torsdag 8. januar 2015

195 ♥ Lukas 19-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 19 Lukas 19 Lukas 19 Lukas 19
Lukas 20 Lukas 20 Lukas 20 Lukas 20

Utvalgt andakt

Og da han kom nær og så byen, gråt han over den. Luk 19,41

Jesu venner har Jesu sinn.

Men Jesu sinn var ømt. Han ynkes over folket når han så deres nød. Sin himmel forlot han, korsveien gikk han, alt ofret han, intet sparte han, kalken tømte han til siste dråpe − alt for vår skyld.

Vi vil be Gud gi oss det samme sinn! Det er nok av istapper i verden. Harde hjerter er det mange av. Vi som er frelst i hans kjærlighet, er kalt til å følge i hans spor.

Hvordan ser vi på verdens nød? Smerter den oss − eller er den likegyldig for oss?

Mon ikke vår sløvhet i lønnkammeret kommer av at vi ikke har Jesu øye for andres nød? Vi er så opptatt av oss selv at vi glemmer andre.

Det er lite av Jesu tårer i dag. Vi vil be ham skape i oss den hellige nød for våre kjære, for vårt folk, for den arme verden. Da skal vi bli mer villige til å kjempe og lide litt for den. Vår forbedertjeneste skulle ikke bli så forsømt.

Herren trenger disipler med et ømt hjerte. Han venter å finne sitt folk i kamp og nød for den verden som ikke kjenner sin besøkelsestid.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 19
Lukas 20

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 19
Lukas 20