torsdag 8. januar 2015

203 ♥ Kolosserne 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Kolosserne 3 Kolosserne 3 Kolosserne 3 Kolosserne 3
Kolosserne 4 Kolosserne 4 Kolosserne 4 Kolosserne 4

Utvalgt andakt

Vær vedholdende i bønnen, så i våker i den med takksigelse. Kol 4,2

Er det noe sted vi har så lett for å bli trett som i lønnkammeret, tro?

Og ikke er det kanskje så rart. Det er nemlig ikke noe sted sjelefienden prøver å forstyrre oss slik som der. Lykkes det for ham å ødelegge vår bønn, vet han at han nok skal klare resten når vi møter fristelsene og vanskelighetene. Da er nederlaget gitt.

Den som lever et våkent og vedholdende bønneliv, er sterk. Han har fotfeste i den evige verden og blir ikke lett blåst over ende.

Jesus talte alvorlige ord om frafall. Men frafallet begynner for de fleste med et forsømt lønnkammer. Den som våker i bønn, faller ikke fra Gud.

Vær vedholdende i bønn så I våker i den.

Men våk i bønn med takksigelse. Er det fordi takksigelsen er så liten at vi så lett går trett? Takk deg glad og du skal takke deg våken.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Kolosserne 3
Kolosserne 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Kolosserne 3
Kolosserne 4