torsdag 23. april 2020

Dagens Bibellesning: Job 33-34

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 33 Job 33 Job 33 Job 33
Job 34 Job 34 Job 34 Job 34

Utvalgt kommentar

Job 34,10–15
Elihu protesterer: "Det være langt fra Gud å gjøre noe syndig og fra den Allmektige å være urettferdig". Å påstå noe slikt er jo forfærdelig V. 10. Gud er rettferdig i alt hva han gjør, og lønner menneskene etter deres gjerninger. (Dermed har dog ikke Elihu direkte sagt at Jobs trengsel er en straff for skjulte synder.) Hele jorden er jo i hans varetekt. Dersom Gud bare ville tenke på seg selv og dra sin ånd tilbake, ville jo alt kjød omkomme og dø. Det er i sin godhet han oppholder verden. Kjærlighet og rettferdighet er drivkraften i alt han gjør. Hvilken formastelig tanke at det skulle finnes urett hos Gud!
Job 34,16–20
Hvis Gud ikke var rettferdig, kunne han ikke være verdensstyreren. Ingen "som hater retten kan være hersker". Allerminst Gud. Hvordan tør noen spotte og fordømme ham, den rettferdige og mektige? V. 17. Man bruker ikke hånsord mot konger og fyrster; langt mindre da mot Gud. V. 18. Nei, Gud er rettferdig! Rike og fattige – de er alle hans verk, og er derfor like i hans øyne. V. 20. Om de kan være forskjellige i livet, skal de dele kår i døden. Plutselig kan de alle være borte V. 20.
Job 34,21–28
Guds allvitenhet gjør, likevel som hans skapermakt, v. 16–20, at han er en rettferdig dommer. Han kjenner nøye menneskenes ferd. Intet mørke kan skjule synderen for ham. Han behøver ikke liksom jordiske dommere først å granske en sak før dommen felles. Han kjenner på forhånd alle menneskers gjerninger. Og så griper han straffende inn, dels i det skjulte ("om natten") og dels åpenbart ("et sted hvor alle kan se det"). De undertrykte fattiges skrik er kommet fram for Herren og han har grepet inn for å hjelpe de vergeløse til deres rett.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 33
Job 34