lørdag 2. mai 2020

Dagens bibellesning: Markus 15-16

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 15 Markus 15 Markus 15 Markus 15
Markus 16 Markus 16 Markus 16 Markus 16

Utvalgt kommentar

Markus 16,15–16
Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
En del kristne bruker dette avsnittet fra Skriften for å begrunne barnedåpspraksisen, eller rettere sagt at dåpen er nødvendig for frelsen. Men det er på ingen måte det som står i denne teksten. Når vi lar Bibelen selv belyse dette skriftstedet, vet vi at det er troen som frelser, og at dåpen er et bevis på troen. Dette bekreftes også av Markus 16,16 som sier at den som ikke tror skal bli fordømt − altså ikke den som ikke er døpt. Dåpen er nødvendig og naturlig for en som har mottatt Kristus, men den frelser ikke fra fordømmelsen, det er det troen på Jesus Kristus som gjøre.
Når fangevokteren i Filippi spør "hva må jeg gjøre for å bli frelst?" Ap. gj. 16,30. Da svarer ikke Paulus at han måtte bli døpt, men: "Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk" v. 31. Men når de ved troen hadde tatt imot Jesus Kristus så var det også naturlig at de ble døpt, v. 33.
Hvis dåpen var nødvendig for frelse ville ikke Paulus ha sagt i 1. Kor 1,17 "For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet..." Paulus' budskap oppsummeres kort i Ap. gj. 20,21 "... omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus." Dåpen er første steg i lydighet etter frelsen. Frelsens vei er beskrevet av Paulus i Rom 10,9–13: "For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo: "Hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme." For det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme Herre over alle, han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."
Jeg tror avsnittet i Mark 16,15–16 understreker viktigheten av at troen følges av dåpen, men samtidig understrekes det at det er troen som frelser oss fra fordømmelsen på dommens dag. Den som ikke følger opp dette med dåpen etter at han er kommet til tro, viser ulydighet mot Guds ord. For å lese flere kommentarer omkring dette med dåp, kan du slå opp følgende avsnitt; Luk 18,15–17, Joh 3,5, Ap. gj. 2,38, 10,24–48, 16,14–15, 16,30–34, 18,8, 19,1–7, 22,16, Rom 6,3–4, 1 Kor 1,16, Tit 3,5, 1 Pet 3,21.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 15
Markus 16

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 15
Markus 16