fredag 10. juli 2020

Dagens bibellesning: Esekiel 25-30

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 25 Esekiel 25 Esekiel 25 Esekiel 25
Esekiel 26 Esekiel 26 Esekiel 26 Esekiel 26
Esekiel 27 Esekiel 27 Esekiel 27 Esekiel 27
Esekiel 28 Esekiel 28 Esekiel 28 Esekiel 28
Esekiel 29 Esekiel 29 Esekiel 29 Esekiel 29
Esekiel 30 Esekiel 30 Esekiel 30 Esekiel 30

Utvalgt kommentar

Esekiel 28,1–26

Hva kalles den synden som Gud særlig påtaler i v. 5–6?

Se den krasse motsetningen mellom v. 7 "prektige visdom" og "glans" og "graven" i v. 8.

Det er ikke plass for selvgodt skryt, v. 9. Jfr. Rom. 1, 22 med Dan. 2, 22. Hva består forskjellen av?

Eiendommelig er det her å finne en klagesang over at denne rike byen må gå til grunne. Den viser at Gud ikke ser med mishag på kultur, utvikling og fremgang, når den bare skjer etter linjer som ikke er ham imot. V. 15 gir uttrykk for at det kan skje; men så kommer synden, uretten og ødelegger alt. Jfr. Adam i Paradis. 1 Mos. 3, 4–5; 2 Tess. 2, 3–4 og 9.

Hvem kan det være profeten ser bak denne fyrsten? Hvis redskap er han? Merk v. 1. 14. 15. 17. Hva kalles denne fyrsten i Joh. 16, 11? Hvilken annen hersker nevnes i hele dette kapitlet som en motsetning? Hvem er sterkest?

Er det bare hedningeverdenen som ligger under for fristelsen til den her omtalte synden? Se Mat. 16, 21–23 hvordan Jesu ord må mane oss alle til å be bønnen i Salm. 19, 13.

Hva er Guds egentlige hensikt, når han lar dommen ramme de ugudelige? V. 22–26.

Hvilket håp er det for Israel i v. 25? Kan den tid være langt borte?

Ord til ettertanke: 1 Kor. 10, 31.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 25
Esekiel 26
Esekiel 27
Esekiel 28
Esekiel 29
Esekiel 30