mandag 5. januar 2015

066 ♥ Salmenes bok 27-29

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 27 Salme 27 Salme 27 Salme 27
Salme 28 Salme 28 Salme 28 Salme 28
Salme 29 Salme 29 Salme 29 Salme 29

Utvalgt andakt

"Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?" Sal 27,1

Dette er en frimodig bekjennelse av David. Han vet at Herren er hans lys, frelse, vern og hva han ellers trenger til. Derfor vet han at ingen fiende kan ødelegge ham. Om de prøver på det, går det bare galt med dem selv. Han er i Herrens skjul. Herren gjemmer ham i sin hytte på den onde dag, skjuler ham i sitt telts skjul vers 5.

Alt dette gjelder for hver den som tror på Jesus. Du som har Jesus, kan med samme frimodighet som David, vitne om trygghet. Du kan vite at du er i Herrens skjul like sikkert som han visste det.

Men jeg føler det ikke slik, innvender du. Jeg føler meg alt annet enn trygg; jeg er full av angst og uro for fremtiden. Jeg har ikke vært slik at jeg vet om Herren vil hjelpe meg.

Da kan det være nyttig å spørre: Hvordan følte David det den gang han avla denne frimodige bekjennelse?

Da var han midt inne i åndelig mørke. Han var nettopp i den stilling at han kjente seg forkastet av Gud, og kjente det som den eneste rettferdige følge av sin synd og utroskap. Det ser vi når vi leser videre i Salmen.

I denne tunge situasjon retter han blikket på Herren og vitner med frimodighet, ikke ut fra sine følelser, men ut fra Herren selv og hans trofasthet: "Herren er mitt lys og min frelse! Herren er mitt livs vern!"

Rett da også du blikket på Jesus!

Din frimodighet skal ikke ligge i det som du føler og ser hos deg selv, men i ham som har tatt bort dine synder og som i sannhet er ditt lys og din frelse og ditt vern!

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 27
Salme 28
Salme 29