fredag 20. mars 2020

Dagens bibellesning: Jesaja 62-66

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 62 Jesaja 62 Jesaja 62 Jesaja 62
Jesaja 63 Jesaja 63 Jesaja 63 Jesaja 63
Jesaja 64 Jesaja 64 Jesaja 64 Jesaja 64
Jesaja 65 Jesaja 65 Jesaja 65 Jesaja 65
Jesaja 66 Jesaja 66 Jesaja 66 Jesaja 66

Utvalgt kommentar

Jes 63,7–9
Vers 1–6 taler om "hevnens dag", vers 7–19 om "forløsningens år". (Smlgn. v. 4.) Vi får her en inderlig bønn om forløsning, v. 15 flg. Bønnen stiger opp fra et angerfullt hjerte som erkjenner at de tunge kår de nå har, er en fortjent straff for deres synd, v. 10 flg. Men allerførst stemmer menigheten i en takkesang idet den erindrer all Guds godhet mot dem gjennom de svunne år. Og det er nettopp erindringen om denne godhet som bringer dem til selverkjennelse og gir dem frimodighet til å be ham enda en gang å frelse dem.
I de år som har gått, har Herren handlet med sitt folk "etter sin barmhjertighet, etter sin store miskunnhet." Av v. 11 ser vi at det særlig er Moses' tid det her tenkes på, og "Guds store godhet mot Israels hus" i denne første tiden. Ved tanken på dette er det det botferdige folk "forkynner Herrens miskunnhet", v. 7. Dengang antok Herren seg Israel som sitt folk. "Han sa: ja, de er mitt folk." Og han viste dem stor tillit: "De er barn som ikke vil svike." Han stolte på dem, "og han ble frelser for dem". Han friet dem ut fra trellehuset, v. 8. Vel har Israel ned gjennom slektene hatt megen trengsel; "men i all deres trengsel var det ingen trengsel". Han ga dem kraft til å lide. Om han la byrder på deres skuldre, bar han både dem og byrden. Og når trengslene var på det høyeste, "frelste hans åsyns engel dem." Med dette uttrykk menes den engel som står nærmest Guds åsyn og derfor bærer mest skinn av hans herlighet, har størst kraft og er snarest til å utføre hans viljes ordre. − Grunnen til at Herren gjenløste sitt folk, er "hans kjærlighet og hans store mildhet". Som en hyrde tar opp svake og syke får og bærer dem, så "tok Herren dem opp, og bar dem alle den gamle tids dager", v. 9.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 62
Jesaja 63
Jesaja 64
Jesaja 65
Jesaja 66