søndag 12. juli 2020

Dagens bibellesning: Kolosserne 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Kolosserne 1 Kolosserne 1 Kolosserne 1 Kolosserne 1
Kolosserne 2 Kolosserne 2 Kolosserne 2 Kolosserne 2

Utvalgt kommentar

Kolosserbrevet

Forfatter: Paulus

Datering: ca 60 eller 61 e. Kr.

Innhold
Paulus skrev dette brevet mens han satt fengslet i Rom. Det tilhører en gruppe brev som kalles "fangenskapsbrevene" (Filipperne, Efeserne og Filemon). Det foreligger ikke beviser for at Paulus noen gang var i Kolossæ, men det er tydelig at han kjente folk der. Det er mulig det var slike som var blitt omvendt i Efesus, en nærliggende by, da Paulus virket der på sin tredje misjonsreise. Han var i Efesus i om lag to og et halvt år, og Lukas skriver at alle som bodde i Asia (Lille-Asia, der også Kolossæ lå), hørte Herrens ord (Apg 19,10). Brevet er ikke så personlig som noen av de andre Paulus skrev, og det er forståelig nok. Han nevner en spesiell budbærer, Epafras, som er bindeleddet mellom ham og menigheten (1,7), så vel som en del andre mennesker som han kjente (4,10-17).

I likhet med mange andre av Paulus' brev, kan Kolosserbrevet deles i to hovedavdelinger. Den første er av doktrinær karakter, den andre praktisk. Det er viktig å merke seg at Paulus ofte ordnet brevene sine slik. Det doktrinære kom først. Rett lære må alltid være grunnlaget for rette handlinger. Læren alene kunne føre til trangsynthet og egenrettferdighet. Handling alene ville lede til konflikter og feil. Hvis man har den rette læren som grunnlag og gjør etter den, er det mulig å leve et liv til behag for Gud, oss selv og andre mennesker.

Teologiske emner
Hovedvekten i den læremessige delen av brevet ligger på det teologene kaller kristologien, læren om Kristus. Paulus ville understreke Jesu spesielle karakter. Jesus var bildet, eller den uttrykte refleks av den usynlige Gud. Han var med i verdens skapelse og i alt som ble skapt i den. Han har også del i at den holdes oppe. Ingenting eksisterer atskilt fra ham. Han er også menighetens hode og herre. Paulus la vekt på Guds evige, guddommelige kvaliteter, som har vært skjult for oss, men som er åpenbart i Jesus, som ble en av oss. Men to ting må sies om hans komme til jorden.

For det første kom han ikke slik som de fleste fromme jøder ventet Messias. Han kom for å beseire ondskapen i alle dens former, men han kom også som Guds tjener, som var villig til å dø. Det var faktisk i sin død Jesus beseiret ondskapen (2,13-15). Dette er sannheten, som de som tror på ham, opplever. Hvis vi glemmer oss selv og lever for Gud og våre medmennesker, finner vi det sanne livet. Jesus pekte på veien ved å dø for våre synder og oppstå igjen.

For det annet er det ikke meningen at vi bare skal se på eller tenke på Jesu offer. Guds mening er at dette skal gjøre oss til bedre mennesker. Som troende har vi alt vi trenger for å leve. Han har befridd oss fra alle onde makter, og han sitter ved Guds høyre hånd for oss. Derfor skal vi være opptatt med det som er der oppe og ikke det som er her nede (3,1-4).

Det praktiske materialet følger dette læremessige materialet, og i enkelte tilfeller er det blandet sammen. Det dreier seg om hvordan vi skal leve kristenlivet, hvordan vi skal oppnå personlig fred, det er kommentarer om foreldre, hustruer, ektemenn og barn, det tales om bønn, personlig renhet og kristen frihet.

Presentasjon
1. Åpningshilsen og bønn 1,1-12
2. Kristologisk lære 1,13-2,15
3. Praktiske følger av kristologien 2,16-4,6
4. Avsluttende bemerkninger og hilsener 4,7-18

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Kolosserne 1
Kolosserne 2

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Kolosserne 1
Kolosserne 2