onsdag 10. juni 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 69-71

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 69 Salme 69 Salme 69 Salme 69
Salme 70 Salme 70 Salme 70 Salme 70
Salme 71 Salme 71 Salme 71 Salme 71

Utvalgt kommentar

Salme 71

Se de fortrøstningsfulle, velkjente ordene i v. 3!

Det ser ikke ut til å være en bestemt nød salmisten her er i, men han ber om at han når nødens dag kommer, må kunne ta sin tilflukt til Gud, v. 1. Måtte vi på denne måten i de gode dager forberede oss til de onde!

Sangeren er sannsynligvis gammel, v. 5. Det er trosstyrkende å se og høre gamle troende mennesker som har et helt livs erfaring bak seg. Vi ser at "det holder". Han er "hele dagen" full av Guds pris, v. 8. 15. 24.

Helt fra før han ble født har Gud hatt omsorg for ham, v. 5. 6. 17. Jfr. Jer. 1, 5. Og han er sikker på at Gud ikke vil forlate ham nå når han er blitt gammel.

De gamle har en stor oppgave, v. 18. Et godt ord å høre idag da man i sin iver for å få de unge med, går til den ytterlighet nesten å utelukke de eldre, erfarne. Dermed kan mange eldre såres og mene seg ubrukbare i Guds rike.

Noter til sist alle de bønnene du finner her som er grunnet på løfter og egenskaper hos Gud.

Ord til ettertanke: V. 14.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 69
Salme 70
Salme 71