lørdag 10. januar 2015

299 ♥ Habakkuk 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Habakkuk 1 Habakkuk 1 Habakkuk 1 Habakkuk 1
Habakkuk 2 Habakkuk 2 Habakkuk 2 Habakkuk 2
Habakkuk 3 Habakkuk 3 Habakkuk 3 Habakkuk 3

Utvalgt kommentar

Profeten Habakkuk

Habakkuk er profet i den tiden som kan kalles Judas dødskamp. Selv om Juda gjentatte ganger kalles til omvendelse, avviser folket å forlate sine syndige veier. Habakkuk vet hvor hardhjertet hans folk er, og han spør Gud om hvor lenge denne syndens tilstand kan fortsette. Gud svarer at babylonierne skal være Hans tuktestav over folket. Dette budskapet fører profeten inn i dypere avhengighet av Herren. Han erkjenner at det bare er ved troen synderen kan leve for Gud. (2, 4) Å stole på konger og kongeriker hjelper ikke her (sml. Rom 1, 16-17 og Gal 3, 10. 12). Habakkuk avslutter sitt profetiske budskap med å prise Guds visdom, selv om han ikke fullt ut forstår Guds veier (sml. 1 Pet 1, 10-12).

"Habaqquq" er et uvanlig hebraisk navn, avledet fra verbet "habaq" ("omfavne"). Derfor betyr navnet hans antagelig "En som omfavner" eller "en som klynger seg til". I slutten av boken hans er dette navnet meget passende, for her blir det gjort klart at Habakkuk vil klynge seg til Gud, uansett hva som må skje med hans folk (3, 16–19). Den greske tittelen i Septuaginta er "Ambakouk", og den latinske tittelen i Hieronymus' oversettelse, Vulgata, er "Abacuc".

Introduksjon til Habakkuk
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Habakkuk 1
Habakkuk 2
Habakkuk 3