mandag 5. januar 2015

077 ♥ 1 Korinterne 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Korinterne 5 1 Korinterne 5 1 Korinterne 5 1 Korinterne 5
1 Korinterne 6 1 Korinterne 6 1 Korinterne 6 1 Korinterne 6

Utvalgt andakt

"Jeg har lov til alt − men ikke alt gagner; jeg har lov til alt − men jeg skal ikke la noe få makten over meg. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger." 1 Kor 6,12 og 10,23

Her er det tale om en kristens frihet. Som han og hun er fri fra loven i sitt forhold til Gud, skal de også få være fri i sitt daglige liv. En kristen er ikke undergitt regler om mat og drikke, om sabbat, nymåne og andre regler og bestemmelser som jødene hadde.

En kristen skal få lov å være naturlig og menneskelig i sitt daglige liv.

Men dette betyr ikke frihet til å synde! Det gis ingen frihet for det naturlige menneske.

Det er forskjell på det sant menneskelige og på det syndige. Derfor kan ingen kristne påberope seg frihet til å leve etter syndige lyster.

Men det er også andre grenser for vår frihet. Jeg skal ikke gjøre det som jeg vet ikke gagner. En skal vokte seg vel for alt som er til skade for legeme og sjel.

Vi skal også vokte oss for å være til anstøt for andre mennesker. Vi må ikke gjøre en slik bruk av vår kristne frihet at det får andre til å handle mot sin samvittighet. Guds ord sier f. eks.: "Før ikke ved din mat den i fortapelse, som Kristus er død for!" Rom 14,15.

Jeg må heller ikke gjøre en slik bruk av friheten at jeg blir slave under noe. Det er farlig å la noe få makten over seg. Da er en ikke lenger fri, men er blitt trell. Da lever en i virkeligheten i synd.

Endelig må jeg unngå alt som hindrer meg i å bli oppbygget av Guds ord.

Hvor grensen går for den kristnes frihet, kan vi best avgjøre ved å spørre: Vil det jeg nå står overfor, hindre Guds ords og Guds Ånds gjerning i hjertet?

Er det fare for det, da har en nådd grensen for den kristnes frihet.

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Korinterne 5
1 Korinterne 6


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 5
1 Korinterne 6