torsdag 23. juli 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 13

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 13 Ordspråkene 13 Ordspråkene 13 Ordspråkene 13

Utvalgt kommentar

Den som forakter ordet, skader seg selv, men den som frykter budet, skal få lønn. Ordsp 13,13

Mange moderne mennesker hevder at man ikke kan la Guds ord styre livet vårt i dag. Bibelen ble skrevet for flere tusen år siden og er ikke gyldig i vår tid. Men Gud er på ingen måte bundet av tiden. Hans ord står evig fast, se Salme 119,89 og Matt 24,35.

Å vise forakt for Bibelen er regelrett å skade seg selv. For dersom man avviser den eneste kilden til frelse og et rikt liv vil skaden en dag bli uopprettelig.

Et liv etter Guds ord er alltid det beste for oss mennesker. Gud vil det beste for oss og gir oss derfor de beste rettledninger i Bibelen. Den som lever etter disse rettledningene vil både her i livet og i det kommende få en rik lønn.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 13