onsdag 6. mai 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 54-56

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 54 Salme 54 Salme 54 Salme 54
Salme 55 Salme 55 Salme 55 Salme 55
Salme 56 Salme 56 Salme 56 Salme 56

Utvalgt andakt

Kast din byrde på Herren... Salmenes bok 55,23a − BGO 1997
Gud vil ikke at jeg skal bære mine byrder selv. Han vil bære dem for meg. Noen ganger vil han at jeg skal oppfylle hans lov ved å bære andres byrder. "Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." (Galaterne 6,2). Men så fort jeg i mitt indre har tatt over en byrde fra en annen, får jeg lov å kaste den på Herren.
Barbara Johnsson skriver i en av sine bøker om "Den herlige kunsten å kaste byrder". Det er i sannhet en kunst som vi trenger å lære oss praktisere. Det står at vi skal kaste byrdene. Når man kaster noe så skjer det raskt. Det skjer med kraft og besluttsomhet og er dermed helt annerledes enn å legge noe forsiktig i fra seg. Gud vil at vi skal kvitte oss med det som tynger fortere enn svint. Vi skal kaste det på ham.
BØNN
Hjelp meg slik at jeg i dag ikke tynges ned av slikt som Du vil bære for meg. Hjelp meg raskt å kaste over på Deg det som vil stjele min glede.
Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 54
Salme 55
Salme 56