mandag 17. februar 2020

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 24-27

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 24 1 Mosebok 24 1 Mosebok 24 1 Mosebok 24
1 Mosebok 25 1 Mosebok 25 1 Mosebok 25 1 Mosebok 25
1 Mosebok 26 1 Mosebok 26 1 Mosebok 26 1 Mosebok 26
1 Mosebok 27 1 Mosebok 27 1 Mosebok 27 1 Mosebok 27

Utvalgt kommentar

1 Mos 26,1-35

Sammenlign beretningen i v. 7-11 med det som er fortalt i kap. 12 og kap. 20.  Er der noen forskjell?
Også Isak må ta imot bebreidelser av den vantro.
Hvilke karaktertrekk hos Isak kommer frem i fortellingen om brønnene?  V. 15 og 18-22.
Hvordan virker troen i en karakter som Isaks?  v. 27-28.  Legg merke til at det er hans fiender som har sett det som står i v. 28.
Esaus flerkoneri fører stor ulykke med seg, v. 34 f.  Han akter heller ikke på løftene.
Ord til ettertanke:  v. 24.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 24
1 Mosebok 25
1 Mosebok 26
1 Mosebok 27