lørdag 10. januar 2015

276 ♥ Salmenes bok 117-118

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 117 Salme 117 Salme 117 Salme 117
Salme 118 Salme 118 Salme 118 Salme 118

Utvalgt andakt

Dette er dagen som Herren har gjort. Salme 118,24

Dette ord blir ofte brukt som tekst ved store og betydningsfulle dager. Og det kan det med rette, for bak alt stort og betydningsfullt står Gud.

Men dette ordet gjelder like meget dagen i dag, selv om den ikke er av de store dager i livet. Hver morgen når vi går en ny dag i møte heter det: Dette er dagen som Herren har gjort.

Han gir deg ikke et år av gangen, ikke en måned, ikke en uke engang. Han gir deg dagen i dag. Ta den av hans hånd.

Dagen i dag rommer anledningen. Et gresk ord som vi i vårt nytestamente har oversatt med "tid", kan også bety "anledning". De to dekker hverandre.

Så har du en anledning i dag som Herren har gitt deg. Bruk den! Lev våkent! Lev nøyaktig! Se at bak alle dagens timer ligger det oppgaver som skal løses, et kall som skal fylles, en gjerning som skal utføres.

Dagen i dag er en troskapsprøve. Den rommer mest småting for de fleste av oss. Men engleøyne følger oss for å se om vi er tro på plassen Gud har satt oss.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 117
Salme 118