søndag 11. januar 2015

335 ♥ Apostlenes gjerninger 19-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 19 Apostlenes gjerninger 19 Apostlenes gjerninger 19 Apostlenes gjerninger 19
Apostlenes gjerninger 20 Apostlenes gjerninger 20 Apostlenes gjerninger 20 Apostlenes gjerninger 20

Utvalgt andakt

Det er saligere å gi enn å ta. Ap. gj. 20,35

De færreste av oss har sett lykken ved å gi. Vi aner den kanskje hos andre, men har opplevd lite av den i vårt eget liv.

Det står fortalt at Jesus en dag satte seg rett imot tempelkisten og så på hvorledes folk la penger i kisten. Legg merke til at det står at han ville se hvorledes folk ga. Han ville sikkert se om de hadde lært lykken ved å gi.

Paulus sier at Gud elsker en glad giver. En glad giver har sett lykken ved å gi.

Det stilles mange krav til de kristnes gavmildhet i våre dager. Hele Guds rikes store arbeid bæres oppe av frivillige gaver. Dersom alle kristne hadde sett lykken ved å gi, skulle sikkert ikke Guds rike fattes midler.

Hvorledes skal jeg bli en glad giver?

Glem ikke at alt det du kaller ditt, er betrodd deg av Gud. Det er ikke noe du kan gjøre med som du selv finner for godt. Han som ga deg det, har bruk for det. Han ber deg forvalte det for ham.

Men tenk også meget på den ting at den en elsker, vil en gjerne gi alt. Elsker du virkelig Jesus, kjenner du lykken ved å få gi ham alt.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 19
Apostlenes gjerninger 20

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 19
Apostlenes gjerninger 20