søndag 11. januar 2015

360 ♥ Salmenes bok 149-150

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 149 Salme 149 Salme 149 Salme 149
Salme 150 Salme 150 Salme 150 Salme 150

Utvalgt andakt

Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd, Salmenes bok 149,6

Dagens bibelvers er hentet fra Salme 149. I denne salmen nevnes to kjennetegn på Guds folk. For det første er de fylt av lovsang og for det andre har det et "tveegget sverd" i sin hånd.

Lovsang gikk forut for Jerikos murers fysiske fall (Josva 6). Den ekte lovsangen, som kommer fra et hjerte som elsker, kan bryte ned ondskapens feste i et menneske som lengter etter fellesskap med Gud. Mange ganger har vi opplevd at mennesker som ikke har fred med Gud ikke kan holde ut å være der hvor Gud lovsynges. Enten må man bøye seg for Herren eller så må man gå derifra.

Det tveeggede sverdet er et bilde som Bibelen bruker flere steder i forbindelse med Guds levende ord. I Dommernes bok brukes et tveegget sverd for å ødelegge Guds fiender (Dommerne 3,16 ff). I Hebreerbrevet skriver Paulus om Guds ord som er "skarpere enn noe tveegget sverd" (Hebreerne 4,12), og i Åpenbaringen hvor Johannes beskriver sitt syn på Patmos, forstår vi fra sammenhengen at han så Jesus og ut av Jesu munn kom "et tveegget, skarpt sverd" (Åpenbaringen 1,16). Bibelen, Guds levende ord, trenger så dypt inn at det skiller sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd – om vi våger å utsette oss for det.

Lovsangen og Guds ord er effektive våpen i den åndelige kampen, både den kamp som foregår inne i det enkelte menneske og den som pågår mellom Guds folk og deres motstandere.

BØNN
Herre, jeg vil leve denne dagen i lovsang til Deg og jeg vil la Bibelens budskap, det tveeggede sverdet, utføre sitt ransakende verk i meg.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 149
Salme 150