tirsdag 6. januar 2015

128 ♥ 2 Samuelsbok 10-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Samuelsbok 10 2 Samuelsbok 10 2 Samuelsbok 10 2 Samuelsbok 10
2 Samuelsbok 11 2 Samuelsbok 11 2 Samuelsbok 11 2 Samuelsbok 11
2 Samuelsbok 12 2 Samuelsbok 12 2 Samuelsbok 12 2 Samuelsbok 12
2 Samuelsbok 13 2 Samuelsbok 13 2 Samuelsbok 13 2 Samuelsbok 13
2 Samuelsbok 14 2 Samuelsbok 14 2 Samuelsbok 14 2 Samuelsbok 14

Utvalgt andakt

Du er mannen! Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? 2 Sam 12,7 og 9
Davids store fall i synd sies det en god del om i Det gamle testamente. Men vi skal legge merke til at det er ikke selve fallet som omtales mest. Det som Bibelen legger vekt på, er oppgjøret med synden. I dette kapitlet leser vi om at David erkjente sin synd etter at han hadde hørt budskapet fra Gud gjennom profeten Natan. Andre steder finner vi hans syndsbekjennelse (Salme 51).
Jesus sier at en av Den Hellige Ånds oppgaver er å overbevise verden om synd (Joh 16, 8). Den som er så stolt at han ikke ser sin synd, eller ikke vil innrømme synd, blir stående utenfor Guds nåde.
Når Guds Ånd viser hva synd er, skjer det i to faser, som vi også ser i profetens Natans budskap. Det første er at det gjøres klart hva Guds vilje er, og at det å bryte hans bud, fører til fordømmelse. Men for å bli frelst, er det ikke nok med en generell erkjennelse av hva synd er. Det avgjørende er at Ordet får tale direkte til oss, slik at vi skjønner at vi selv har med Gud å gjøre, og får bruk for hans nåde.
Davids synd var i høyeste grad noe som gikk ut over andre mennesker. Likevel er oppgjøret med Gud det første og avgjørende. For all synd er brudd på hans hellige vilje, og det er bare han som kan gi virkelig nåde og frelse. Han er den som kan ta seg av oss også om vi måtte ha gjort noe som ikke kan gjøres godt igjen her i verden. Jesus Kristus sonet for all synd ved sin død på korset.
"Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult" (Salm 32, 1).
Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Samuelsbok 10
2 Samuelsbok 11
2 Samuelsbok 12
2 Samuelsbok 13
2 Samuelsbok 14