Romerne 10,11
Romerne 12,1-2
Romerne 14,8
Romerne 15,13
1. Korinterne 1,18
1. Korinterne 3,11
1. Korinterne 6,12
1. Korinterne 8,6
1. Korinterne 10,23
1. Korinterne 11,26
2. Korinterne 13,13
Hebreerne 11,6
1. Johannes' brev 5,21
2. Johannes' brev 1,9
3. Johannes 1,11
Judas 1,21
Åpenbaringen 1,3
Åpenbaringen 7,12
Åpenbaringen 12,10
Åpenbaringen 22,7

Tider
Klovn eller hyrde?
De fem ”solas”
Sann lykke
Bibelen lever
Bibelen viser oss Jesus
Mindre bekymring
Er læren bibelsk?