lørdag 31. januar 2015

Bok 19 ♦ Les Salmenes bok på 52 dager:

Dag 1:  Salme 1-2

Dag 2:  Salme 3-5

Dag 3:  Salme 6-8

Dag 4:  Salme 9-11

Dag 5:  Salme 12-14

Dag 6:  Salme 15-17

Dag 7:  Salme 18-20

Dag 8:  Salme 21-23

Dag 9:  Salme 24-26

Dag 10:  Salme 27-29

Dag 11:  Salme 30-32

Dag 12:  Salme 33-35

Dag 13:  Salme 36-38
Dag 14:  Salme 39-41

Dag 15:  Salme 42-44

Dag 16:  Salme 45-47

Dag 17:  Salme 48-50

Dag 18:  Salme 51-53

Dag 19:  Salme 54-56

Dag 20:  Salme 57-59

Dag 21:  Salme 60-62

Dag 22:  Salme 63-65

Dag 23:  Salme 66-68

Dag 24:  Salme 69-71

Dag 25:  Salme 72-74

Dag 26:  Salme 75-77
Dag 27:  Salme 78-80

Dag 28:  Salme 81-83

Dag 29:  Salme 84-86

Dag 30:  Salme 87-89

Dag 31:  Salme 90-92

Dag 32:  Salme 93-95

Dag 33:  Salme 96-98

Dag 34:  Salme 99-101

Dag 35:  Salme 102-104

Dag 36:  Salme 105-107

Dag 37:  Salme 108-110

Dag 38:  Salme 111-113

Dag 39:  Salme 114-116
Dag 40:  Salme 117-118

Dag 41:  Salme 119

Dag 42:  Salme 120-121

Dag 43:  Salme 122-124

Dag 44:  Salme 125-127

Dag 45:  Salme 128-130

Dag 46:  Salme 131-133

Dag 47:  Salme 134-136

Dag 48:  Salme 137-139

Dag 49:  Salme 140-142

Dag 50:  Salme 143-145

Dag 51:  Salme 146-148

Dag 52:  Salme 149-150