lørdag 15. februar 2020

Dagens bibellesning: Matteus 17-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 17 Matteus 17 Matteus 17 Matteus 17
Matteus 18 Matteus 18 Matteus 18 Matteus 18
Matteus 19 Matteus 19 Matteus 19 Matteus 19

Utvalgt kommentar

Da kom disiplene til Jesus mens de var for seg selv, og sa: "Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?" Jesus sa til dem: "På grunn av deres vantro. For sannelig sier Jeg dere: Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra til dit! Og det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere." Matt 17,19-20
Problemene med disiplene denne gangen var ikke at de ikke hadde nok tro, men at de manglet tro. Hvis de bare hadde hatt tro som et lite sennepsfrø ville de kunne ha gjort store under. Et lite sennepsfrø er noe av de minste vi kan tenke oss, men det er levende. Troen behøver nødvendigvis ikke være så stor, bare den er en levende tro. Tro er egentlig et samarbeid med Gud, og ingen som virkelig kjenner Gud vil tvile på at han kan både skape, flytte eller fjerne fjell.
Betyr det Jesus her sier at hvis jeg har tro så kan jeg gjøre akkurat det jeg selv vil? Hvis vi har fått den oppfatningen da har vi ikke fått med oss Bibelens undervisning og sammenhengen fra resten av Ordet. Jesus underviste om noen grunnpilarer som må være tilstede når vi ber. Fire av disse er følgende:
1. Bønnen må være i Jesu navn. Joh 14,12-13. Dette betyr ikke at vi bare legger til ordene "i Jesu navn, Amen." Men det betyr at det jeg ber om må være i overensstemmelse med Jesu vilje. Når vi ber i Jesu navn, har vi hans autoritet. På samme måte som en ambassadør representerer Norge og kommer i regjeringens navn. Han kan ikke som ambassadør fritt uttale seg etter sitt eget ønske, han formidler regjeringens synspunkter. Når vi ber i Jesu navn, ber vi i overensstemmelse med Kristi ånd og vilje.
2. Den som ber må adlyde Kristus og Hans ord. 1 Joh 3,22. Dette betyr at vi må leve i et vedvarende fellesskap med Herren og i lydighet handle etter Hans ord. Når vi gjør det vil Gud lede oss etter sin vilje og lære oss å be om det som er rett. Salme 37,4 sier at hvis vi gleder oss stort i Herren, så skal han gi oss det vårt hjerte ønsker. Dette betyr at når jeg gleder meg i Herren så vil mitt hjerte være rett innfor Gud og han vil da kunne gi meg det hjertet begjærer.
3. Bønnen må være i overensstemmelse med Guds vilje. 1 Joh 5,14-15. Dette var vi forståvidt inne på under punkt en. Vi må alltid huske på at vi er Guds barn. Ofte ber vi nok også som barn. Det hender at små barn ber om noe som ikke er bra for dem. Hvis din 3 år gamle sønn ber om å få leke med brødkniven, så sier du nei, selv om han gjerne vil. Bibelen viser oss også i Jakob 4,3 at vi ikke får fordi vi ber galt "for at dere skal sløse det bort i deres lyster." Bønn handler ikke om å kommandere Gud, men om å leve i Hans nærhet, lære Han å kjenne, for å kunne be i samsvar med Hans hjerte.
4. Enkelte ganger må bønnen ledsages av faste. Matt 17,21. Dette minner oss på at vi også har en kamp mot "maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærer i himmelrommet" Ef 6,12.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 17
Matteus 18
Matteus 19

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 17
Matteus 18
Matteus 19