torsdag 8. januar 2015

178 ♥ Salmenes bok 75-77

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 75 Salme 75 Salme 75 Salme 75
Salme 76 Salme 76 Salme 76 Salme 76
Salme 77 Salme 77 Salme 77 Salme 77

Utvalgt andakt

Har Gud glemt å være nådig? Har han i vrede lukket til for sin barmhjertighet? Sela. (Salm 77,10)

I denne salmen av Asaf kommer det fram at han har det vanskelig og er anfektet. Hans "sjel vil ikke la seg trøste". Han tenker og grubler og blir trett og kraftløs. Hans urolige og vonde tanker tar søvnen fra ham om natta. Han blir innesluttet og taus og er opptatt av seg selv.

Det uløste problem og spørsmål er: Vil Gud forkaste sitt folk? Vil han ikke vise sin nåde, eller har hans vrede lukket til for hans barmhjertighet? − "Hvor lenge skal din nidkjærhet brenne som ild?" (Salm 79,5).

Det er som om Gud har skjult sitt ansikt. Den anfektede føler ikke Guds nåde lenger og får ikke noen trøst av Guds ord, og han kjenner ikke noen kraft av Guds Ånd i sitt liv. Det alvorlige spørsmål trenger seg da fram: Vil jeg gå evig fortapt?

Luther sammenligner den ytre lidelse med anfektelser og sier: "De kristnes ytre lidelser er bare barneverk. Det er abc-en av deres lidelser at verden forfølger dem og lyver på dem. Den sorg og den angst de bærer i sitt hjerte for Guds vrede, frykten for den evige død og for å få djevelen til selskap i helvete, trenger gjennom sjel og sinn og tynger dag og natt på deres hjerte".

Gud være takk at Herren vil ta seg av deg i din nød. Han sier at han vil bo "hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende" (Jes 57,15).

Derfor skal du vite at selv om du føler deg forlatt og fortapt, så er det ikke noe eller noen som kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ta løftene til deg og lev i dem!

Olav Hermod Kydland
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 75
Salme 76
Salme 77