lørdag 10. januar 2015

301 ♥ Jakob 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jakob 1 Jakob 1 Jakob 1 Jakob 1
Jakob 2 Jakob 2 Jakob 2 Jakob 2
Jakob 3 Jakob 3 Jakob 3 Jakob 3

Utvalgt kommentar

Jakobs brev

Forfatter: Jakob

Datering: ca 45-48 e. Kr.

Innhold
Jakobs brev er skrevet av Jesu halvbror. Det er tydelig at Jakob var usikker på at Jesus var den han sa seg å være mens han var her på jorden, men etter oppstandelsen ble han en av de mest ivrige etterfølgerne. Jakob ble valgt til leder for menigheten i Jerusalem og var godt likt av alle, også av jødene som var motstandere til kristendommen. Ifølge tradisjonen fikk han tilnavnet "kamelkne", ettersom knærne hadde formet seg på en spesiell måte på grunn av all tiden han tilbrakte i bønn. Dette ble høyt verdsatt av antikkens jøder som et tegn på gudsfrykt og åndelighet.

Jakob skrev i en stil som minner om Jesus og Bergprekenen. Det er likhetstrekk på om lag et dusin steder, så vel som andre hint som viser at Jakob hadde Jesu ord i tankene da han skrev. Brevet er praktisk, rett på sak og uttrykksfullt. Målet er å rette opp feil, og det finnes ikke kompromiss. Den som leser brevet blir vekket i samvittigheten, for mange av problemene Jakob tar opp, eksisterer fremdeles i menigheten. Jakobs brev tilhører den typen litteratur man kaller "visdomstradisjon" og som går tilbake til Det gamle testamente, særlig Ordspråksboken. Det er over 50 påbud i denne korte boken.

Teologiske emner
Jakob sammenligner ekte og falsk åndelighet. Den første kaller han "ren" gudsdyrkelse (1,27). Den må komme fra hjertet, være preget av forstand og gi seg utslag i positive handlinger. Sann åndelighet er trosliv i funksjon. Å være en Ordets hører, men ikke dets gjører, er selvbedrag (1,22). Troens bekjennelse skal kunne bevises ut fra et forvandlet liv. Jakob brukte mye tid (kapittel 2) på dette problemet. Det er lett å si at man har tro, men troens sanne prøve er ikke det vi sier, men det vi gjør. Hva gjør vi hvis noen banker på døren og ber om hjelp? Hvis vi ønsker vedkommende lykke til og stenger ham ute, er det et sikkert tegn på vantro. Hvis vi tilbyr ham hjelp, er det et tegn på tro. Enkelte finner denne vektleggingen upassende, for det ser ut til å gå imot det Paulus har sagt. Jakob kan gi inntrykk av at vi frelses av gode gjerninger. Men vi skal huske at også Paulus la vekt på at troen må gi seg praktiske utslag (Gal 5,6). Vi skal bære hverandres byrder (Gal 6,2), og Gud har bestemt at de som blir frelst ved tro, skal vandre i gode gjerninger (Ef 2,10). Jakob er på den annen side fullt klar over at all god og fullkommen gave kommer fra Gud og er ikke noe man gjør seg fortjent til (1,16-17). Deres synspunkter er ikke motstridende.

Den sanne åndelige vet å holde munnen lukket. En annen del av brevet tar opp virkningene av dårlig snakk (kapittel 3). Altfor mange ønsker å bli hørt, selv når sinnet er tomt eller fylt av misunnelse og ambisjoner. Når slike mennesker snakker, merkes disharmonien tydelig. Mye ondskap utløses, og det kan bli enorme konsekvenser. Sann visdom er god, fredelig og saktmodig (3,13). Akkurat som Jesus vandret i visdom, som alles tjener, så skal vi legge visdom for dagen i gode gjerninger og vandre ydmykt og verdig.

Sann åndelighet er uselvisk, sjenerøs, upartisk og tålmodig. Alt dette understrekes i 4,1-5,7. Vi skal ikke være selvopptatte, men må lære hva det betyr å elske i praksis så vel som i teori.

Endelig ser den sanne åndelighet opp til Gud i bønn under alle livets forhold. Gud er i stand til å hjelpe, og han verdsetter bønn. Bønnen blir alltid hørt, og Guds svar er alltid det rette, uansett hva det er. Han vet nemlig best.

Presentasjon
1. Sann åndelighet 1,1-27
2. Troens forhold til gjerninger 2,1-26
3. Tungens synder 3,1-18
4. Praktiske formaninger 4,1-5,7
5. Bønn og tålmodighet 5,8-20

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Jakob 1
Jakob 2
Jakob 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jakob 1
Jakob 2
Jakob 3