lørdag 10. januar 2015

293 ♥ Apostlenes gjerninger 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 7 Apostlenes gjerninger 7 Apostlenes gjerninger 7 Apostlenes gjerninger 7
Apostlenes gjerninger 8 Apostlenes gjerninger 8 Apostlenes gjerninger 8 Apostlenes gjerninger 8

Utvalgt andakt

Herrens engel talte til Filip og sa: Stå opp og gå mot syd, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gasa! Denne vei er øde. Ap.gj. 8,26

Filip sto midt oppe i et rikt vekkelsesarbeid i Samaria. Da kom plutselig Herrens ord til ham at han skulle bryte opp og dra mot syd.

Filip forsto ganske sikkert ikke hvorfor. Han syntes vel at det var så urimelig at han skulle avbryte sitt rike virke og gå til et annet sted. Men enda mer urimelig ble det ved de ordene som ble føyd til: "Denne vei er øde." Hva hadde han da der å gjøre?

Men Filip var lydig. Han sto opp og gikk. Da fikk han oppleve at på den øde veien var det en som trengte ham. Gud hadde sett en mann som kjempet sin ensomme kamp på en øde vei og sendte bud på sin tjener for å komme denne sjel til hjelp. Hvilken omsorg Gud har for den enkelte!

Slik fører Gud oss av og til på en vei som tilsynelatende synes øde. Det er en som venter på oss da, en lengtende sjel som trenger hjelp. Gud arbeider i det skjulte og leder sine tjeneres skritt dit hvor han trenger dem.

Da blir den øde veien nåde, og du blir til nytte også der. Gå derfor trøstig Herrens veier.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 7
Apostlenes gjerninger 8

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 7
Apostlenes gjerninger 8