søndag 2. august 2020

Dagens bibellesning: 1 Tessalonikerne 4-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Tessalonikerne 4 1 Tessalonikerne 4 1 Tessalonikerne 4 1 Tessalonikerne 4
1 Tessalonikerne 5 1 Tessalonikerne 5 1 Tessalonikerne 5 1 Tessalonikerne 5

Utvalgt andakt

Vær alltid glade! 1 Tess 5,16

Kristendom er glede. Ved inngangen til den nye pakt lyder det: Se jeg forkynner eder en stor glede. Og Bibelen ender med å vise oss en stor skare som står for Guds trone i fullkommen salighet, fylt med evig glede.

Livet med Gud er et liv i glede. Vær alltid glade. Livet med Gud er sprunget ut av vissheten om at jeg eier syndenes forlatelse.

Mange ser i kristenliv bare kamp, tårer, offer. De har ikke grepet evangeliets frigjørende kraft. Åndens frukt er glede.

Vel er det en tåre som hører sant kristenliv til. Den glede som ikke kan gråte, henger i luften. Som bedrøvede er vi alltid glade. Gleden i Herren og sorg over synden hører uløselig sammen. Er du fattig på glede i Gud, er du også fattig på hellig sorg. Tåren er gledens anker.

Men midt i sorgen får et Guds barn glede seg med en herliggjort glede. Og den glede er ikke en stemning. Den er forankret på Golgata, i det som Jesus gjorde for meg. I det har jeg livet.

Gud gi oss alltid den glede.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Tessalonikerne 4
1 Tessalonikerne 5

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Tessalonikerne 4
1 Tessalonikerne 5