mandag 6. januar 2020

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 1 1 Mosebok 1 1 Mosebok 1 1 Mosebok 1
1 Mosebok 2 1 Mosebok 2 1 Mosebok 2 1 Mosebok 2
1 Mosebok 3 1 Mosebok 3 1 Mosebok 3 1 Mosebok 3

Utvalgt kommentar

Første Mosebok

Også kalt "I begynnelsen" (Hebr.: Bereshit.  Gresk og latin: Genesis)
Den første delen av Første Mosebok skildrer skapelsen, syndefallet og hvordan synden spredte seg i verden.  Den avslutter med den katastrofale vannflommen på Noahs tid.  Andre del av boken begynner med utvelgelsen av Abraham.  Ved ham lover Gud frelse og velsignelse til alle folkeslag.  Abraham og hans etterkommere får erfare at det alltid er trygt å stole på Herren, enten det er tider med hungersnød eller overflod, velsignelse eller trelldom.  I denne boken ser vi hvordan Guds løfter gitt til Abraham, Isak, Jakob og Josef begynner å bære frukt i Guds folk, som ble slaver i Egypt.
Det greske ordet "Genesis" betyr "opprinnelse", "kilde", "generasjon", eller "begynnelse".  Den originale hebraiske tittelen, "Bereshit", betyr "i begynnelsen".
Guds åpenbaring i Første Mosebok er gitt i en rekke avsnitt som begynner med det hebraiske ordet "toledot": fødsler, ættetavle, slekt eller historie.
Første Mosebok kan inndeles slik:
(1) "I begynnelsen" (1,1−2,3),
(2) Himmelens og jordens historie (2,4−4,26),
(3) Adams slektsbok (5,1−6,8),
(4) Noahs slektsbok (6,9−9,29),
(5) Noahs sønners slektsbok (10,1−11,9),
(6) Sems slektsbok (11,10−26),
(7) Tarahs slektsbok (11,27−25,11),
(8) Ismaels slektsbok (25,12−18),
(9) Isaks slektsbok (25,19−35,29)
(10) Esaus slektsbok (36,1−37,1),
(11) Jakobs slektsbok (37,2−50,26).
Introduksjon til 1 Mosebok
"Bibelen Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 1
1 Mosebok 2
1 Mosebok 3