torsdag 8. januar 2015

206 ♥ Salmenes bok 87-89

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 87 Salme 87 Salme 87 Salme 87
Salme 88 Salme 88 Salme 88 Salme 88
Salme 89 Salme 89 Salme 89 Salme 89

Utvalgt kommentar

Vil du gjøre under for de døde? Skal de døde stå opp og prise deg? Blir din miskunnhet forkynt i graven? Eller din trofasthet i fortapelsen? Blir dine under kjent i mørket? Og din rettferdighet i glemselens land? Sal 88,11-13

Det er i hovedsak to oppfatninger av dette avsnittet fra Salme 88. Den første går ut på at spørsmålene som stilles underforstått skal besvares med nei. For det er de levende som kan oppleve Herrens gjerninger, ikke de døde.

En annen og mer sannsynlig forståelse er at dette er en profeti om Jesu forkynnelse for dem som var i dødsriket. I 1. Peter 3,19 står det: "I den gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring, de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager ..." Vi ser altså at Herrens miskunnhet og Hans under ble gjort kjent for dem som var i graven. Videre står det i 1. Peters brev 4,6: "Av denne grunn ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle bli dømt som mennesker i kjødet, men leve med Gud ved Ånden."

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 87
Salme 88
Salme 89