fredag 9. januar 2015

238 ♥ 1 Timoteus 4-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Timoteus 4 1 Timoteus 4 1 Timoteus 4 1 Timoteus 4
1 Timoteus 5 1 Timoteus 5 1 Timoteus 5 1 Timoteus 5
1 Timoteus 6 1 Timoteus 6 1 Timoteus 6 1 Timoteus 6

Utvalgt andakt

Strid troens gode strid. 1 Tim 6,12

Det er aldri våpenhvile, aldri fredstid i kampen for kronen. Kampen varer så lenge livet varer.

Vi lever i fiendeland. Farer lurer overalt. "Fristeren kan legge snarer hvor du minst formoder farer". Visste vi hvor neste angrep kom, kunne vi ruste oss til kamp nettopp der, men du vet aldri hvor fienden setter inn neste gang. Glem ikke at du er ikke sterkere enn du er det på ditt svakeste punkt.

Småting du ikke gir særlig akt på, gjemmer ofte en fristelse. Vær tro i det små, sa Jesus. Det er ofte lettere å vinne de store seire enn de små.

Vel gir Jesus hvile, herlig, uforklarlig hvile. Det vitner hele hans disippelskare om i dyp takknemlighet.

Men samtidig maner Jesus oss til å stride troens gode strid. Det er ikke hvile fra strid han lover, men hvile i striden.

Hold deg derfor nær til Gud. Strid for å komme ham riktig nær. Det er bare i ham du kan vinne mer enn seier. Men han gir også dem seier som tar sin tilfiukt til ham.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Timoteus 4
1 Timoteus 5
1 Timoteus 6

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Timoteus 4
1 Timoteus 5
1 Timoteus 6