Hvorfor lese Bibelen?

For å lære Gud, Guds plan og Guds vilje å kjenne må vi lytte til hva Han sier.

Bibelen er Guds levende ord:
Hebreerne 4,12:  For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.  Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.
Johannes 6,63:  Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke.  De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Guds ord er som såkorn:
1. Peters brev 1,23:  For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir.
Lukas 8,11  Dette er meningen med lignelsen:  Såkornet er Guds ord.

Guds ord er nyttig for oss:
2. Timoteus 3,16-17:  Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
Romerne 15,4:  Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det:  Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.
Johannes 8,31-32:  Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham:  "Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.  Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri."
Josva 1,8:  Denne loven skal du alltid ha på dine lepper.  Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den.  Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.

Guds ord bygger opp:
Apostelgjerningene 20,32:  Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.
Matteus 4,4:  Jesus svarte:  "Det står skrevet:  Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn."

Gud selv kommer oss nær gjennom sitt ord:
Johannes 14,23-24:  Jesus svarte:  "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.  Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord.  Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.

Troen på at Bibelen virkelig er Guds ord til oss er grunnen til at jeg vil lese den selv og at jeg vil oppmuntre deg til å lese Bibelen framfor alt annet.

Bibelutfordringen er en leseplan som loser oss igjennom hele Bibelen i løpet av ett år.  Det er en utfordring og krever daglig disiplin for å gjennomføre det.  I snitt leses 3-4 kapitler om dagen for å nå målet.  For å få det til kan det være nødvendig å kutte ut et TV-program, et par morsomme videoer fra internett, noen kapitler fra en roman, eller noen mindre viktige artikler fra avisen.  Jeg er ikke i tvil om at det er verdt det.

Har du ikke fått begynt ennå?  Hvis du begynner å følge en ettårsbibelleseplan i dag vil du ett år fra i dag ha lest hele Bibelen!  Tar du utfordringen?