torsdag 8. januar 2015

167 ♥ Lukas 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 11 Lukas 11 Lukas 11 Lukas 11
Lukas 12 Lukas 12 Lukas 12 Lukas 12

Utvalgt andakt

Jeg sier eder: Be, så skal eder gis; let, så skal I finne; bank på så skal det lukkes opp for eder! For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Luk 11,9–10

Jesus ba meget, og han talte også meget om bønn.

I kapittel elleve i Lukas-evangeliet har Jesus sammenfattet i én sum alt det han har å si om bønn. Enhver bibelleser bør granske dette avsnittet nøye og vende tilbake til det ofte.

Like foran de ord som er sitert over denne andakten, har Jesus brukt en lignelse om en mann som kommer til en venn midt på natten og ber om å få låne tre brød, fordi en venn er kommet til ham fra reisen, og han ikke har noe å sette frem for ham. Som en konklusjon på denne lignelsen sier han:

"Skulle da han der inne svare: Gjør meg ikke uleilighet. Døren er alt lukket og mine små barn er i seng med meg; jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier eder: Om han ikke står opp og gir ham det, fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ubluhets skyld, og gi ham alt det han trenger til." (Luk 11, 7–8)

Med denne lignelsen sier Jesus til sine troende: Du kommer aldri ubeleilig, når du ber til Gud.

Det kan ofte føles så tungt og vanskelig å komme i gang med bønn. Situasjonen er så ugrei, og det er så mange ting som anklager og dømmer en i samvittigheten. Da ligger det nær å tenke at det nytter visst ikke å be for en som meg.

Da sier Jesus til deg: Du kommer aldri ubeleilig. Du skal vite at din Far i himmelen alltid er rede til å ta imot deg.

Dette stemmer med det som Guds ord så ofte sier til oss: "Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk!" (Salme 62, 9) "Søk hans åsyn all tid!" (Salme 105, 4)

Dette skal du ha i tankene når du leser Jesu løfter om bønn. Det vil hjelpe deg til bedre å regne med disse løftene og å gjøre bruk av dem.

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 11
Lukas 12

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 11
Lukas 12