søndag 21. juni 2020

Dagens bibellesning: Efeserne 4-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Efeserne 4 Efeserne 4 Efeserne 4 Efeserne 4
Efeserne 5 Efeserne 5 Efeserne 5 Efeserne 5
Efeserne 6 Efeserne 6 Efeserne 6 Efeserne 6

Utvalgt andakt

Lev da som lysets barn! For lysets frukt viser seg i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Herren! Og ha ikke noe med mørkets ufruktbare gjerninger å gjøre, men avslør dem heller! Efeserne 5,8b-11 − Acta 1973

Vi lever i en postmoderne tid som kjennetegnes av at de fleste mennesker ikke lenger tror at det finnes én absolutt sannhet som er verd å søke etter. I stedet forsøker hvert individ å skape sin egen lille sannhet − en lapskaus av déer som passer med individets tanker og ønsker. Tidligere kunne man være uenige om hvordan sannheten så ut, men man søkte på ulike vis etter Sannheten med stor S. I dag, når de fleste har gitt opp tanken på at det finnes én absolut sannhet, så mener mange at "det som føles riktig for meg" er sannheten. Dette resulterer i en masse individuelle småsannheter. Når man hevder at det ikke finnes én absolutt sannhet så tar man imidlertid en logisk kollbøtte. Om jeg sier at det ikke finnes én absolutt sannhet så har jeg jo nettopp hevdet en slik; nemlig at det er absolutt sant at det ikke finnes noen absolutt sannhet.

Jeg tror at Jesus har rett. Jesus er uttrykket for Guds absolutte sannhet. Men denne verdens Herre, djevelen har "forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde." (2. Korinterbrev 4,4)

Vår tids forblindelse er at mennesker ikke lenger søker Guds sannhet, men finner sin egen lille sannhet. Dermed blir de rotløse og forvirret uten en fast grunn å stå på. Dagens bibelvers oppfordrer oss til ikke å ha noe med mørkets gjerninger å gjøre, men heller avsløre dem.

BØNN
Herre, la det lys Du har tent i meg lyse så klart at mørkets gjerninger avsløres der hvor jeg går.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Efeserne 4
Efeserne 5
Efeserne 6


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Efeserne 4
Efeserne 5
Efeserne 6