søndag 26. juli 2020

Dagens bibellesning: 1 Tessalonikerne 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Tessalonikerne 1 1 Tessalonikerne 1 1 Tessalonikerne 1 1 Tessalonikerne 1
1 Tessalonikerne 2 1 Tessalonikerne 2 1 Tessalonikerne 2 1 Tessalonikerne 2
1 Tessalonikerne 3 1 Tessalonikerne 3 1 Tessalonikerne 3 1 Tessalonikerne 3

Utvalgt kommentar

1 Tessalonikerbrev

Forfatter: Paulus

Datering: ca 50-51 e. Kr.

Innhold
Paulus skrev dette brevet til tessalonikerne fra Korint like etter at han hadde virket i byen på sin annen misjonsreise. Det hadde vært mye forfølgelse av de troende, noe som begynte mens Paulus var der. øyensynlig hadde en gruppe voldsmenn funnet ut at det var deres oppgave å utrydde denne nye bevegelsen. De var i virkeligheten redd for den og for at den kunne forvandle deres onde liv. Det er ofte slik at forfølgelse er basert på frykt og misforståelser og ikke på fornuft. Hadde disse mennene tenkt mer på det, ville de innsett at det var til deres og byens fordel at kristendommen kom hit. I hvert fall hadde Paulus reist videre. Han ble drevet ut av Tessalonika og endte i Korint. Herfra sendte han Timoteus tilbake for å se hvordan det gikk. De gode nyhetene om at alt var vel, var en stor lettelse for apostelen, og det fikk ham til å skrive. Han takket dem for deres omtanke for ham og rettet opp en del misforståelser som hadde oppstått omkring læren.

Teologiske emner
Paulus begynte brevet med å rose menigheten for deres åndelige aktivitet og vitnetrang. Det ble snakket om dem på andre steder. De var gode eksempler. Her fulgte de Paulus gode eksempel, som igjen fulgte Herren. Paulus var klar over hvor vanskelig det var å forbli trofast, spesielt under harde forfølgelser, så han var dypt takknemlig til Gud for at de var like innviet nå som før. Han minnet dem om at Jesus ikke bare har befridd oss fra syndene våre, men han vil også befri oss fra alt ondt når han kommer igjen.

Paulus fortsatte dette emnet med å tale om sin egen tjeneste og hvordan livet artet seg for ham. Han hadde også vært forfulgt, så han visste hva de gikk igjennom. Andre hadde også lidd for Kristus, spesielt de troende i Judea (Israels land). Det har aldri vært lett å være en kristen. Paulus var fortrolig overfor disse nye Herrens etterfølgere. Han talte meget personlig og sa at han hadde like stor omsorg for dem som en mor har for barna sine, en far for sønnene. I alt dette er det praktisk hjelp for tessalonikerne til å leve et bedre liv.

Det hadde oppstått et problem angående ekteskap og personlig hellighet, så Paulus tar spesielt opp dette. I den gamle verden tok man meget lett på slike forhold, og det skapte store problemer for dem som prøvde å leve et rent liv. Med Guds nåde og kraft, sa Paulus, skulle de bli i stand til å vinne over fristelser og hindringer for kristen vekst.

I den siste delen av brevet går Paulus i rette med en alvorlig misforståelse med hensyn til Jesu annet komme. Det er vanskelig å si nøyaktig hva problemet bestod i, men det er tydelig at det gav seg to utslag. For det første var det noen som ikke hadde klart for seg hvem som skulle nyte godt av Kristi komme. De mente at bare de som levde på det tidspunktet, var inkludert. De som var døde før Jesus kom igjen, ville ikke komme med i bortrykkelsen. For det annet var det noen som var sterkt opptatt av tiden for Jesu komme. De mente at hvis han kom snart, behøvde de ikke arbeide. Dermed ble de en byrde for menigheten. Paulus ordnet opp i disse to problemene og la videre vekt på de faktiske forholdene i forbindelse med Kristi komme og hva det betyr for oss. Det betyr avslutning på denne tiden. Hans komme er en trøst for de troende, men det betyr dom over de vantro. Vi skal leve i forventning og se med glede og frimodighet fram til at han skal komme snart.

Presentasjon
1. Paulus hilser og formaner tessalonikerne 1,1-2,20
2. Paulus gleder seg over Timoteus' rapport 3,1-13
3. Moralske spørsmål behandles 4,1-12
4. Kristi komme og Herrens dag 4,1 3-5,28

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Tessalonikerne 1
1 Tessalonikerne 2
1 Tessalonikerne 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Tessalonikerne 1
1 Tessalonikerne 2
1 Tessalonikerne 3