fredag 9. januar 2015

218 ♥ 3 Mosebok 25-27

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 25 3 Mosebok 25 3 Mosebok 25 3 Mosebok 25
3 Mosebok 26 3 Mosebok 26 3 Mosebok 26 3 Mosebok 26
3 Mosebok 27 3 Mosebok 27 3 Mosebok 27 3 Mosebok 27

Utvalgt kommentar

3 Mos 25,1–55

En lignende lov som den som gjelder for mennesket, skal også gjelde jorden, v. 1–7. Jorden skulle hvile.

Les 5 Mos. 31, 10 ff og se om du kan finne hva folket skulle bruke dette året til.

Merk tallet 7 igjen i v. 8.

Det måtte være en underlig dag når ropet om frihet lød for alle folk. V. 10 ff. Hvem måtte især glede seg? V. 40 ff. (Legdfolk = egentlig tidlig fattigomsorg. En person uten midler som bodde på legd hos andre, særlig vanlig i bondesamfunnet.)

Se i v. 9 hvilken dag som gikk forut, og tenk over hva som skjedde da.

Må vi vente 50 år på det som jubelåret bringer? Luk. 4,18.

Folket blir tydelig minnet om hvem som eier landet, v. 23. Derfor kan heller ikke deler av det selges. Bare retten til å dyrke det kan for en tid overdras.

V. 21. Jubelåret faller etter sabbatsåret. Derfor sørger Gud for grøde til tre år.

Hva ville hos oss bli følgen hvis en lov som v. 23 a ble gjennomført? Jfr. vår "odelsrett".

Hvem var det som stod utenfor den alminnelige lovgivningen? V. 33–34.

Ord til ettertanke: Gal. 5,16.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 25
3 Mosebok 26
3 Mosebok 27