søndag 4. januar 2015

035 ♥ Romerne 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Romerne 9 Romerne 9 Romerne 9 Romerne 9
Romerne 10 Romerne 10 Romerne 10 Romerne 10

Utvalgt andakt

"Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord." Rom 10,17

Troen er ikke tankens sak alene.  Frelsende tro består ikke i å ha en mening, hylde en bestemt oppfatning, gi uttrykk for bestemte meninger, selv om disse er aldri så riktige etter Guds ord.

Det er med hjertet en tror til rettferdighet.  Rom 10,10.  Men hjertet kan ingen kommandere over.  Det er ikke vi som bestemmer hjertet, men hjertet som bestemmer oss.

Hjertet er i Guds ord uttrykk for det mest sentrale i vår person.  Det som skjer i hjertet, setter preg på hele mennesket.  Det bestemmer over hva et menneske tenker, mener, hva det vil; det bestemmer over menneskets samvittighet og følelsesliv.

Frelsende tro er altså et helt personlig forhold mellom Gud og dem som tror på ham.

Derfor kan et menneske som er av sannheten, ikke "få det til å tro".  Den tro som et menneske "får tilv, har ikke noe med frelsende tro å gjøre.  Den er enten en forstandssak eller en viljeprestasjon.  Når det i dag ofte tales om trosprestasjoner, har det ikke noe med det å gjøre som Guds ord sier om tro.

All tro som mennesker kan prestere, kalles i Guds ord for "død tro", og den utretter ikke noe i et menneskes liv.  Jak 2,17.

Derfor er det ikke noe dårlig tegn når et menneske ikke får det til å tro.  Det viser at troen er blitt noe mer enn en forstands- eller viljesak.

Hvordan kommer da et menneske til troen?

Det får troen gitt i hjertet ved Den Hellige Ånd.  Som hele frelsen er også troen en gave fra Gud.  Ef 2,8.   "Men det kan ikke nytte å be Gud om troen og så sette seg bort i en krok og vente på at Guds Ånd skal komme, " (Luther)

Troen skapes i hjertet gjennom forkynnelsen!  Og vel å merke gjennom forkynnelsen av ordet om Jesus, ved Kristi ord.

Ordet om Jesus taler ikke bare om Jesus, men Jesus kommer selv personlig til oss gjennom dette ord!

Les, hør, tal og syng om ham!

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Romerne 9
Romerne 10


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Romerne 9
Romerne 10