onsdag 15. april 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 45-47

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 45 Salme 45 Salme 45 Salme 45
Salme 46 Salme 46 Salme 46 Salme 46
Salme 47 Salme 47 Salme 47 Salme 47

Utvalgt kommentar

SANGEN OM KONGEN

Salme 45
Dette er en bryllupssang, der brudgommen er Messias og bruden hans menighet på jorden. Vers 2 er en levende illustrasjon til ordene av Jesus om at det hjertet er fylt av, flyter munnen over med. Her er hjertet fylt av lovsang, og da blir det ytre, hørlige resultatet også lovsang. Emnet er kongen. Det synges både om ham og til ham etter det første innledningsverset. Han er ikke bare vakker å se på og god å høre på (vers 3), men han er også en veldig helt (vers 4) som vinner store seire (vers 5). Uttrykket "strømmer over" i vers 2 kan helt bokstavelig også oversettes "koker over".
Salmen har en uvanlig lang tittel. Liljer (shoshanmin) later til å være navnet på melodien. Noen mener imidlertid at det skriver seg fra skikken med å strø liljer eller roser foran bryllupsopptoget.
Allerede fra første setning løftes tanken fra jorden mot himmelkongen. Etter beskrivelsen av hans majestetiske skikkelse og hans bedrifter, fortsetter salmen fra vers 7 som en lovsang og tilbedelse. Disse versene tas opp av Hebreerbrevets forfatter i hans beskrivelse av Jesus (Hebr. 1,8 fig.). Der forekommer det et meget betydningsfullt komma foran ordet Gud: "Derfor har, Gud, din Gud, salvet deg." Gud har salvet ham som selv er Gud. Det er bare én Gud, men her gjøres forskjell på Gud og Gud. Det er nemlig tale om Gud Fader og Gud Sønnen. Kristus er salvet framfor alle andre med Den Hellige Ånd, som han fikk uten mål (Joh. 3,34). Kongen sørger for at rettferdigheten skjer fyllest i hans rike.
Selv om Kristus var smertenes mann, var han også fylt med gledens olje. Dette sikter til åndsutrustningen (jfr. Es. 61,1 og Luk. 4,18). Ånden som kom over ham, ble over ham (Joh. 1,32). Faderen sendte Sønnen, Sønnen kom som gjenløser, og Ånden var over ham. Han kunne glede seg i sin gjerning selv om den smertet ham personlig.
Elfenbensslottene som er nevnt i vers 9, sikter til boligene i Messias’ rike. De er hvite, renhetens, uskyldens og hellighetens farge.
Fra vers 11 gjentas kongens ord til bruden. Han kaller henne datter fordi hun er født ved evangeliets ord (1. Pet. 1,23). Hennes herlighet beskrives i resten av salmen. Bemerkningen i vers 17 om at sønner skal tre i fedres sted, kan tale om at bruden må oppgi det gamle livet med dets forbindelser, men det gis kolossale erstatninger til den som følger Kristus (Matt. 19,29).
Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind III)"
Filadelfiaforlaget, 1987

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 45
Salme 46
Salme 47