søndag 11. januar 2015

352 ♥ Ester 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ester 1 Ester 1 Ester 1 Ester 1
Ester 2 Ester 2 Ester 2 Ester 2
Ester 3 Ester 3 Ester 3 Ester 3
Ester 4 Ester 4 Ester 4 Ester 4
Ester 5 Ester 5 Ester 5 Ester 5

Utvalgt kommentar

Esters bok

Navnet på boken kommer fra hovedpersonen Ester, en ung jødisk jomfru som senere ble dronning i det persiske imperium. Ved Guds underfulle ledelse fikk hun nåde til (Ester 4,14) å forhindre at hennes eget folk, jødene, ble utryddet. Purim-festen er til minne om at Ester og Mordekai utfridde det jødiske folket. Ester levde i regjeringstiden til Ahasverus (Xerxes 1) (485–464 f. Kr.). Tidlig i regjeringstiden hans nedkjempet hærene hans grekerne for første gang. Hans imperium strakte seg fra India til Etiopia og omfattet 20 satrapier, som igjen var inndelt i mange provinser. Jerusalem var bare en liten utkant i riket hans. Selv om Guds navn ikke nevnes i Esters bok, er Guds frelseshistorie malt tydelig i boken. Gud har det store oversynet over både Israel og hedningefolkene. Guds veier er de rette, selv om de ofte er skjulte. I Guds omsorg og beskyttelse har mennesket fred. Esters hebraiske navn var Hadassa, ("Myrte") (2,7), men hennes persiske navn, Ester, var avledet av det persiske ordet for stjerne ("Stara").

Introduksjon til Ester
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ester 1
Ester 2
Ester 3
Ester 4
Ester 5