tirsdag 24. mars 2020

Dagens bibellesning: 1 Samuelsbok 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Samuelsbok 6 1 Samuelsbok 6 1 Samuelsbok 6 1 Samuelsbok 6
1 Samuelsbok 7 1 Samuelsbok 7 1 Samuelsbok 7 1 Samuelsbok 7
1 Samuelsbok 8 1 Samuelsbok 8 1 Samuelsbok 8 1 Samuelsbok 8
1 Samuelsbok 9 1 Samuelsbok 9 1 Samuelsbok 9 1 Samuelsbok 9
1 Samuelsbok 10 1 Samuelsbok 10 1 Samuelsbok 10 1 Samuelsbok 10

Utvalgt kommentar

1 Sam. 9,15 – 10,27

Samuel er forberedt, v. 15–16. Han har under stadig bønn (jfr. 8, 6) ventet på et tegn fra Herren. Nå får han svar, v. 17. Straks handler han offensivt, og vekker sikkert ved sine ord i v. 19–20 en hel rekke underlige tanker hos Saul, v. 21. Her må vi minnes en annen Saul som også var av Benjamins ætt, Fil. 3,5.
Det skulle ha vært interessant å ha hørt på samtalen i v. 25. Mon tro hva den gikk ut på?
Neste morgen utføres den hellige handling, 10, 1. Saul trenger en stadfestelse av de løftene Samuel har gitt. Det får han i 3 tegn, v. 2–5. Hvilke? Og så det fjerde og største, v. 6!
Se den store tingen som fortelles i v. 9. Har du opplevd noe slikt? Jfr. Esek. 11,19.
Den overraskelsen alt dette virker finnes uttrykt i v. 11 b.
Hvordan Samuel ser på folket, fremgår av v. 19. Og allikevel har Gud hørt sitt gjenstridige folks bønn. Han gir det en konge til frelse fra filisterne. Jfr. 2 Mos. 2,23–25 og 3,7.
I v. 25 hører vi at Samuel skriver "Kongeloven". Den fikk trolig plass ved siden av Moseloven, 5 Mos. 31, 24 ff.
Ord til ettertanke: 10,6.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Samuelsbok 6
1 Samuelsbok 7
1 Samuelsbok 8
1 Samuelsbok 9
1 Samuelsbok 10