fredag 12. juni 2020

Dagens bibellesning: Esekiel 1-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 1 Esekiel 1 Esekiel 1 Esekiel 1
Esekiel 2 Esekiel 2 Esekiel 2 Esekiel 2
Esekiel 3 Esekiel 3 Esekiel 3 Esekiel 3
Esekiel 4 Esekiel 4 Esekiel 4 Esekiel 4
Esekiel 5 Esekiel 5 Esekiel 5 Esekiel 5
Esekiel 6 Esekiel 6 Esekiel 6 Esekiel 6

Utvalgt kommentar

Profeten Esekiel

Esekiel var både prest og profet, og han er redskap for Guds frelseshistorie under jødenes sytti år lange fangenskap i Babylon. Esekiel ble bortført til Babylon før det store angrepet mot Jerusalem fant sted. Esekiel får profetier, lignelser, tegn og symboler for å skrive ned Guds budskap til Sitt bortførte folk og til folkeslagene. Spenningen mellom dom og frelse går som en rød tråd gjennom hele boken. Gud skal fullføre Sin gjerning både blant folkeslagene og Sitt utvalgte folk. Den nye pakt skal komme med nytt liv, herlighet og framtid for alle som vender seg til Den ene sanne Gud.

Det hebraiske navnet "Jehezke'l" betyr "Gud styrker" eller "Styrket av Gud". Esekiel ble selv styrket av Gud til den profetiske tjenesten han var kalt til, og hans budskap er til styrke for Guds folk til alle tider. Navnet Esekiel forekommer to ganger i denne boken og ingen andre steder i Det gamle testamente. Den greske formen i Septuaginta er "Iezekiel", og den latinske formen i Vulgata er "Hiezechiel".

Introduksjon til Esekiel
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 1
Esekiel 2
Esekiel 3
Esekiel 4
Esekiel 5
Esekiel 6