fredag 17. april 2020

Dagens bibellesning: Jeremia 17-21

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jeremia 17 Jeremia 17 Jeremia 17 Jeremia 17
Jeremia 18 Jeremia 18 Jeremia 18 Jeremia 18
Jeremia 19 Jeremia 19 Jeremia 19 Jeremia 19
Jeremia 20 Jeremia 20 Jeremia 20 Jeremia 20
Jeremia 21 Jeremia 21 Jeremia 21 Jeremia 21

Utvalgt andakt

Når det karet han holdt på med, ble mislykket − slikt hender med leiren i pottemakerens hånd − så gjorde han det om igjen og laget et annet kar... Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder ordet fra Herren. (Jeremia 18, 4 + 6 DNB 1978/85)
Enkelte dager blir alt helt feil. Ingenting du gjør lykkes. Du blir misforstått og føler deg utenfor. Kanskje er det ikke så mye på grunn av de andre. Det er kanskje bare det at du føler deg mislykket og lar dine negative tanker styre din væremåte. Da sender du ut negative signaler til andre og de svarer på det de ser i deg. Ingen behøver å sitte fast i negative tanker. Herren kan forvandle det mislykkede til noe fantastisk om vi bare våger å overgi oss i hans hender.
Bønn
Herre, takk for jeg får være som leiren i pottemakerens hånd og kan la meg forme av Deg. Takk for at Du kan skape om og fornye det som ble galt i livet mitt. Jeg overgir meg på nytt til Deg, Du som har skapt hele meg.
Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jeremia 17
Jeremia 18
Jeremia 19
Jeremia 20
Jeremia 21