søndag 4. januar 2015

015 ♥ 1 Mosebok 8-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 8 1 Mosebok 8 1 Mosebok 8 1 Mosebok 8
1 Mosebok 9 1 Mosebok 9 1 Mosebok 9 1 Mosebok 9
1 Mosebok 10 1 Mosebok 10 1 Mosebok 10 1 Mosebok 10
1 Mosebok 11 1 Mosebok 11 1 Mosebok 11 1 Mosebok 11

Utvalgt kommentar

"Herren sa:  Se, folket er ett, og de har alle ett og samme språk.  Dette er hva de begynner å gjøre.  Nå blir ingenting umulig for dem av alt de vil sette seg fore å gjøre." 1 Mos 11,6
Enhet og samstemmighet skaper muligheter som ikke finnes der hvor forvirring og uenighet råder.  Her ser vi at folket brukte enheten på en negativ måte, man gjorde mot Guds vilje.  Men den kraft som ligger i enheten kan brukes til å utbre evangeliet og leve ut Guds ord, slik de første kristne gjorde.  I Apostlenes Gjerninger 2,1 ser vi hvordan de troende var samlet "på samme sted med samstemt sinn."  Når de forkynte for folket på pinsedagen leser vi at "Peter stod fram sammen med de elleve," Ap. gj. 2,14.  De stod sammen.  I Ap. gj. 4,32 står det:  "Hele flokken av de troende var av ett hjerte og en sjel."  Man var solid forankret i Guds ord.  Enheten i menigheten var ikke en ytre enighet, men en åndelig enhet i både lære og praksis.  Når uenighet oppstod, ryddet man denne bort og stod sammen igjen.  Dette kunne man gjøre fordi grunnlaget for enigheten var Guds ord og befalinger.  Man hadde ingen andre autoriteter å ta hensyn til.  "Og med samme sinnelag var de alle samlet" står det i Ap. gj. 5,12.  Dette er også oppfordringen i Rom 15,6 "så dere med ett og samme sinnelag og med en munn også kan ære Gud og vår Herre Jesu Kristi Far."  Uenighet i Guds menighet suger kraften fra oss og hindrer oss i å formidle Kristus på den måten Herren kaller oss til − med ett sinn og med en munn.  Mange menigheter spriker i flere retninger, akkurat som i Babel etter at språket var blitt forvirret.  Når en menighet som består av omvendte mennesker bruker kreftene på å stå sammen i arbeidet for Guds rike vil ingen ting være umulig av det de setter seg fore, fordi de ikke vil bestemme seg for noe annet enn det som er etter Guds vilje.  Han er Herre i deres liv, derfor følger de Hans vilje.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 8
1 Mosebok 9
1 Mosebok 10
1 Mosebok 11