søndag 11. januar 2015

331 ♥ Nehemja 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Nehemja 1 Nehemja 1 Nehemja 1 Nehemja 1
Nehemja 2 Nehemja 2 Nehemja 2 Nehemja 2
Nehemja 3 Nehemja 3 Nehemja 3 Nehemja 3
Nehemja 4 Nehemja 4 Nehemja 4 Nehemja 4

Utvalgt kommentar

Nehemjas bok

Nehemja levde samtidig med Esra og var munnskjenk på slottet hos kongen i det persiske riket. Han ledet den tredje og siste store flokken av dem som kom tilbake til Jerusalem etter fangenskapet i Babylon. Gud kaller Nehemja til å bygge opp igjen Jerusalems mur. Dette kallet førte ham ut i mange kamper. Da Nehemja fikk tillatelse til å vende tilbake til sitt hjemland, kalte han også sine landsmenn til å være med å bygge opp igjen den ødelagte muren rundt Jerusalem. Til tross for motstand utenfra og hån innenfra, ble oppgaven fullført på bare femtito dager, et under som selv Israels fiender måtte erkjenne var umulig uten Guds hjelp. Nehemja fikk også et kall til å føre folket tilbake til Guds Ord og ta avstand fra hedenskapet. Nehemja taler flere steder i første person i boken.

Det hebraiske navnet "Nehemyah" betyr "Herrens trøst". Boken har navnet etter hovedpersonen. Esras og Nehemjas bok har til sammen fått tittelen "Esdras Deuteron" ("Andre Esdras") i Septuaginta (en gresk oversettelse av Det gamle testamente). Den latinske tittelen på Nehemjas bok er "Liber Secundus Esdrae" ("Andre Esras bok"). Senere blir den kalt "Liber Nehemiae", "Nehemjas bok".

Introduksjon til Nehemja
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Nehemja 1
Nehemja 2
Nehemja 3
Nehemja 4