fredag 9. januar 2015

236 ♥ Hosea 1-7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hosea 1 Hosea 1 Hosea 1 Hosea 1
Hosea 2 Hosea 2 Hosea 2 Hosea 2
Hosea 3 Hosea 3 Hosea 3 Hosea 3
Hosea 4 Hosea 4 Hosea 4 Hosea 4
Hosea 5 Hosea 5 Hosea 5 Hosea 5
Hosea 6 Hosea 6 Hosea 6 Hosea 6
Hosea 7 Hosea 7 Hosea 7 Hosea 7

Utvalgt kommentar

Profeten Hosea

Hosea virket som profet i ti-stammeriket, nordriket Israel, som også ble kalt Efraim etter sin største stamme. I det ytre har riket en tid med framgang og vekst, men innad er folket gjennomsyret av moralsk fordervelse og åndelig utroskap. Hosea får beskjed av Gud om å gifte seg med en kvinne ved navn Gomer. Livet sammen med Gomer blir en anskuelsesundervisning på Guds forhold til Hans folk. I løpet av det halve århundret han tjener som profet, forkynner Hosea gjentatte ganger sitt trefoldige budskap: Gud avskyr Sitt folks synder, dommen er fast besluttet, men Guds paktskjærlighet står fast.

Navnene Hosea, Josva og Jesus er alle avledet fra den samme hebraiske roten. Ordet "hoshea" betyr "frelse", mens "Josva" og "Jesus" betyr også at "Herren er frelse". Som Guds budbærer forkynner profeten Hosea Guds frelse hvis folket vender seg bort fra synd og avgudsdyrkelse og vender om til Gud.

Hosea på gresk og latin er "Osee".

Introduksjon til Hosea
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hosea 1
Hosea 2
Hosea 3
Hosea 4
Hosea 5
Hosea 6
Hosea 7