lørdag 31. januar 2015

Bok 16 ♦ Les Nehemja på 3 dager:

Dag 1:  Nehemja 1-4

Dag 2:  Nehemja 5-9

Dag 3:  Nehemja 10-13