torsdag 2. april 2020

Dagens Bibellesning: Job 27-28

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 27 Job 27 Job 27 Job 27
Job 28 Job 28 Job 28 Job 28

Utvalgt kommentar

Job 27,3

så lenge det er livspust i meg og Guds ånde er i min nese
Enkelte har hevdet at menneskets ånd rett og slett er åndedrettet eller pusten. Når mennesket dør vender pusten tilbake til Ham som gav den, kroppen blir begravet, mens sjelen befinner seg i en slags søvntilstand inntil kroppen og pusten gjenforenes ved Herrens komme. Denne læren finner man bl. a. uttrykt hos Syvendedags Adventistene (se boken "Planet in Rebellion," side 320–323).
Ordet "ånd" benyttes med forskjellig betydning i Bibelen:
1. Enkelte ganger refererer det til menneskets ånde, slik som her i Job 27: 3
2. I 2. Mosebok 28: 3 og 5. Mosebok 34: 9 benyttes samme ordet i forbindelse med visdom.
3. I 2. Mosebok 6: 9 og 1. Sam 1: 15 er uttrykket knyttet til reaksjoner og følelser.
4. Ordet "ånd" benyttes også om demoniske krefter, 3. Mos 20: 27, Dom 9: 23, Job 4: 15, Matt 12: 43, Mark 1: 23, 3: 30, 5: 2, 7: 25 m. fl.
5. Det kan også referere til engler, Hebr 1: 7, 14.
6. Enkelte ganger handler det om Guds Hellige Ånd, 1. Mos 1: 2, Matt 3: 16, Ap. gj. 2: 4, 5: 9, Rom 8: 9 m. fl.
7. Uttrykket "ånd" henviser også til det innerste mennesket, som skilles fra legemet ved døden. Denne ånden kan være villig (2. Mos 35: 21), forherdet (5. Mos 2: 30), gretten (1. Kong 21: 5), rystet (Joh 13: 21), frydefull (Luk 10: 21), fornyet (1. Kor 16: 18).
Forkynneren 12: 7 sier at kroppen (støvet) vender tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den. Det Nye Testamente viser oss at mennesket består av tre deler; ånd, sjel og kropp, 1. Tess 5: 23. Jesu ånd forlot legemet da han døde på korset, Luk 23: 46. Døden er separasjon mellom kroppen og ånden, Jak 2: 26.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 27
Job 28