fredag 13. mars 2020

Dagens bibellesning: Jesaja 56-61

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 56 Jesaja 56 Jesaja 56 Jesaja 56
Jesaja 57 Jesaja 57 Jesaja 57 Jesaja 57
Jesaja 58 Jesaja 58 Jesaja 58 Jesaja 58
Jesaja 59 Jesaja 59 Jesaja 59 Jesaja 59
Jesaja 60 Jesaja 60 Jesaja 60 Jesaja 60
Jesaja 61 Jesaja 61 Jesaja 61 Jesaja 61

Utvalgt andakt

"Herrens Ånd er over meg," Jes 61, 1–2
"Herrens Ånd er over meg." Slik begynner Jesus sin opplesning i synagogen i Nasaret (Luk 4, 17–22). "Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres" (Luk 4, 21). Dette gjelder vårt sted.
Vi skjønner at det er Kristus selv som i Jes 61 vitner om sitt kall og den utrustning Herren har gitt ham.
I dagens tekst beskrives Herrens hensikt med å salve Messias, Kristus, og sende ham.
Forkynne evangeliet.
Det budskapet som Kristus forkynner, er et evangelium for de saktmodige, eller fattige, som det heter i sitatet hos Lukas. Dette er sinnelaget hos dem det har gått i stykker for. "Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres," sier Jesus i sin bergpreken (Matt 5, 3).
Forbinde det sønderbrutte hjertet.
Ja, Jes 57, 15 sier at Den Høye, Den Opphøyede, Den Hellige bor i det høye og hellige, men også "hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøyedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende."
Utrope frihet og frigjørelse.
Vi er fanget under syndens trelldom. Og "hver den som gjør synd, er syndens trell" (Joh 8, 34). Og selv kan jeg ikke av egen kraft komme ut av trelldommens onde sirkel. Men "får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri" (Joh 8, 36).
Utrope et nådens år fra Herren.
Også dette stadfester Jesus i synagogen. Folket ble grepet av denne forkynnelsen. Dette nådens budskap er virkelig godt.
Endelig heter det at han skal trøste de sørgende og gi dem hodepryd, gledes olje, lovprisnings drakt (Jes 61, 3).
For et salig evangelium! Men merk deg: "Se, nå er nådens dag, se, nå er frelsens dag!"
Arvid Joramo
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 56
Jesaja 57
Jesaja 58
Jesaja 59
Jesaja 60
Jesaja 61