tirsdag 4. august 2020

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 21-25

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 21 2 Kongebok 21 2 Kongebok 21 2 Kongebok 21
2 Kongebok 22 2 Kongebok 22 2 Kongebok 22 2 Kongebok 22
2 Kongebok 23 2 Kongebok 23 2 Kongebok 23 2 Kongebok 23
2 Kongebok 24 2 Kongebok 24 2 Kongebok 24 2 Kongebok 24
2 Kongebok 25 2 Kongebok 25 2 Kongebok 25 2 Kongebok 25

Utvalgt kommentar

LOVBOKEN BLIR FUNNET

2 Kongebok 22

57 år under kongene Manasse og Amon hadde stort sett vært preget av frafall, selv om perioden etter Manasses omvendelse var et oppgjør med ugudeligheten. Det er mulig at frafallet fortsatte under de første årene av Josias’ tid. Profetene hadde liten makt på denne tiden. Jerusalem var fylt av synd fra ende til annen (21,16).

Josias må ha hatt den lykke å ha gudfryktige oppdragere i en tid som slett ikke var preget av det. I motsetning til så mange av sine forgjengere fortsatte han å leve gudfryktig hele livet.

Den store begivenheten i Josias’ regjeringstid var funnet av lovboken og den reformasjon som fulgte i sporene av dette. Videre detaljer i tempelrestaureringen finner man i 2. Krøn. 34. Man regner med at den boken det dreide seg om, var et eksemplar av 5. Mosebok. De gikk ikke bevisst ut for å lete etter lovboken. Det var andre forhold som førte til oppdagelsen. Den unge kongen ble dypt grepet da han hørte hva boken inneholdt, og det ble som en revolusjon i hans omgivelser. En delegasjon ble straks sendt til profetinnen Hulda for å få klarhet i om det var mulig å oppnå syndsforlatelse. Svaret var for så vidt nedslående, i og med at folket hadde fylt sine synders mål, men Josias skulle på grunn av sin gudsfrykt få hjelp. Hadde folket vært like ivrige etter å følge boken som kongen, ville mye vært vunnet, men de var fortsatt avgudsdyrkere.

Hvordan Guds lover så fullstendig kunne forsvinne fra folk som hadde vært Herrens folk, er det mange teorier om. Den kan ha vært forlagt og blitt glemt, eller den kan med vitende og vilje ha blitt skjult. Det mest tragiske er i boken ble "forlagt" eller "mistet" i templet! Var det et sted man skulle kunne vente å finne Herrens lovbok, var det der. Men det går altså an å kvitte seg med den på et slikt sted også.

Om denne boken man nå fant var den eneste kopi som var igjen, vites ikke, men innholdet var i hvert fall totalt ukjent. Under forfølgelser som hadde gått over dem som ville tjene Herren de siste generasjonene, kan det også ha vært en omfattende utryddelse av nettopp lovbøker. 2. Krøn 34,14 uttrykker bestemt at det var Moseloven som ble funnet.

Storpolitisk sett var dette en tid med omfattende forandringer. Assyrerriket var i ferd med å oppløses. Egypt hadde gjenvunnet sin frihet. I øst reiste et nytt storrike, mederne, seg. I denne tiden betydde funnet av lovboken svært meget for Juda. Av profeter som Herren sendte til dem på denne tiden, kan nevnes Sefanias og Nahum.

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind II)"
Filadelfiaforlaget, 1987

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 21
2 Kongebok 22
2 Kongebok 23
2 Kongebok 24
2 Kongebok 25