lørdag 31. januar 2015

Bok 27 ♦ Les Daniel på 2 dager:

Dag 1:  Daniel 1-6

Dag 2:  Daniel 7-12