mandag 5. januar 2015

100 ♥ 1 Samuelsbok 21-25

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Samuelsbok 21 1 Samuelsbok 21 1 Samuelsbok 21 1 Samuelsbok 21
1 Samuelsbok 22 1 Samuelsbok 22 1 Samuelsbok 22 1 Samuelsbok 22
1 Samuelsbok 23 1 Samuelsbok 23 1 Samuelsbok 23 1 Samuelsbok 23
1 Samuelsbok 24 1 Samuelsbok 24 1 Samuelsbok 24 1 Samuelsbok 24
1 Samuelsbok 25 1 Samuelsbok 25 1 Samuelsbok 25 1 Samuelsbok 25

Utvalgt kommentar

1 Sam 21, 1

David kom til Nob, til presten Akimelek.

Når den samme hendelsen er omtalt i Markus 2,26 oppgis et annet navn på presten. Der står det: "Hvordan han gikk inn i Guds hus i yppersteprestens Abjatars dager og spiste skuebrødene, som ikke er tillatt å spise, unntatt for prestene, og at han også gav noe til dem som var sammen med ham?"

Det er en tilsynelatende uoverensstemmelse mellom Jesu ord her i Markus 2 og hvordan denne beretningen er gjengitt i 1. Samuel 21. I 1. Sam 21,1 står det at Abjatars far Akimelek var prest. Det er imidlertid ingen motsetning i dette. Her finnes flere meget gode forklaringer:

1. Abjatar var ypperste prest i de dager (flertall). Dette uttrykker at på denne tiden var det han som var yppersteprest. Det er imidlertid et faktum at på en enkelt dag var det også mulig for andre å utfører yppersteprestens oppgaver. Så på denne spesielle dagen, under Abjatars periode som yppersteprest, utførte hans far Akimelek (som også hadde vært yppersteprest) denne tjenesten.

2. Jesus bruker Abjatar som tidsangivelse fordi han visste at hans tid som yppersteprest var bedre kjent blant folket enn hans fars tid. Abjatar hadde oppgaven som yppersteprest i mange år, 2. Sam 15, 24-29, 19,11, 20,25.

3. Det er mye mulig at både Akimelek og Abjatar var yppersteprester. 2. Sam 19,11 m. fl. forteller om to prester som sammen har de viktigste funksjonene. En bibelkommentator ved navn Barnes sier: "Yppersteprestens sønn ble ansett som hans etterfølger, og var ofte sammen med han i tjenesten. Det var ikke uvanlig å anse ham som yppersteprest selv om faren fortsatt var i live og utførte sin tjeneste for Herren."

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Samuelsbok 21
1 Samuelsbok 22
1 Samuelsbok 23
1 Samuelsbok 24
1 Samuelsbok 25