lørdag 4. april 2020

Dagens bibellesning: Markus 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 7 Markus 7 Markus 7 Markus 7
Markus 8 Markus 8 Markus 8 Markus 8

Utvalgt kommentar

Markus 7, 11–13

Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban – det vil si: en gave til Gud –, da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere.
Korban var en gave eller et løfte som var gitt til Herren. Robert Tuck kommenterer dette på følgende måte: "Så stort og høytidelig var et slikt løfte, enten det var gjort på rett måte eller ikke, at rabbinerne var beredt til å argumentere for at det var viktigere at løftet ikke ble brutt enn å ære sin far og sin mor."
Ordningen med å gi en gave eller et løfte til Herren ble også misbrukt. Det var ikke uvanlig at dersom en person kom i så stor gjeld at han ikke kunne beholde eiendommen sin, så gav han den som en gave til Herren (dvs Templet). En gave som var gitt til templet kunne han selv benytte så lenge han levde, samtidig hadde ikke kreditorene noen mulighet til å ta fra ham eiendommen. Det var nok for han da å si noe slik som: "La dette være som Templet for meg ..." eller "som alteret" eller "som mitt offer til Herren." Men dette medførte også at han ikke lengre hadde noe ansvar for å forsørge sine gamle foreldre, fordi eiendommen ikke lengre var hans. Han kunne da si: "Alt jeg har fått fra dere er nå Korban – gitt til Herren."
Fariseerne, som Jesus her anklager, var villig til å forsvare en slik ordning, selv om det klart var et brudd på Guds bud; Du skal hedre din far og din mor.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 7
Markus 8

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 7
Markus 8